26 September 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Ingen ny sträckning av 51:an aktuell

Bild från den nya riksväg 51, innan den invigdes. Henrik ÖstenssonBild från den nya riksväg 51, innan den invigdes. Henrik Östensson

För snart ett år sedan invigdes den nya sträckningen av riksväg 51, från Kvarntorp till Svennevad. Men genom Svennevad och söderut går vägen den gamla sträckningen ända till Finspång. En smal, bitvis rätt krokig väg som passerar många orter. Trots det är ingen utbyggnad där aktuell.

Ett par kommuninnevånare har skrivit till Hallsbergs kommun för att fråga om eventuell ombyggnad, ny sträckning av vägen, förbi Svennevad. Frågeställarna undrar helt enkelt om man vågar köpa mark, hus, eller om man riskerar att få en riksväg utanför knuten.

– Jag tror inte man behöver vara särskilt rädd för det. Någon ny vägsträckning kommer det inte bli tal om inom överskådlig framtid, Vägen kommer gå igenom Svennevad som den gör i dag i många år. säger Peter Lindskog på Trafikverket.

Låga trafikflöden

– Skälet är att man helt enkelt inte prioriterar den här vägsträckan särskilt högt. Det är förhållandevis låga trafikflöden som passerar länsgränsen, mellan Närke och Östergötland. De är så låga att de inte motiverar en utbyggnad till 2 +1 väg, som sträckan mellan Kvarntorp och Svennevad.

Riksvägarna hanteras ekonomiskt i de så kallade regiontrafikplanerna. Planerna är treåriga. En ny planperiod börjar 2022. Regionerna får statliga pengar de fördelar på vägprojekt de anser viktiga. I Örebro län hanteras dock motorvägarna och riksväg 50 direkt av staten.

Beslut av båda regionerna

– Eftersom det här är en sträcka som, om den skulle byggas om, berör båda regionerna, skulle båda regionerna behöva enas i ett beslut. Det finns mängder med projekt som ligger före i den kön, som hanterar betydligt större trafikflöden och är mer angelägna, i båda regionerna. Min bedömning är att sträckan inte kommer byggas ut på många år.

Det tog mer än 50 år att få fram ett beslut om vägsträckan Kvarntorp-Svennevad.

Finns det något som skulle kunna göra att regionerna ändrar sig om sträckan?

– Det skulle vara kraftigt ökande trafikflöden.

Men helt utan åtgärder kommer man inte lämna sträckan Svennevad- Finspång. Trafikverket har tagt fram något man kallar en åtgädsvalsplan i samråd med kommunerna, Hallsberg. Planen innebär att man sätter en målstandard på vägen. Den ska anpassas, förbättras så den blir en säker 80-väg.

I den planen ingår bland annat att förbättra säkerheten på olika sätt. Det händer en hel del singelolyckor längs vägsträckan.

Säkerhetshöjande åtgärder

– Vi kommer bland annat genomföra åtgärder för att förbättra sikten, ta bort fasta hinder i sidozonen, stenar, träd och liknande. skogen står bitvis nära vägen. Åtgärderna kommer komma successivt, en del är redan genomfört.

I planen finns också en kort sträcka, någon kilometer, där man måste bygga en helt ny väg

– Det är där vägen är som sämst. Vi kommer också sätta skyddsräcken på många platser.

Det finns ingen tidsplan för när åtgärderna ska vara genomförda

- En del har vi gjort. Vi genomför åtgärder så fort vi får fram finansiering, fortsätter Peter Lindskog.

Kommer det bli fler fartkameror, även Söder om Hjortkvarn?

– Det finns inga konkreta planer på det just nu. Men det skulle nog kunna bli aktuellt.

Utbyggnaden norrut, från Kvarntorp till Almbro är dock beslutad. Där kommer det bli en 2+1 väg. Arbetet drar igång 2021.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-09-14 11:05
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.