Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
28 October 2021
Tipsa: 073-629 83 19

Civilministern till Laxå om social dumpning

Social dumpning är en av frågorna som Laxå ska ta upp med civilminister Lena Micko. Foto: LG Månzon  Social dumpning är en av frågorna som Laxå ska ta upp med civilminister Lena Micko. Foto: LG Månzon

Social dumpning är när rika kommuner försöker få socialt utsatta personer att flytta till annan kommun. Laxå är en av kommunerna i landet som upplevt detta, och man har slagit larm till regeringen. Den 26 oktober kommer civilminister Lena Micko och landshövding Maria Larsson till Laxå, och då tas ämnet upp.

Uttrycket social dumpning kan beskrivas som när rika kommuner i landet med bostadsbrist ”vill bli av” med utsatta människor, utan jobb och inkomst. De försöker få de fattiga hushållen att flytta till en annan kommun, ofta med löften om några fria månadshyror och betald flytt. 

Det har även förekommit att kommuner hotat med dra in försörjningsstödet om inte personen i fråga flyttat iväg. Detta enligt en utredning från Statskontoret.

Ökade kostnader för kommunerna

Problemet för de mottagande kommunerna är att de riskerar ökade kostnader för försörjningsstöd, vilket kan göra att skola och omsorg blir lidande.

Vissa privata hyresvärdar har utnyttjat det här fenomenet, och kontaktat olika kommuners socialkontor för att marknadsföra billiga lediga bostäder av skiftande kvaliteter.

- Det förekommer att oseriösa hyresvärdar skickar ut mejl och marknadsför sig hos kommuner om att de har billiga bostäder att hyra ut. De säger aldrig: ”här kan ni stjälpa av era svårhanterliga problem”, de erbjuder lägenheter med låg hyra, säger kommunalrådet Bo Rudolfsson (KD) i Laxå.

I början av 2020 uppvaktades civilminister Lena Micko (S) av en rad kommuner i Sverige, däribland Hällefors, Laxå och Ljusnarsberg för att belysa problemet. Från regeringshåll lovades åtgärder, men ännu har det inte slagit igenom. En förändring är att länsstyrelsen ska ha en samordnande funktion i arbetet att kartlägga problematiken. 

Civilministern och landshövdingen

Lena Micko är på resa i landet när hon stannar till i Laxå. Där möter även landshövding Maria Larsson.

- Det var meningen att det skulle bli ett möte förra hösten men då kom ju pandemin emellan, säger Bo Rudolfsson..

Mötet blir som en uppföljning, men denna gång har man positiva besked till civilministern. 

Samverkan med hyresvärdarna

Social dumpning förekommer inte just nu i Laxå enligt kommunledningen.

- Vi har haft en dialog med hyresvärdar som tagit emot människor från andra kommuner och sagt att vi kan hjälpa dem att få hyresgäster som kan betala sin hyra, säger Pierre Sahlin, chef för Laxås individ- och familjeomsorg.

På det sättet får fastighetsvärdarna bostäder uthyrda.

Ta över ansvaret

Enligt Pierre Sahlin har det varit lyckosamt.

- Det är överhuvudtaget inga problem just nu. Vi har fått till ett bra samarbete med hyresvärdarna. Det vi tittat på är brukare som har god betalningsförmåga som vi kan rekommendera, så slipper det komma in de som ställer till problem.

Social dumpning bygger på att den avsändande kommunen utgår från att den mottagande kommunen ska ta över ansvaret för att betala ut försörjningsstöd om personerna själva inte kan betala hyran.

Men om reglerna skiljer sig mellan kommunerna kan det bli problem.

Inte samma bidrag i Laxå

- Säg att de flyttar från Stockholm till Laxå, och så förväntar man att det ska bli samma försörjningsstöd här - men det är det inte, säger Bo Rudolfsson. Vi har mycket restriktivare hållsystem och regler. Avsändarkommunen kan ha betalt försörjningsstöd för tre månader men sedan kanske inte hyresgästen kan betala. De får inte försörjningsstöd på samma sätt som kommunen de kommer ifrån.

Laxå kan inte med full säkerhet säga att social dumpning inte längre förekommer.

- Det är i alla fall inget vi nu uppmärksammar som ett problem, menar Pierre Sahlin.

Det kommunala bolaget Laxåhem har just nu 39 lediga lägenheter. 

- Men hos dem räcker det inte med enbart försörjningsstöd för att få hyra, man måste ha en fast inkomst, säger Bo Rudolfsson. 

Ljusnarsberg hoppas på ny lag

Från Ljusnarsbergs sida, en annan av länskommunerna med många lediga bostäder, säger kommunalrådet Ewa-Leena Johansson (S) att det skett en viss ljusning med social dumpning.

- Till och från ser vi tendenser till att det här ökar, men just nu är det ingen topp utan lite stabilare.  

Hon hoppas på att det lagförslag som är ute på remiss ska bli verklighet, att kommuner snabbt kan gå in med vite mot oseriösa fastighetsägare.

 

FAKTA 

Välbeställda kommuner i landet med bostadsbrist kan förmå utsatta människor att flytta till kommuner där det finns bostäder. Vissa kommuner med många tomma lägenheter har valt riva hus för att inte få mer inflyttning av hushåll med dålig ekonomi. 

Statskontoret har lämnat en rapport till civilminister Lena Micko, som har sin grund i en enkät som mer än hälften av landets kommuner svarat på. Av dessa hade 63 procent tagit emot människor som fått hjälp av sin tidigare hemkommun att få en bostad i annan kommun. 

Främst är det kommuner med dålig ekonomi och hög arbetslöshet som tagit emot människor från kommuner som har bättre ställt - men brist på bostäder. I en kommentar till tidningen Hem & Hyra har Lena Micko sagt att problemet är lätt att lösa: “Bygg fler bostäder”.

Enligt Statskontorets undersökning har hjälpen att flytta varierat mellan kommunerna. Det har handlat om allt mellan rådgivning och information om hyresvärdar i hela landet till att få flytten och flera månadshyror betalda. 

24 procent av de undersökta hyresvärdarna nöjde sig inte med att locka hyresgästerna att flytta utan krävde att man sökte bostad utanför den egna kommunen. Annars skulle försörjningsstödet dras in. Men det strider mot socialtjänstlagen, hävdade Statskontoret och hänvisade till flera rättsfall. En flytt ska vara frivillig. Källa: Statskontoret och Hem & Hyra. 

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-10-12 17:09
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.