Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
28 September 2021
Tipsa: 073-629 83 19

Regnbågens fjärde etapp blir uppskjuten

Fint blev det i de tre första etapperna av Regnbågens ROT-renovering, men kostnaderna gör att den fjärde etappen får vänta. Foto: LG MånzonFint blev det i de tre första etapperna av Regnbågens ROT-renovering, men kostnaderna gör att den fjärde etappen får vänta. Foto: LG Månzon

Den stora ROT-renoveringen av kvarteret Regnbågen i Hallsberg går in på finalen. Upprustningen  beräknas bli mycket dyr, uppemot 250 miljoner kronor – och det får nu efterverkningar.

Det finns 188 lägenheter totalt i Regnbågen. 

140 är snart färdigrenoverade.  

Men de 48 lägenheterna som återstår får snällt vänta. Detta enligt ett beslut som togs redan i december förra året av ägaren, allmännyttiga Hallbo. 

Lägenheterna finns på Nytorgsgatan 74-86. Det bor hyresgäster i lägenheterna. Men enligt uppgift har Hallbo inte nåtts av klagomål från hyresgäster, att de får fortsätta bo i lägenheter i ett hyreshus som egentligen behöver rustas.  

Orsaken till stoppet är ekonomin. Projektet tål inte ytterligare kostnader, och det uppges bero på att Hallbos tidigare styrelse valt en för hög ambitionsnivå för etapp 1 till 3, ett arbete som inleddes hösten 2018.

Nyproduktionsstandard

ROT-renovering står för renovering, om- och tillbyggnad, där kök, badrum, avloppsstammar, elledningar, tak, och liknande viktiga huskomponenter, ses över och byts ut. Och detta var behövligt för Regnbågen, som är 54 år gammalt. 

I Hallsberg valde man en hög nivå för de tre första etapperna som snart är klara, bland annat med fina materialval. 

- Det är nyproduktionsstandard och det blev fantastiskt fint, säger Peter Sjerling, sedan i våras VD för Hallbo. Men väljer man en sådan ambitionsnivå så blir det kostsamt. Samtidigt, tittar man på kronor per kvadratmeter med den standarden så blir det inte dyrt. Problemet är att det är ett så pass stort bestånd och då blir det mycket kostsamt. 

Och så tillägger han: 

- Det är viktigt att säga att den ackumulerade investeringen visserligen är hög, men tittar man på kvadratmeterkostnad BOA (boarea) för ett projekt som i princip är nyproduktionsstandard, så är inte kostnaden hög. Det är valet av ambitionsnivå som styrt totalkostnaden för projektet.  

Borde valt en lägre nivå

Sjerling anser att projektet fått ett helt annat kostnadsläge om man valt en lägre nivå på upprustningen av de tre första etapperna. 

- Det är precis det som det handlar om. Den första kalkylen som gjordes var alldeles för lågt satt och man har över tid tvingats att göra en massa annat, säger Peter Sjerling. 

Han gissar att de 250 miljoner kronorna kunde varit hälften, om Hallbo minskat på ambitionerna. 

- Om man kanske bara tagit den tekniska infrastrukturen med nya avloppsstammar, el, ventilation och så vidare. Då hade man kunnat gå vidare med etapp fyra (den som nu får vänta) och gjort motsvarande där. Och att man då kommit igång med andra rotrenoveringar. 

Kalkylen för lågt satt

Magnus Andersson, S, som tidigare varit styrelseordförande för Hallbo, säger att kostnadsökningarna berott på en alltför låg budget. 

- Kalkylen var för lågt satt från början, och under tid tillkom fler och fler åtgärder som fördyrat. Från början var planen att man skulle rot-renovera två trappuppgångar åt gången, sedan blev det fem i taget. Från början var det meningen att man skulle ta lite åt gången. 

Enligt Magnus Andersson tillkom ökade kostnader för bland annat relining av avloppsstammar, mer asbestsaneringar än man kände till, ökade ambitioner och att en del gamla byggritningar visade sig vara inaktuella och behövde göras om. 

- Projektet växlade upp och kostnaderna ökade väldigt snabbt eftersom det inte togs beslut om alla delar med en gång för hela projektet. Om kalkylen varit rätt från början hade man inte hamnat i den här situationen. De som satt i styrelsen när beslutet togs om rotrenoveringen borde haft bättre kalkyler till sitt beslutsunderlag. Många saker har påverkat projektet, men man kan nu konstatera att det blir ett bra slutresultat, säger Magnus Andersson. 

Tog rätt beslut

Peter Sjerling anser att Hallbos nuvarande styrelse tog rätt beslut när man stoppade ROT-renoveringen av etapp 4. 

- Det var inte läge att gå vidare, då hade det blivit bekymmer att finansiera.  

Hallsbergs kommun lånar via Kommuninvest, på förmånliga villkor. Men att ta upp nya lån är inget som Sjerling bedömer som en framkomlig väg. För även om Hallbo är en stiftelse, som per definition inte ägs av någon, så ingår man i kommunkoncernen.  

- Om Hallbo då får ta upp nya lån så minskar ju Hallsbergs kommuns utrymme att låna. Och kommunen har ju också jättelika investeringsbehov i lokaler för sina verksamheter, vatten, vägar och ledningsnät. 

Hallbos belåningsgrad ligger idag på 83 – 84 procent. 

- Det är inte speciellt högt för ett fastighetsföretag, men lånar vi ännu mer kommer vi upp i en gräns som inte är möjlig. Lånen ska ju amorteras en dag. Där ligger knuten, säger Peter Sjerling.  

Eventuell försäljning av fastigheter

Peter Sjerling utesluter inte att det kan bli fler försäljningar av fastigheter inom Hallbos bestånd, för att klara kommande ROT-renoveringar. 

Om en tidigare styrelse känt till siffran 250 miljoner för Regnbågens etapp 1-3, hade man hejdat sig, menar Sjerling.  

- Det finns samma problematik på andra ställen, däremot kan man tycka att den första styrelsen borde gjort andra val: sänkt ambitionsnivån.  

En sak är Peter Sjerling säker på.  

- Kommande ROT-renoveringar får inte samma standard som Regnbågens tre första etapper.  

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-09-06 16:02
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.