Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
02 June 2023
Tipsa: 073-629 83 19

Facket ska träffa
personalen på Östansol

Facket ska träffa personalen på Östansol på ett möte. Foto: Henrik ÖstenssonFacket ska träffa personalen på Östansol på ett möte. Foto: Henrik Östensson

När sex personer stängdes av, 2021, var inte vi inblandade. De var så att säga före min tid, säger Camilla Edlund på Kommunalarbetarförbundet i Hallsberg om situationen på gruppboendet Östansol.
– Nu har vi bokat bokat in en arbetsplatsträff på Östansol, där vi ska prata med personal för att få en bild av läget. De är klart att det är en ovanlig situation, vi har inte varit med om något liknande.
Totalt har åtta personer blivit avstängda från sina arbeten i olika omgångar

– Vi har väl fått en del information ärendet. Det har varit en grupp från personalen här oss oss för att ge oss sin bild av vad som hänt, berättar Camilla Edlund och  Ann-Catrin Gustafsson Rapp på Kommunal.

– Vi ska som sagt ha en arbetsplatsträff för att göra oss en bild av läget. Det är klart att de är anmärkningsvärt att det behövt gå så långt att  sju eller åtta personer stängts av från sina arbete. Man kan tycka att arbetsgivaren borde agerat tidigare. Men vi är inte helt insatta i exakt vad som hänt.

”Inte varit med om något liknande”

– Arbetsplatskonflikter är ganska vanliga. Men något som fått de här konsekvenserna har vi inte varit med om tidigare. Nu måste det till en samverkan, mellan arbetsgivaren, de anställda och oss i facket. Det ska vi trycka på arbetsplatsträffen, säger Ann-Catrin Gustafsson Rapp.

Camilla Edlund tror att en del av förklaringen till det som hänt på Östansol ligger i en okunskap, osäkerhet i vad som gäller när två lagar krockar. LSS-lagen, som styr verksamheten på boendet är jämställd med arbetsmiljölagen. Den ena ska inte övertrumfa den andra. Men vad händer när de inte går ihop? När lagarna krockar?  Där verkar det ha blivit tokigt på Östansol. Det är ju arbetsgivaren som ska hitta förutsättningar som gör att de fungerar, att chefer och personal vet hur lagar ska tolkas. Det verkar också, bitvis, ha saknats en närvarande ledning på Östansol. Det har förvärrat problemen.

Kommenterar inte enskilda fall

När det gäller de enskilda ärendena, de personer som stängts av från Östansol, för att sedermera skriva på överenskommelser som innebär att de får sluta vill inte Camilla och Ann-Catrin kommentera. 

– Vi kommenterar aldrig enskilda fall, men när de kommer till den typen av uppgörelser är vi med som stöd vid möten om medlemmen vill det. Vi får reda på att det är ett möte på gång, men medlemmen måste själv kontakta oss och be oss vara med.

Men när man får en sådan uppgörelse, existerar då alternativet att få fortsätta på jobbet?

– Det varierar, men ofta är väldigt många utvägar prövade när det går så långt att man inte får fortsätta i kommunen.  Det är sällan vi driver en uppsägning till konflikt, så det blir en rättslig förhandling. Det beror ofta på att den anställde erbjuds en överenskommelse innan det kommer dit. 

Hur menar du då?

– Den anställda erbjuds ofta att skriva på en överenskommelse. Ofta skriver då den anställde på, helt enkelt för att man då vet vad man får. Kanske några månaders lön, en uppsägningstid. I en konflikt är det ju inte säkert att man får något överhuvudtaget. Dessutom tar det tid och kan vara ganska besvärligt. . Ofta upplever vi att  den som hamnat i en situation där man flera gånger varnats på sin  arbetsplats inte vill fortsätta. Någonstans känner man att det är bättre att gå vidare, för alla parter.  Ofta är ju det som utlöst situationen just vantrivsel på jobbet.

Arbetsgivaren måste agera

Camilla menar att när det uppstått en sådan situation som Östansol måste arbetsgivaren ges möjlighet att agera.

– Det är ju ytterst arbetsgivaren som ska se till att de som arbetar är trygga på sin arbetsplats. Vi ska vara med och stötta, lyssna på våra medlemmar. Men det är arbetsgivaren som måste lösa upp knutarna och skapa en arbetsplats som fungerar, utan konflikter, avslutar Camilla Edlund.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2023-02-13 19:50
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Trädgårdsgatan 9B, 692 31 Kumla