Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
10 May 2021
Tipsa: 073-094 57 58

​På söndag kommer det brinna runt Unden igen

Det kommer tändass vårdkasar längs Undens strand på söndag kväll.Det kommer tändass vårdkasar längs Undens strand på söndag kväll.

På söndag, vid femtiden, kommer det åter tändas eldar, vårdkasar, runt sjön Unden. Bakom det hela står nätverket ”Vi som brinner för Unden”
Eldarna ska brinna som en protest mot att det Australiensiska prospekteringsbolaget European Cobalt ansökt om förlängt undersökningstillstånd. Bolaget undersöker möjligheten att bryta kobolt i Havsmon, nära sjöns sydspets.

Covid 19 och de restriktioner som råder gör att det inte blir några organiserade vårdkasar, med större folksamlingar, som det varit tidigare år. När protesterna runt sjön började 2017 samlades mer än 600 personer.

– Men vi kommer ändå samlas i mindre grupper, familjer, anhöriga, mindre sällskap på max åtta personer för att tända vårdkasar, stora brasor på stränderna. Vad vi i dag kan säga är att det kommer tändas eldar på åtminstone något tiotal platser runt sjön, både här i Närke och på Västgötasidan, berättar Anders Tivell från nätverket ”Vi som brinner för Unden”.

Det har eldats vårdkasar runt sjön i flera år vid just den här tiden på året för att protestera mot en eventuell koboltbrytning. Att tända vårdkasar, stora brasor på höjder och vid stränder var förr ett sätt att varna för fara.

– Vi vill på det här sättet varna för den fara, det miljöhot en gruvbrytning i anslutning till vår sjö skulle innebära.

Förlängning av tillstånd

Det är myndigheten Bergsstaten som beviljar prospekteringsbolag och gruvbolag tillstånd för undersökning av mineraltillgångar, och ibland även brytningstillstånd. European Cobalt ltd har haft undersökningstillstånd sedan 2017 och vill nu förlänga. Beslut om förlängning fattas den 27 november.

Ett undersökningstillstånd är ett första steg för att undersöka om en utvinning, brytning, är genomförbar, lönsam på en plats. Skulle det så småningom bli tal om att gå vidare och ansöka om att få utvinna en fyndighet är det en betydligt mer omfattande process där flera myndigheter är inblandade. Den kan ta många år.

Även på privat mark

Området man har tillstånd att undersöka är 868 hektar stort. Ibland kallas undersökningstillståndet en inmutning. Inga andra bolag får undersöka mineraltillgångar där under den tid tillståndet gäller.

Undersökningstillståndet ger bolaget rätt att undersöka mineralerna i marken även hos privata markägare som inte gett sitt medgivande. Enligt minerallagen äger inte markägare i Sverige mineraler och andra tillgångar under jord.

Tänker inte ge upp

– Blir det ja från Bergsstaten kommer vi överklaga till Förvaltningsdomstolen precis som vi gjorde förra gången”, skriver Margareta Hildingsdotter, en av de markägare som bor i inmutningsområdet i ett pressmeddelande.

– Vi tänder vårdkasar runt sjön för att visa att elden för Unden fortfarande brinner. Vi ger oss aldrig”, avslutar hon.

Anders Tivell, i nätverket fortsätter:

– En gruva i Havsmon kommer självklart förorena hela Unden, så detta är en angelägenhet för oss alla som bor runt sjön och dessutom rinner Undens vatten ut i Vättern”, säger Anders Tivell, boende öster om sjön.

Platsen Havsmon ligger någon kilometer söder om sjöns sydspets i Västra Götalands län. Undersökningstillståndet omfattar även byarna Igelstad och Fräckestad. Samtliga ligger i Karlsborgs kommun. Alla kommuner som gränsar mot sjön, Gullspång, Karlsborg, Laxå och Töreboda samt Mariestads kommun har yttrat sig emot Bergsstatens beslut att ge European Cobalt undersökningstillstånd.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2020-11-20 8:30
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.