27 Maj 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Inget ljus längre på vägen mot Åbytorp

Det är denna vägsträcka, mot Åbytorp, som nyligen blivit av med all belysning. Foto: Anders BjörkDet är denna vägsträcka, mot Åbytorp, som nyligen blivit av med all belysning. Foto: Anders Björk

Belysningen från "Semurgkorset" till Åbytorp har försvunnit längs hela vägen. Trafikverket hänvisar till att belysningen är gammal och inger en falsk trygghet.

Det är den engagerade Åbytorpsbon Anders Friberg som tipsar om nyheten. Han upptäckte nyligen att belysningen på sträckan stängts av eller plockats bort.

- Jag har naturligtvis inte hört mig för med alla boende i Åbytorp, men min bedömning är att jag först noterade händelsen. När jag sedan kontaktade Kumla kommuns Gatuchef Jörgen Svensson så var det en nyhet för honom, skriver Friberg.

Föredrar falsk trygghet före sann otrygghet

Det är ungefär en kilometer på bilvägen det handlar om, möjligen något mindre. Från fyrvägskorset vid Pizzeria Semurg till Åbytorp. Den intilliggande gång och cykelvägen har sedan tidigare heller ingen belysning.

- Det är ett dåligt beslut taget på vaga grunder. Trafikverket hävdar att den “falska tryggheten” som belysningen utgjorde på bilvägen lockade upp fotgängare och cyklister på vägen. Under de 15 år jag bott i Åbytorp har jag inte upplevt det problemet. Det är klart att en och annan motionscyklist kört på bilvägen, men det gör de lite varstans. Jag menar att istället för “falsk trygghet” kommer vi få uppleva “sann otrygghet”, påtalar Anders Friberg.

Inget ljus kan vara bättre

Sofia Lindahl är kommunikatör hos Trafikverket. Hon bekräftar att myndigheten åtgärdar mycket belysning runtom i landet som börjar bli gammal. Och det kan ske utan att kommunen informeras om det.

- Många stolpar är gamla och har en belysning som inte uppfyller kraven för säkerhet. Då kan det föranleda Trafikverket en dialog om att byta ut stolpar eller ta ner belysningen. Det ska vara en bra ljusbild, annars kan det skapa en falsk trygghet.

Så ni tycker det är bättre med inget ljus alls än sämre ljus?

- Svar ja.

Inlett ett arbete 2020

På Trafikverkets hemsida står att läsa

“Under 2020 inleder Trafikverket ett långsiktigt arbete med att ta fram belysningsplaner för det statliga vägnätet, vilket kommer att ske i samverkan med berörda kommuner.Längs det statliga vägnätet finns belysning som ägs av Trafikverket och belysning som ägs av kommuner. Delar av anläggningarna är äldre och har stora behov av underhåll. Trafikverket ska se över den belysning som vi äger.

Från detta kors till Åbytorp saknas numer helt belysning. Från detta kors till Åbytorp saknas numer helt belysning.

Där gör vi en detaljerad prövning om den belysning som inte uppfyller kriterierna i VGU (Vägars och gators utformning). Detta i kombination med i vilket skick belysningen är kommer att ligga till grund för beslut om den kan släckas ned och tas bort. Samtidigt ska vi identifiera de platser där det finns oskyddade trafikanter som i dag saknar fullgod belysning”

Ingen väg att lägga pengar på

Tomas Sköld är arbetsledare på Gatuavdelningen hos Kumla kommun.

- Visst är det tråkigt. En del belysning kan ju bli utdömd, sen är det frågan vad Trafikverket vill lägga pengar på och inte, säger Tomas Sköld.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-05-22 22:49
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.