11 July 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Så hamnade Stockholmares byggsopor i Röfors

En del av byggavfallet i Röfors. Foto: Henrik ÖstenssonEn del av byggavfallet i Röfors. Foto: Henrik Östensson

Det osorterade byggavfall som det senaste året lagts i högar på Laxå bruks område i Röfors verkar till stor del komma från en annan, liknande anläggning, i Skultuna. Där har också avfallet skapat problem. Från början kommer avfallet från rivningar och renoveringar i Stockholmsområdet.

Avfallet härstammar från företaget NMT Think Pink AB. Företaget har varit ett gasellföretag och prisats som mycket framgångsrikt av bland annat Dagens industri. Företaget har en frontfigur, Bella Nilsson, som blivit välkänd för sitt entreprenörskap, inte minst på sociala medier.

Företagets affärsidé är att samla in avfall, mestadels byggavfall. Man tillhandahåller rosa storsäckar, i vilket avfallet läggs. Sedan hämtas de upp för återvinning. Men där verkar det fallera lite. Även om det sagts att avfallet ska återvinnas verkar det inte ske i någon större skala. Det verkar mest som soporna flyttar runt.

Lagrade i Botkyrka

Först lagrade företaget avfall på anläggningar i Botkyrka och i Eskilstuna. Där blev lagren allt större och fick en hel del anmärkningar från miljöenheterna i respektive kommun. Sopbergen växte.

Det verkar sedan, som man, istället för att åtgärda brister, ordna återvinning, helt enkelt valt att flytta byggsoporna, bland annat till en en gammal sågverkstomt i Skultuna utanför Västerås och till ett lager utanför Hova i Västra Götaland. Både avfallsdepåerna i Hova och Skultuna har brunnit. Med farlig rök som följd. Ansvaret är oklart. Till Sveriges radio har företaget sagt att någon tänt på. Andra tror det handlar om självantändning. Att materialet helt enkelt tagit värme under förruttnelseprocessen, felaktig lagring.

Det har också, precis som i Röfors, varit omfattande protester från närboende.


En säck sopor från NMT Think Pink. Bilden hämtad från företagets öppna Facebooksida. En säck sopor från NMT Think Pink. Bilden hämtad från företagets öppna Facebooksida.
Tre nya år

Precis som i Röfors är soporna i Skulltuna en salig blandning av allt som finns i gamla hus, isolering, gips, lite betong en del trä och en massa plast.

– Man utnyttjar ett kryphål i lagen. Man får lagra 10 000 ton avfall, under tre år. Sedan blir det enligt lagen en deponi. Att deponera sopor är kostsamt och kräver mycket stora investeringar, säger Anna Thunell (MP), ordförande för Miljö- och konsumentnämnden och Tekniska nämnden i Västerås, som hanterat alla ärenden kring soplagret i Skultuna.

– Men om man flyttar soporna till en ny plats, en ny kommun, börjar klockan ticka på nytt. Då har man tre år till på sig, innan det räknas som deponi fortsätter hon.

– Våra krav här har ju varit att man ska minska på lagret i Skultuna. NMT har lagrat mer här än vad de har tillstånd till. Man har då flyttat en del avfall och angett att en del av det hamnat just i Röfors, Laxå. Vi måste kunna dokumentera var det som flyttas tar vägen.

Lagen drar gränsen mellan anmälningspliktig verksamhet utan tillstånd och tillståndspliktig verksamhet, där Länsstyrelsen måste ge tillstånd. Gränsen går just vid 10 000 ton.
– Genom att bland annat flyga med drönare över området i Skultuna kunde vi konstatera att det var mer, 23 000 ton ungefär. Därför ställde vi krav på att man var tvungen att ner till 10 000 ton. Det innebär att ett antal tusen ton nu lämnat Skultuna.

Tvingades att flytta avfall

Det sammanföll i tid med att avfallet började dyka upp i Röfors, vilket alltså företaget meddelat Västerås kommun.

Mönstret verkar alltså vara så att NMT helt enkelt flyttar och sprider ut tusentals ton sopor lite varstans i landet i avsikt att kringå lagarna kring deponier. Från Stockholms innerstad, via Botkyrka, Eskilstuna, har alltså materialet till sist hamnat i bland annat Röfors och Hova och troligtvis ett flertal andra platser i landet.

Tanken från början var nog att att det svårsorterade materialet skulle eldas i kraftvärmeverk runt om i landet.

Problemet är att kraftvärmeverk som kan elda sopor insett att sopor är en affär. Hela EU har liknande regler mot deponier. Att deponera sopor som man gjorde förr är förenat med enorma kostnader. Därför kan värmeverken ta rejält betalt för att elda sopor. Det flödar in sopor för förbränning i Sverige från flera länder i Europa. Lägg därtill flera varma vintrar, som gör att behovet av bränsle i fjärrvärmeverken minskar. Sammantaget, att bli av med byggavfallet till värmeverken har troligtvis blivit betydligt dyrare än vad som var tänkt från början.
– En annan faktor som försvårar är att byggavfallet ju sakta men säkert komposterar, förruttnar, det gör det än mer svårt att bli av med som bränsle. Det enda positiva är väl att de här byggsoporna inte innehåller något farligt avfall, även om givetvis plasten är ett problem. Den omvandlas ju på sikt till mikroplaster, säger Anna Thunell.

NMT har inte sorterat

– Företaget har ju sagt att man har metoder för att återvinna, sortera avfallet. Men man verkar inte haft vare sig något kapital eller plan för det, som jag ser det säger Anna Thunell.

Anna menar att det ytterst handlar om konsumtionsmönster och hur avfallet sorteras.

– Företaget tar emot avfall tämligen osorterat och marknadsföra också den möjligheten, vilket är bekvämt för byggföretagen. Men sedan verkar det ta stopp. Någon återvinning har ingen sett.

I Röfors är det företaget Laxå AB miljöåtervinning AB som bedriver verksamheten. Vilka avtal de har med NMT Think Pink AB, vet vi inte i dagsläget. Men det verkar alltså vara NMT Think Pinks sopor från Stockholm som nu ligger i Röfors.

Sortering sker i Röfors

Lars Virtanen på Sydnärkes miljöförvaltning, som utövar tillsyn på verksamheten i Röfors säger så här:

Nu ska ju verksamheten stå stilla under några månader för att företaget ska åtgärda brister. Men vår uppfattning är definitivt att avfallet faktiskt sorteras ut i olika fraktioner i Röfors, sorteringsmaskinen har gått varje dag.

– Våra invändningar är att det dammar, bullrar och flyger runt skräp. Det måste man åtgärda nu. Jag vet att man kört lite i dag för att städa upp inför stoppet.

Det verkar alltså som avfallet, trots allt, till sist, i alla fall sorteras i Röfors.

När man söker på NMT Think Pink och olika företag kopplade till det, verkar alla webbsidor ligga nere i dag. Vi har sökt kontakt via sociala medier, telefon och en mailadress.

Vi har också sökt företaget I Röfors, Laxå AB miljöåtervinning AB under fredagen utan resultat.

Fakta:

Laxå Bruks Miljöåtervinning AB: köpte för något år sedan mark på och omkring industriområdet mitt i Röfors, Laxå bruk. Det har sedan kört in tusentals ton byggavfall. Avsikten, affärsidén är att sortera ur de olika fraktionerna, sälja dem och skicka det som inte kan säljas till förbränning.

Protesterna i Röfors har, precis som vi skrivit tidigare varit omfattande. Det har dammat en hel del och bullrat. Dessutom har plastrester flugit runt. Det har gjort att Sydnärkes Miljöförvaltning stoppat verksamheten. Företaget måste åtgärda de brister man hittat innan de får köra igång igen. Företaget har svarat med att man kommer överklaga och hävdar man redan åtgärdat en del av problemen.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-06-26 14:06
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.