30 October 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Besked: Kumlafängelset byggs ut hösten 2021

Jacques Mwepu är chef för Kumlafängelset. Foto: LG MånzonJacques Mwepu är chef för Kumlafängelset. Foto: LG Månzon

Nu kommer besked om att Kumlaanstalten byggs ut.
- Jag kan bekräfta att bygget beräknas komma i gång nästa höst. Förhoppningsvis sätts spaden i marken i september 2021, säger anstaltschefen Jacques Mwepu till Sydnärkenytt.

När beräknas bygget stå klart?

- Vi hoppas på invigning hösten 2023, säger Jacques Mwepu.

Projekteringen är igång, och enligt planen ska det bli två nya huskroppar med sammanlagt 64 platser med rum för intagna och sysselsättning. Husen byggs där det så kallade H-huset tidigare stått, alltså den avdelning som är riven.

Kriminalvården har stabsläge

Ända sedan beslutet togs om rivning av det gamla H-huset har det spekulerats i om och när Kumla ska byggas ut. Det är som bekant mycket trångt på landets anstalter och häkten, för att inte säga proppfullt. På flera anstalter, som på Kumla, har många intagna tvingats dela cell.

Helt nyligen proklamerade Kriminalvården “stabsläge”. Det innebär att man satte till fler resurser för att få igång olika projekt och byggen i landet. Förra veckan kom uppgiften om att Kumlaanstalten byggs till.

Ökade möjligheter

Vad kommer utökningen att innebära för Kumlaanstalten?

- Bland annat att vi får ökade möjligheter att sektionera intagna, och relatera till intagnas risk- och behovsprofil. Och möjlighet att jobba med intagna i mindre grupper. Ju större grupper man har, ju mer ökar risken för intriger, säger Jacques Mwepu.

En annan vinst är att intagna kommer att erbjudas mer och varierande sysselsättning.

- Det nya huset ska även inhysa sysselsättningslokaler med möjlighet till studier, verkstadsverksamhet och annan strukturerad verksamhet.

Kumlaanstalten har idag över 500 intagna. Av de ordinarie 420 platserna har man dubbelbelagt 80 platser. Med en hög beläggning även på isoleringen finns nu över 500 intagna. 160 av dessa bor i rum med en extrasäng - vilket påverkar det dagliga livet.

Slitit på både personal och intagna

Det många räknar med är att utökningen blir en avlastning för både personal och intagna på anstalten. Dagsläget med extremt många intagna har kritiserats, inte minst från fackligt håll.

- Situationen idag sliter hårt både på personal och intagna, säger Jacques Mwepu.

Han har jobbat inom kriminalvården i 22 år, varit chef för utlandsgruppen på huvudkontoret, och jobbat fyra år som chef för kvinnoanstalten Hinseberg. Till det ska läggas en flerårig erfarenhet från kriminalvårdsarbete på internationell nivå, bland annat från en experttjänst i Bryssel, och arbete som rådgivare vid FN:s insatser i Elfenbenskusten för att bygga upp rättssäkra fängelser med mänskliga rättigheter i fokus.

Hur är platssituationen i andra europeiska länder?

- Våra europeiska kollegor har alltid brottats med överbeläggning, säger Jacques Mwepu och berättar att det i de flesta andra sydeuropeiska länderna är ett undantag med en intagen i varje bostadsrum.

Har satt avtryck

Men på Kumla har den höga beläggningen satt avtryck.

- När det här flaggades upp sa vi från Seko nej, säger Thomas Hagsten, kriminalvårdare och Seko-ombud vid anstalten.

- Seko ville göra en markering, men samtidigt sa vi att vi ska delaktiga så att arbetsmiljön blir så säker som möjligt. Även generaldirektören har uttryckt samma sak, att kriminalvården kanske inte kan utföra sitt uppdrag och att säkerheten tyvärr också kan bli åsidosatt, säger Thomas Hagsten vidare.

Fackets farhågor besannades.

Ökad hot- och våldssituation

- Här på Kumla har hot- och våldssituationen ökat. Många har sagt att beredskapsplatserna inte “orsakat något” men då gör man det enkelt för sig. Det har ju skett en förtätning av klienter på samma yta, det sliter oerhört hårt både på personal och intagna.

Celia Enes, som är fängelsepräst säger att många intagna är bekymrade för den höga beläggningen.

- Det är många på varje avdelning, många fler än vad det finns sittplatser för så att man kan äta samtidigt. Men framförallt detta att det finns intagna som tvingas dela rum, de har ju ingen möjlighet att dra sig undan, säger hon och tillägger att risken för konfrontation är överhängande.

- Många intagna är också rädda för att tvingas dela rum med någon de aldrig träffat och inte vet något om, kanske sova i samma rum som en mördare. Jag har träffat intagna som inte vågat sova på flera nätter. Kriminalvården har fått en omöjlig uppgift, säger Celia Enes.

Fler platser skapas

Inom Kriminalvården Region Mitt ska fler platser nu skapas, berättar Kenneth Gustafsson, tidigare anstaltschef och som aktivt verkat för att Kumla byggs till. Nu jobbar han centralt inom Kriminalvården med kapacitetsökning.

- I vår region kommer Salberga i Sala att få 44 nya häktesplatser i mitten av 2022, Kumla får 64 platser preliminärt 2023, i Västerås uppförs ett nytt häkte med 70 platser preliminärt under 2025, enligt Gustafsson.

Men eftersom byggandet tar tid kommer tillfälliga moduler (“bättre baracker”, som det sägs) att uppföras.

- Bland annat på anstalten Karlskoga, 24 platser, Hällby/Eskilstuna och Tillberga/Västerås med 70 platser om cirkla fyra-fem år. Några av polisens arrester tas i bruk som häktesfilialer. Arresten i Lindesberg blir en filial till häktet Örebro.

På Kumla blir det dessutom inom kort 12 nya platser, uppger Jacques Mwepu:

— Om ett par månader hoppas vi kunna skapa de nya platserna, i ett hus som redan hyser 62 intagna.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-10-05 14:50
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.