21 September 2020
Tipsa: 073-094 57 58
Tidning

Föreningen Kanal Regional utvidgade verksamheten 2010 med tidningen Kumlanytt.

Sommaren 2013 gjorde vi en specialedition kallad Sydnärkenytt med artiklar från hela Sydnärke. Vi ger nu ut tidningen 8 ggr per år med garanterat läsvärd och populärt innehåll.

Tidningen delas ut av Svensk Direktreklam till samtliga hushåll i Kumla, Hallsberg och Lekeberg och av IFK Askersund till hushåll i centrala Askersund (totalt 23 750 hushåll).
Dessutom finns tidningen i cirka 14 ställ i övriga Sydnärke.

Som annonsör når man därmed ut till en bred målgrupp med sin annons, i en tidning med bra redaktionellt material där det finns något för alla.

Äldre tidningar hittar du på Issuu

Juni 2020

Här kan du läsa juninumret

Maj 2020

Här kan du läsa majnumret

April 2020

Här kan du läsa aprilnumret

Mars 2020

Här kan du läsa marsnumret

November 2019

Här kan du läsa novembernumret

Oktober 2019

Här kan du läsa oktobernumret

September 2019

Här kan du läsa septembernumret

Juni 2019

Här kan du läsa juni månads tidning

Sydnärkekrysset

Lösning på korsordet:

Juni

Maj

Augusti

ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.