Gå till innehåll
Kumla / Näringsliv

I Hällabrottet finns vackra Trilobiten som stått tom i många år. Ett par på orten vill ta över, men möts av ointresse. Foto: Anders Björk

"Kumla kommun har fientlig inställning"

Publicerad: 8 May 2019 10:55

Ett par har länge velat ta över Trilobiten som under lång tid stått tom. Men deras ideér har mötts av ointresse och nonchalans, enligt deras tycke. Nu har de tröttnat och är väldigt kritiska till bemötandet de fått från Kumla kommun.

Paret, som vill vara anonymt, bor i Hällabrottet i närheten av Trilobiten. De har under flera år varit intresserade av att både köpa eller hyra Trilobiten, men aldrig känt att de mötts av något intresse eller nyfikenhet.

Köp av Trilobiten avbröts

Trilobiten har varit i kommunens ägo sedan 2004 och har nu stått tom under lång tid. Det fanns dock en köpare som 2018 kom överens med kommunen om att köpa Trilobiten för 2,5 miljoner kr, men affären överklagades och köparen drog sig då ur.

- Det är märkligt att man tidigare vägrat hyra ut, och så plötsligt säljer man fastigheten. När köparen sen hoppade av backar man och Samhällsbyggnadsnämnden får ta beslut om vad man ska göra med Trilobiten. Vi är absolut inte ute efter nån förtur, men vill ha öppenhet i vad som gäller istället för att allt ska skötas bakom kulisserna, säger mannen i paret.

Paret har tidigare velat öppna restaurang i Trilobiten. Men när de planerna inte fick något gehör gick man vidare och vill nu öppna ett café och försäljning av återvunna kläder öppet för allmänheten på nedervåningen.

Och på övervåningen inneha kontor för företagare.

Förvånade över ointresset

När de tidigare hörde sig med förfrågan om att öppna restaurang frågade de för vänner från Frankrike, som tidigare varit framgångsrika inom branschen. Men svaret de då fick av en tjänsteman förvånade.

- Han frågade om vinster i välfärden, vilket vi svarade nej på. Följdfrågan var "Men ni har tänkt er vinstdrivande verksamhet, i så fall går vi inte vidare".  När våra vänner i Frankrike fick höra vilket svar vi fått trodde de inte sina öron, fastslår mannen.

Baksidan på Trilobiten. 

Det blev inget med restaurangplanen, men senaste idén om café och butik för återvunna kläder trodde och hoppades man på skulle få gehör. Men inte heller där har det funnits något intresse alls för att få veta mer.

- Vi har inte en aning om varför, vi har aldrig haft några konflikter eller något sådant med kommunen, så för oss har det varit en överraskning att mötas av ett sånt totalt ointresse.

De tycker att Trilobiten är "jättefin" och säger sig ha ett intresse för att rusta byggnaden och är medvetna om att detta skulle innebära ytterligare en rätt stor peng, förutom köpesumman, för Q-märkta Trilobiten.

"Är dött här i Hällabrottet"

- Som det är nu står byggnaden och förfaller och vår känsla är att inställningen är att om ingen närstående får ta över ska ingen annan få göra det heller.

Vad är er känsla att kommunen vill med Trilobiten då?

- Ingenting. De har inte haft någon plan från början och har ingen plan för framtiden heller, säger mannen innan kvinnan bredvid honom ger sin syn.

- Vi vill ju ta tillvara på Trilobiten och se till så att det blomstrar i bygden. Vi vill bidra till att skapa mer liv och rörelse, för det är dött här i Hällabrottet. Det är väldigt dåligt med samlingsplatser för både ung som gammal.

I takt med att planerna för Trilobiten inte mottagits av något intresse har paret börjat fundera på att bygga upp en helt ny byggnad på sin egen mark istället. Om de skulle få ett ja till att bygga av Samhällsbyggnadsnämnden.

- Men det känns som att sannolikheten att vi skulle få ett bygglov beviljat är lika med noll. Med den inställning de haft kring Trilobiten i vår kontakt skulle jag bli förvånad om de är mer positiva till den här idén, säger mannen.

Katarina Hansson (S) ger svar

- Låt oss få klarhet i vad som gäller så vi vet vad och kan förhålla oss till det och gå vidare därifrån, det är allt vi begär och det känns inte som för mycket begärt. Varför får vi inte bidra till att skapa mer liv i Hällabrottet, avslutar kvinnan.

Kommunstyrelsens ordförande Katarina Hansson (S) svarar här på frågor.

Vad vill ni med Trilobiten, hyra ut eller sälja?

- I nuläget är ingenting bestämt gällande om Trilobiten ska säljas eller hyras ut. Om rätt aktör som har ekonomiska möjligheter och kan erbjuda att bedriva en för Hällabrottet och Kumla rätt verksamhet så kan vi tänka oss både och.

En köpare var på gång att ta över Trilobiten, men drog sig ur då affären överklagades. Paret jag intervjuat undrar varför deras ide om att öppna Trilobiten för allmänheten inte faller kommunen i smaken lika mycket som att det skulle användas för slutna sällskap, som var tanken för de som drog sig ur?

- Den försäljning som var beslutad i kommunfullmäktige var dedikerad just den köparen, därav att vi drog tillbaka beslutet gällande försäljning. Det för att starta om uppdraget att finna en lämplig verksamhet och utövare till fastigheten och dess unika lokaler. 

"Vinster har inte diskuterats"

Är det inte snudd på omöjligt att locka till sig intressenter att ta över Trilobiten om de direkt får nej, då de visar intresse, för att de svarar ja på frågan om de vill gå med vinst? Alternativet att gå minus är väl inte lika lockande?

Katarina Hansson. Foto: Arkivbild.

-  När aktörer är intresserade av olika verksamheter så tar vi emot deras anmälan. I de fall det går längre än en anmälan och vi är på väg in i en affärsuppgörelse så undersöks de ekonomiska förutsättningarna. Vinster eller inte har inte diskuterats med någon aktör gällande Trilobiten.

Vad vill ni med Trilobiten?

- I nuläget så pågår ett arbete för att komma fram till hur det fortsatta arbetet gällande att hitta en aktör som bedriver en verksamhet i fastigheten som ger ett mervärde för Hällabrottet och Kumla kommun. Vid nästkommande möte i samhällsbyggnadsnämnden kommer ett beslut att tas gällande att göra en ansökan om byggnadsminnesmärkning av området runt Trilobiten, Tripphultsstugan, Stenarbetarmuseet, förrådsbyggnad och Gamla huvudkontoret.

- Det kommer att ge ett utökat skydd mot byggnadstekniska förändringar än vad som anges i gällande detaljplan, avslutar Katarina Hansson (S).

"Varför skulle vår verksamhet inte ge mervärde?"

Mannen i paret svarar så här på svaren som Katarina Hansson gav.

- När går det längre än en anmälan? Vi gjorde vår första intresseanmälan 2015 och vår senaste skriftliga anmälan i december 2018. Snart fem månader sedan och ingen seriös kontakt eller förfrågan har skett. Om man vet något om affärer så är tiden en viktig faktor för framgång.

- Hur ska de hitta en aktör om de behandlar intressenter på detta sätt? De aktörer de förmodligen aktivt söker är inom deras egna kretsar. Vår verksamhet verkar inte ge mervärde eftersom de inte återkopplat med ett intresse och nyfikenhet kring våra idéer mer än formellt svarat ungefär ”Vi bestämmer vad vi skall göra, finn er i det”. Frågan vi ställer oss till Katarina är vilken verksamhet skulle ge mervärde för Hällabrottet och Kumla?

Besviken på inställning och uteblivna svar

- Att ansöka om byggnadsminnesmärkning förefaller mer som att man skall försegla och mörka operationen som gått snett och se till att allt står och förfaller. Man kommer att ställa orimliga krav på en möjlig intressent, om det inte är deras egna, så att intresset faller. På så sätt kan man dra sig ur detta genom att säga ”tyvärr så finns det ingen som är intresserad trots allt arbete vi gjort för att hitta en lämplig aktör”.

- Jag har under alla år inom näringslivet aldrig varit med om något liknande. Ett bolag som skött en affär på detta sätt hade inte överlevt länge. Kumla kommun har en aggressiv och fientlig inställning till utveckling och tillväxt.

- Om man har en möjlighet att se en verksamhet utvecklas och en potential av flera småföretag att etablera sig i kommunen och ignorerar detta så finns det inte ens ord för att uttrycka deras dumhet och maktfullkomlighet. 

Paret är dessutom besviket över den dåliga responsen när de mailat ut frågan till alla partier i Kumla om Trilobiten. De uteblivna svaren har skapat irritation. 

- Vi har fortfarande inte fått någon respons från partiföreträdare förutom (S) och (SD). Med undantag för de innehållslösa svaren från dessa partier så är det bedrövligt att de övriga partierna inte ens bemödar sig att svara. 

Kommentarer

1 december 2023 tas möjligheten att kommentera artiklar tillfälligt bort. Kommentarerna beräknas vara tillbaka i ny tappning i början av 2024.

Annons

Nyheter / Kumla