05 December 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Kumlas fyrklöver vill bygga ridhus

Ekonomi i balans, trygghet, en ny ridanläggning och ett kommunalt övertagande av vägföreningar som äger gatunät i småorter är några av förslagen i den så kallade fyrklöverns budgetförslag i Kumla. Fyrklövern består av Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna.

Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet presenterar sitt gemensamma budgetförslag för 2021 med flerårsplan 2022 till 2023. Partierna fortsätter att fokusera på kommunens ekonomi men också på trygghet, skola, underhåll av fastigheter och en ny ridanläggning.

Vi fortsätter trycka på för att minska kostnaden för politisk tid. Ska vi begära av våra verksamheter att spara pengar är det rimligt att även vi politiker får göra samma sak. Därför föreslår vi en besparing av politisk tid med 1 miljon nästa år och ytterligare 1 miljon från 2022, säger Christian Liljenhed (L), oppositionsråd. Vidtar vi inga åtgärder nu kommer kommunen göra underskott inom bara några år vilket skulle få förödande konsekvenser. Därför föreslår vi också bland annat en kommunövergripande effektiviseringsutredning i syfte att få en helhetsbild av vilka områden i kommunen som skulle kunna effektiviseras. Det är viktigt att en sådan utredning först genomförs innan beslut fattas om besparingar på enskilda nämnder.

Man ska kunna känna sig trygg i Kumla. Tyvärr ser vi däremot att rån, stölder och narkotika blir allt vanligare. Senast i helgen kunde vi läsa om ett rånförsök av en ung man som bara var ute på en löprunda. Det är fullständigt oacceptabel. Kumla kommun gör här tillsammans med bland annat polisen väldigt mycket bra arbete men mer måste göras. Därför vill vi anställa i första hand två kommunala trygghetsvakter som ett komplement till polisen och också se mer kameraövervakning i Kumla på platser där det finns stora problem med brottslighet och otrygghet.

S och M har de senaste åren beslutat om besparingar på socialnämnden. Det har bland annat handlat om färre medarbetare inom omsorgen och att nattpersonalen får arbeta fler och längre pass. I oktober i år fattade S och M i nämnden beslut om fler besparingar. Vi står fast vid att man ska genomlysa hela kommunen först innan man fattar beslut om besparingar. Nu skjuter majoriteten visserligen till 8 miljoner till socialnämnden i alla fall men det räcker inte då behovet enligt förvaltningen är 9,4 miljoner. Vi tillskjuter därför 9,5 miljoner.

Underhållet på många av kommunens fastigheter är väldigt eftersatt. För att komma i fas med det eftersatta underhållet är bedömningen av förvaltningen att det krävs en underhållsbudget på upp till 25 miljoner per år. Vi ser dessvärre inget utrymme att tillskjuta hela den summan men avsätter för 2021 i alla fall 19 miljoner vilket är 5 miljoner mer än majoritetens förslag.

Det är nu dags att bygga en ny skola i Kumla. Malmens skola är uttjänad och majoriteten föreslår att skolan ska renoveras för upp mot 54 miljoner. Det tycker vi är fel. Istället för att lägga en oerhört stor summa pengar på en renovering av Malmens skola menar vi att det istället ska byggas en helt ny skola. Vi ser det som en bättre prioritering. Om den nya skolan ska byggas på samma plats där Malmens skola ligger idag eller på annan lämplig plats i kommunen behöver utredas först innan ett beslut tas.

Andra viktiga satsningar på skolans område är att vi avsätter pengar för att anställa föreslärare i studiero. Studiero i skolan är en grundförutsättning för att eleverna ska ha goda möjligheter till utbildning. Vi avsätter dessutom pengar för att göra en satsning på att NPF-anpassa skolans lokaler så att dessa bli mer tillgängliga för alla elever.

Fyrklöverns förslag om en ny idrottshall blir nu äntligen verklighet och vi är glada att majoriteten äntligen lyssnat på oss.

Turerna kring ridverksamheten i Kumla har varit många och pågått alldeles för länge. Ridverksameheten ska ha samma förutsättningar som både fotboll och hockey och det är viktigt att kommunen kan erbjuda en anläggning med samma fördelar som är självklart för andra idrotter. Det behöver finnas stall, hagar, ridhus, omklädningsrum, dusch med mera. Att en ridanläggning är tillgänglighetsanpassad är också otroligt viktigt för att möjliggöra för alla att kunna delta på sina villkor. Vi avsätter därför pengar i vår budget för att projektera för en helt ny och tillgänglig ridanläggning i Kumla.

Vi föreslår att kommunen överta vägar från vägföreningar i tätorterna utanför centralorten. Inom vissa tätorter utanför centrala Kumla finns det sedan flera år tillbaka lokala vägföreningar för att sköta driften av det lokala vägnätet. På senare år har röster höjts där man anser att dessa vägföreningar inte kostnadsmässigt behandlas på samma sätt som centrala Kumla. I takt med att ytterområdena växer och utvecklas är det rimligt att dessa vägar också ingår i det kommunala vägnätet. Det är på tiden att vi får en enhetligare struktur på detta eftersom kommunen växer i dessa områden.

Vi föreslår ett utredningsuppdrag om att införa grönt kort till vår återvinningscentraL

För att öka tillgängligheten till återvinningscentralen i Kvarntorp föreslår vi att en utredning genomförs för att undersöka möjligheterna till att införa ett så kallat ”grönt kort”. Ett grönt kort innebär att man som privatperson går en kortare utbildning om hur avfallet skall sorteras i de olika fraktionerna inom återvinningscentralen. Genom det här systemet ökar också tillgängligheten till anläggningen då man även kan få tillgång till den både på kvällar och helger.

Stadsnära odling ska ha en given plats i Kumla kommun Vi måste värna våra grönytor och möjligheten till stadsnära odling genom ett strukturerat och organiserat arbete som kräver en effektiv samordning inom kommunen. Kommunen bör erbjuda odlingslotter spridda över staden. Avståndet till lotten har stor betydelse för hur mycket man använder den, vad man odlar, vem som odlar och hur den nyttjas. Därför ska vi eftersträva så korta avstånd mellan bostad och odling som möjligt. Kolonilotter kan lämpligen placeras på olika platser, med eller utan byggnad. Odlingslotter centralt placerade ska utformas på ett enhetligt sätt beträffande area och byggnader. Därför föreslår vi att samhällsbyggnadsnämnden omgående startar upp arbetet med planering av kommande kolonilottsområden i staden.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-11-16 8:41
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.