05 December 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Kommunstyret i Laxå till attack mot TV4

Laxås kommunstyre går till hård attack mot TV4 efter att kanalen publicerat ett inslag om Laxå kommun som påstås innehålla flera felaktigheter och vara kraftigt vinklat. - Det är så befängt att jag saknar ord, skriver kommunstyrelsens ordförande Bo Rudolfsson (kd)

Det som fått Laxå kommun att gå i taket är ett par inslag som TV4 publicerade i veckan om kommunens inblandning i “Röforshärvan”.

- Vi överväger att gå vidare, men har inte helt beslutat hur vi ska göra. Det var så mycket felaktigheter och såna grova anklagelser som förekom som inte stämde, säger kommunchefen Harry Lundin till Sydnärkenytt.

Har polisanmält inlägg från Facebookgrupp

Enligt Lundin blev man väldigt förvånade att ett inslag med så mycket fel kunde sändas.

- Man kan bara spekulera i varför det publicerades, det är ju en erfaren journalist som gjort inslaget, vilket är förvånande, säger Lundin som påtalar att mycket av felaktigheterna spridits från sociala medier. Speciellt gruppen “På gång i Laxå kommun”.

- Det skrivs en hel del där och vissa inlägg har vi polisanmält. Det är en del väldigt grova saker som påstås, fastslår Lundin. (ABj)

“Omfattande förtalskampanj”

Laxå kommun har gjort ett pressutskick om frågan. Vi publicerar det här.

PRESSUTSKICK:

Laxå kommun och ledande tjänstemän och politiker i kommunen har under ett och ett halvt års tid varit utsatta för något som kan liknas vid en mycket omfattande förtalskampanj i sociala medier. De grövsta påståendena på nätet har polisanmälts. Från början tycks syftet ha varit att svartmåla kommunstyrelsen ordförande, Bo Rudolfsson, men det hela har steg för steg eskalerat till att också omfatta fler politiker samt flera ledande tjänstemän.

Även tjänstemän på Sydnärkes byggförvaltning respektive Sydnärkes miljöförvaltning och politikerna i de två nämnderna har också fått sin släng av sleven. Anklagelserna har skiftat i karaktär under ett och halvt år. De allvarligaste anklagelserna har handlat om korruption och inkompetens, vilket saknar all grund.

Riktigt allvarligt blir situationen när de falska uppgifterna i sociala medier återges i media som sanningar. Ännu värre blir det när media citerar varandra utan att reflektera över om det verkligen finns grund för anklagelserna. Ett enkelt sätt hade varit att fråga Laxå kommun om en kommentar. Eller fråga myndigheterna om vad som faktiskt har hänt.

När en av Sveriges största TV-kanaler, TV4, visar ett inslag på nyheterna förväntar sig tittarna att det som sägs är sant. Så borde det vara.

“Det är så vinklat”

- Det hela är så befängt, så vinklat, att jag saknar ord. Det är sällan att jag är mållös, det kan nog de som känner mig intyga. TV4 påstår att Laxå kommun nu förhandlar med kriminella aktörer för att dessa ska komma undan miljölagar. Befängda anklagelser som jag bestämt vill dementera, säger Bo Rudolfsson (kd), kommunstyrelsens ordförande.

Pressmeddelandet fortsätter med att kommun bemöter anklagelser de anser felaktiga.

Påstående 1:

TV4 påstår att Laxå kommun nu förhandlar med brottsmisstänkta aktörer i Think Pink-härvan om att låta dessa dumpa sitt avfall nästan gratis.

Fakta:

Laxå kommun förhandlar inte och har inte förhandlat med något av bolagen i NMT/Think Pink-koncernen. Röfors Miljöåtervinning AB ägdes inte av NMT/Think Pink eller dess ägare. Röfors Miljöåtervinning AB har gått i konkurs och företräds av en konkursförvaltare. Ingen företrädare för Laxå kommun har haft kontakt med konkursförvaltaren utan denne har kontaktat Sydnärkes miljöförvaltning för att få en lägesbild. Eftersom Röfors Miljöåtervinning AB har gått i konkurs så faller det också i sin orimlighet att någon förhandling skulle ske mellan Laxå kommun och brottsmisstänkta aktörer i NMT/Think Pink eller dess konsulter.

Påstås ha hjälpt brottslingar

Påstående 2:

TV4 påstår att Laxå kommun skulle ha köpt mark i ett skogsområde i syfte att låta brottsmisstänka aktörer dumpa sitt avfall som en deponi och hjälpa de misstänkta brottslingarna att tjäna pengar.

Fakta:

Laxå kommun har sedan många år arrenderat ett område av Sveaskog för att där bedriva en deponi som nu ska sluttäckas. I arrendeavtalet är det inskrivit att Laxå kommun vid återlämnandet ska ansvara för att deponin är “lämplig för skogsprodukton”. Enligt dagens lagstiftning är det inte tillåtet att beskoga en deponi. Laxå kommun och Sveaskog har därför under en längre tid diskuterat en lösning och det hela slutade med att Laxå kommun nyligen köpte marken där deponin finns. Fakta är också att deponin sedan många år är stängd så det skulle inte vara möjligt att ta emot avfall. Laxå Vatten har under en längre tid arbetat med att ta fram ett beslutsunderlag för hur sluttäckningen skall gå till. I januari 2020 genomfördes ett omtag i processen med att ta fram beslutsunderlaget. Sydnärkes miljöförvaltning och andra myndigheter kommer att övervaka arbetet med sluttäckningen.

“Riskerar att vilseledas”

Påstående 3:

TV4 påstår i ingresstexten att Laxås kommunledning skulle ha förhandlat med den misstänkte penningtvättaren i Think Pink-härvan. Det följs av brödtexten ovan som vi redan bemött. Det hela är publicerat på ett sätt som gör att läsaren riskerar att vilseledas. I inslaget svarade Bo Rudolfsson på frågor och berättade om vad som händer nu. Dokumenten som visades var ett år gamla och handlar inte om det Bo Rudolfsson svarade på i intervjun. Detta kan också vilseleda tittaren.

Fakta:

En av ägarna till Laxå Bruks Miljöåtervinning AB (numera Röfors Miljöåtervinning AB i konkurs) kontaktade Laxå kommun i september 2019 för att undersöka om marken i närheten av deponin vid Mosjön skulle vara en möjlig plats att flytta verksamheten till. Skälet till detta var bland annat de begränsningar som Sydnärkes miljöförvaltning ålagt bolaget och som gjorde det svårt att bedriva verksamhet i Röfors. Laxå kommun undersökte detta genom att kontakta Laxå Vatten AB, Sydnärkes Kommunalförbund, Sydnärkes miljöförvaltning samt markägaren Sveaskog. Fördelen för Laxå kommun och dess skattebetalare skulle vara att godkänt restavfall (så kallade inerta massor) då kunde vara möjligt att använda vid sluttäckningen. Av olika skäl valde Laxå kommun att inte gå vidare med diskussionerna.

“Ska inte ta över avfall i Röfors”

Påstående 4:

TV4 påstår i TV-inslaget att det visar sig att ett kommunalt bolag i Laxå känt till att Bella Nilsson och Think Pink misstänktes för miljöbrott och att det kommunala bolaget samtidigt förhandlade med en person som nu är misstänkt för penningtvätt och nyligen avtjänat ett långt näringsförbud. Vidare påstås det i inslaget att den för penningtvätt misstänkte skulle varit en av dom som drev bolaget i Röfors.

Fakta:

Det kommunala bolaget (Laxå Vatten AB) förhandlade inte med den för penningtvätt nu misstänkte. Laxå kommun undersökte möjligheterna för Laxå Bruks Miljöåtervinning AB (numera Röfors Miljöåtervinning AB i konkurs) att flytta verksamheten till Mosjö. I processen ovan skickade Laxå Bruks Miljöåtervinning AB ett avtalsförslag samt en avsiktsförklaring (letter of intent) till Laxå Vatten. Laxå Vatten granskade både avtal och LEI och valde att aldrig underteckna dessa. Se fakta ovan. Laxå kommun har ingen information om att den för penningtvätt nu misstänkte var en av personerna som drev bolaget utan personen presenterades som en konsult. Laxå kommun, Laxå Vatten AB, Sydnärkes miljöförvaltning eller Sydnärkes byggförvaltning har inte som rutin att kontrollera de konsulter som företagen i kommunen anlitar. För detta ansvarar naturligtvis företaget själva.

Påstående 5:

TV4 påstår att Laxå kommun vill ta över avfallet som ligger i Röfors och att man fortsätter att förhandla med konkursförvaltaren om att ta över avfallet.

Fakta:

Vi upprepar. Laxå kommun har inte tagit kontakt med konkursförvaltaren så vi kan inte till denne uttryckt en vilja att ta över inerta massor. Det pågår alltså ingen förhandling.

Se inslagen från TV4

Här är länkar till de inslag på TV4 som Laxå kommun berör i sina uttalande.

https://www.tv4play.se/program/nyheterna/13303998

https://www.tv4play.se/program/nyheterna/13304020

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-11-19 15:53
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.