04 Juni 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Domstolen säger nej till höghuskritik

Överklagande av höghusbygget vid Kumlasjön underkänns nu av Svea hovrätt.Överklagande av höghusbygget vid Kumlasjön underkänns nu av Svea hovrätt.

Kommunens plan för höghusbygget vid Kumlasjön överklagades av flera Kumlabor men nu har sista instansen - Mark-och miljööverdomstolen i Svea hovrätt - slagit fast att de inte har rätt att överklaga. Byggplanerna torde därmed kunna gå vidare.

Mark- och miljööverdomstolen ingår i Svea hovrätt dit sju Kumlabor hade vänt sig för att överklaga beslutet i mark- och miljödomstolen (Nacka tingsrätt) att inte ta upp deras kritik mot kommunens detaljplan, den som bäddar för två höghus vid Djupadalsparken och Kumlasjön och som över 700 personer protesterat emot. 

Tingsrätten ansåg att de som överklagat inte hade rätt att göra det eftersom de inte ägde tomter som gränsade till planområdet. Hovrätten håller - inte särskilt förvånande och utan närmare förklaring - med om detta och fastställer domen. Den kan inte överklagas.

Bemöttes aldrig

Argumentet att Djupadalsparken är allmän parkmark och att i princip alla Kumlabor borde kunna överklaga eftersom de berörs av planändringen har aldrig bemötts av domstolarna. De följer blott lagen som starkt begränsar den så kallade sakägarkretsen.

Domstolarna prövade således aldrig själva sakfrågan, det kloka i att bygga två skrymmande höghus invid parken. Markägaren Kumla kommun kan därför trots de många protesterna gå vidare med detaljplanen och låta HSB bygga. Om de vill och kan.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-10-16 13:15
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.