Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
02 June 2023
Tipsa: 073-629 83 19

Sju anställda avstängda
på gruppboende

Sommaren 2021 stängdes sex medarbetare av från Östansol. Nu har ännu en anställd stängts av, och sedan fått sluta. Både Ivo-anmälan och visselblås har lämnats in mot boendet. Foto: Henrik Östensson<br />
 Sommaren 2021 stängdes sex medarbetare av från Östansol. Nu har ännu en anställd stängts av, och sedan fått sluta. Både Ivo-anmälan och visselblås har lämnats in mot boendet. Foto: Henrik Östensson

För 1,5 år sedan stängdes sex medarbetare av från sitt arbete vid gruppbostaden Östansol i Östansjö. Nu har ytterligare en stödassistent, som jobbat på boendet i 23 år, blivit avstängd och sedan tvingad till att skriva på en överenskommelse om att sluta.
– Det pågår ren mobbning på den arbetsplatsen, säger Lisa, den senaste i raden som stängts av från sitt arbete.

Lisa tittar tacksamt på sina arbetskamrater som sitter samlade runt bordet och fikar på Pewes kafé i Hallsberg. Hon är i alla fall inte lämnad ensam.

– Självklart backar vi upp Lisa! Det är orimligt att hon måste gå på det här viset. Lisa har läst upp anklagelserna som riktas mot henne, och vi går inte på det resonemanget. Allt det här handlar om för svag chefsledning.

Det säger en av de fyra arbetskamraterna som för dagen träffar Lisa. De har varit med henne till facket för att prata om situationen på Östansol, och uppmanat dem att titta närmare på arbetsplatsen.

Kamraterna skulle helst vilja stå upp med både namn och bild för Sydnärkenytt, men de vågar inte.

– Tystnadskultur råder på Östansol, och värre än så. Säger du något obekvämt så riskerar du att bli av med jobbet. Det är så sjukt, och det bara fortsätter. Lisa är den sjunde som drabbas på 1,5 år!

Även Lisa heter något annat. Hon har inte krafter kvar att träda fram med sitt namn, men vill ändå berätta vad som hänt henne. 

Efter 23 år  i Hallsbergs kommun blev Lisa avstängd sitt jobb, tvingad till en överenskommelse som innebar att hon fick sluta. Hon är den sjunde stöd-assistenten på bara 1,5 år som stängts av från Östansol. Foto: Barbro Isaksson Efter 23 år i Hallsbergs kommun blev Lisa avstängd sitt jobb, tvingad till en överenskommelse som innebar att hon fick sluta. Hon är den sjunde stöd-assistenten på bara 1,5 år som stängts av från Östansol. Foto: Barbro Isaksson
Varit en trygghet utan dess like

Arbetskamraterna är upprörda över hur Lisa har hanterats av chefer och HR-ansvariga.  

– Lisa är den som alltid har ställt upp, hon har varit en trygghet utan dess like på Östansol. Hon är aldrig sjuk, kommer alltid i tid. Jobbar extra när det behövs. Sen får hon sparken!

Lisa tar en bit på semlan framför sig medan hon lyssnar, men ger upp och skjuter undan den.

– Ja det här är tacken från Hallsbergs kommun - att ge mig sparken efter 23 år i trogen tjänst. De kallar det ”överenskommelse”. Det är bara ett finare ord för ett avsked. De tvingade mig till denna så kallade överenskommelse, jag hade inget annat val, säger hon. 

Vad har hänt?

– Det handlar om samma sak som för 1,5 år sedan, då sex av våra arbetskamrater stängdes av, säger Lisa och fortsätter:

– På Östansol finns några personer i ledande position som styr stället enligt ett låt-gå ledarskap. Jag anser det rent destruktivt för dem som bor där. Men du får inte säga emot de här personerna, eller jobba mer pedagogiskt.

Åtta har stängts av

Egentligen är det åtta stödassistenter som har drabbats hittills, påpekar Lisa. En av vikarierna har också stoppats från arbete på Östansol. Enligt Lisa och hennes arbetskamrater efter att ha ifrågasatt hur vissa av personerna som bor där hanteras.

Vad hände dig?

– Jag fick ett sms under hösten att arbetsledarna ville träffa mig. Det stod inget om varför. När jag kom dit utsattes jag för ett förhör. De hade ett helt papper fullt av anklagelser.

Bland annat beskylldes Lisa för att brustit i tillsynen av en boende nattetid. Vilket inte är sant, menar Lisa.

– Dörren har stått på glänt och jag har gått in om personen behövt hjälp. Alltid. Går du in i lägenheten när personen sover så stör du bara och personen vaknar, förklarar Lisa. 

Vill inte pussas med de boende

Vidare påstås en av de boende vara rädd för Lisa. Vilket inte heller stämmer, menar Lisa, för personen i fråga har suttit lugnt tillsammans med henne de kvällar hon var i tjänst. 

– Däremot pussas jag inte med de boende, och jag låter dem inte gå runt med saker som gör att någon kan skadas. Ibland har jag sagt ifrån. Det ledde till att jag i förhören anklagades för att vara ”hård i tonen”.

– När det gäller hur mycket mat som de boende ska laga och äta anser jag att vi som personal måste vara vägledande. Men det fick jag också kritik för. Det är självbestämmanderätten som gäller, säger de.

Vilket innebär, uppger Lisa, att om en boende vill steka 75 fiskpinnar åt sig själv, äta fyra och slänga resten så ska den vara fri att göra det, enligt de ledande på Östansol. 

”Behöver vägledning i sysslor och beslut”

Detta synsätt går dock stick i stäv med hur förbundsjuristerna på Autism Sverige tolkar LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

I samband med turbulensen på Östansol hösten 2021 uttalade sig förbundsjurist Maria Sidvall så här:

”Själva begreppet gruppbostad i sig kännetecknar att omvårdnad ingår, och att de som bor där behöver vägledning i sysslor och beslut.

Det kan handla om hjälp med att äta, dricka eller klä sig. Eller praktisk hjälp med att laga mat och sköta hemmet. Du utgår alltid från den enskildes behov. I det ingår att stödja personen i att fatta självständiga beslut. Vi kallar det besluts-stöd.”

Slitningarna har pågått i två år

Tre av dem som stängdes av 2021 ådrog sig varning för att ha ställt undan ett par slitna, för stora och ofräscha skor för en boende utan dennes medverkan. Alltså i strid mot självbestämmanderätten. 

De anställda hävdade att de arbetade pedagogiskt och i samtal med den boendet. De stöttade den boende att i stället välja ett par hela och rena skor.

 Fackförbundet Kommunal begärde då att varningarna skulle dras tillbaka, då de saknade grund. Kommunen avvisade kraven.

Kommunals tolkning av händelserna 2021 var att det hela handlade om brister i ledningen. Det har i sin tur gett upphov till slitningar i personalgruppen kring hur man hanterar de boende, menar facket.

Enligt Lisa så har slitningarna fått fortgå under två års tid. Det har gjorts försök att lyfta frågorna på arbetsplatsträffar, men det har inte lett någonstans, uppger hon.

Flera arbetskamrater på Östansol är upprörda över Hallsbergs kommuns hantering av Lisa och ger henne stöd. Foto: Barbro Isaksson Flera arbetskamrater på Östansol är upprörda över Hallsbergs kommuns hantering av Lisa och ger henne stöd. Foto: Barbro Isaksson
Visselblås och Ivo-anmälan

En av Lisas arbetskamrater berättar att det nu har lämnats en anmälan till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, gällande Östansol.

– Sen har en anmälan om missförhållanden, visselblås, lämnats in till Hallsbergs kommun också. Det har varit kaos på boendet, och det saknas personal. Det är synd om dem som bor där, säger hon.

Lisa kan bara hoppas att kamraterna får gehör. Hon är ju inte kvar på Östansol längre.. 

– Jag klarade att vara stark och försvara mig genom två ”rättegångar”, för egentligen är det ord mot ord. Men på tredje mötet bestämde de att jag skulle stängas av en månad.

Målades upp som elak

Då uppgavs att samtal hade förts med personal på Östansol. Men när Lisa frågade arbetskamraterna visade det sig att de bara hade pratat med några utvalda. De flesta visste inte ens att det hade hållits samtal. 

– Allt det här pågick i tre månader. De ansvariga målade upp mig som världens elakaste människa. Till sist bröt jag ihop. På fjärde mötet meddelades att jag skulle köpas ut, eller – det skulle göras en överenskommelse.

Lisa tar farväl av arbetskamraterna och går ut. Hon berättar att hon just denna dag är kallad på intervju gällande en tjänst i vården hos en av grannkommunerna. 

– Så kanske är jag inte så hemsk människa i alla fall, säger Lisa innan hon går sin väg.

Förvaltningschefen om problemen 

på Östansol – Säger sig vara ovetande

Ännu en medarbetare har stängts av från gruppbostaden Östansol i Östansjö, och fått sluta. Samtidigt har en vikarie stoppats från att jobba där. En Ivo-anmälan mot boendet är inlämnad, och visselblås har gjorts till Hallsbergs kommun. För bara 1,5 år sedan stängdes sex anställda av från samma arbetsplats. Ändå säger sig förvaltningschef Jaana Jansson inte känna till problemen på Östansol. 

Jaana Jansson är chef för social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Hallsbergs kommun. Hon har per mejl svarat Sydnärkenytt på frågor gällande arbetet på gruppbostaden Östansol.

Förvaltningschef Jaana Jansson känner inte till problemen på Östansol,. Foto: Barbro Isaksson Förvaltningschef Jaana Jansson känner inte till problemen på Östansol,. Foto: Barbro Isaksson

Inom loppet av 1,5 år har nu sju anställda blivit avstängda från sina jobb på gruppbostaden Östansol. Är det att betrakta som normalt förfarande på en kommunal arbetsplats?

– Arbetstagarna stängdes av från arbete på grund av förseelse som kommit arbetsgivaren till känna. Under avstängningarna utredde arbetsgivaren de olika förseelserna som arbetsgivaren fått kännedom om. Jag kan tycka att det är många avstängningar, men som jag minns det så var det inte sju.

I det senaste fallet uppger medarbetaren att arbetsgivaren, Hallsbergs kommun, har tvingat henne till en överenskommelse. Vad är din kommentar till det?

Medarbetaren var överens med arbetsgivaren om överenskommelsen.

I likhet med de sex anställda som stängdes av sommaren 2021 så uppger medarbetaren även denna gång att åtgärden mot henne är ogrundad och bygger på falska anklagelser från utvalda personer. Hur ser du på det? 

Jag har fullt förtroende för att utredningen som gjordes är professionellt utförd.

Det framkommer att det fortfarande finns samarbetsproblem på Östansol. Hanteras de problemen på något sätt?

– Det är ny information för mig så det är inget som jag kan uttala mig om.

Enligt medarbetaren som nu fått sluta så pågår mobbning bland personalen på arbetsplatsen. Känner ni i förvaltningsledningen till det? Delar ni bilden?

Det är ny information för mig så det är inget som jag kan uttala mig om.

Endast en anställd av de sex stödassistenterna som stängdes av sommaren 2021 jobbar kvar på Östansol i dag. Nu har ännu en medarbetare fått gå. Hur ser du på att ni tappar så mycket kompetens inom LSS i Hallsbergs kommun?

Det är självklart alltid tråkigt när personal slutar men vi rekryterar hela tiden ny kompetens till kommunen. 

Av de sex personerna som stängdes av 2021 fick två sluta omgående och två valde att säga upp sig. Känner du till att dessa fyra i stort sett direkt fick nya jobb och välkomnades i andra kommuner?

– Nej!

När de sex anställda stängdes av på Östansol 2021 så var fackförbundet Kommunals tolkning att förfarandet handlade om brister i ledningen. Medarbetaren som nu fått sluta pekar på samma sak. Ni har inte funderat på att granska hur denna chefsledning fungerar egentligen?

Chefens främsta uppgift är att leda och fördela arbetet så att medarbetarna kan utföra de uppgifter som krävs för att nå verksamhetens mål. Vi har ständigt en dialog om ledarskapet och hur det kan stärkas i social- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Alla sju anställda som straffats med avstängning, samt ytterligare anställda som Sydnärkenytt har pratat med, uppger att det praktiseras ett arbetssätt med ”faser” på Östansol. Känner förvaltningsledningen till det?

Allt arbete inom vår verksamhet ska utgå från de lagar och föreskrifter som styr verksamheten. Dessa är till exempel Regeringsformen 2 kap 6 och 8 § §, LSS § 4 (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), Föreskrift om allmänna råd SOSF 2002:9, Socialstyrelsens handbok ”Bostad med särskild service för vuxna LSS”.

Fotnot:

Kommunen delar inte bilden av att stödassistenterna tvingats skriva på överenskommelsen. Man hävdar att överenskommelserna är frivilliga. Men enligt vad Sydnärkenytt erfar har inte alternativet att stanna på arbetsplatsen funnits med i överenskommelsen.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2023-02-08 8:14
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Trädgårdsgatan 9B, 692 31 Kumla