31 October 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Trottoaren som blev parkering

Det är den här mycket breda trottoaren det handlar om. Det finns gott om plats för både bilar och gående, om man fick stå där.Det är den här mycket breda trottoaren det handlar om. Det finns gott om plats för både bilar och gående, om man fick stå där.

I Pålsboda finns en trottoar, som blivit en parkering men som var tänkt som marknadsplats, som man inte får stå på, för att det är just en trottoar. Fritidspolitiker på orten har dock fått uppgiften att man får parkera där. Men nu har folk börjat få böter. Sydnärkenytt reder ut.

För några år sedan byggdes det om i centrala Pålsboda, en större grusplan, där det tidigare stått ett hus, byggdes om till vad man kallar ett torg och en betydligt mindre parkering. Redan från början blev det problem. Asfalt hamnade på fel ställe. Trottoarkanten in på den parkering där det faktiskt var tänkt att man skulle stå blev för hög. Dessutom hade inte kommunen tillstånd att ha någon utfart till gatan där överhuvudtaget. Gatan är nämligen inte kommunens, utan Trafikverkets.

Avsedd för knallar

Ut mot gatan, där det tidigare varit fri inpassage, anlades en blomrabatt och, av någon anledning, en trottoar med en rejält breddad ficka. Förvisso är det en hög kant, med kantsten, men många uppfattar nog trots det fickan som en parkering. Att det från början dessutom var lika hög kant hela vägen har nog yttrerligare fått folk att uppfatta det hela som en parkering.

Gösta Hedlund fritidspolitker från Pålsboda för centerpartiet minns:

– Fickan, eller om man vill kalla det en vinge, anlades där för eventuell torghandel, knallar.

Nu är det inte så ofta torghandel, eller knallar på plats i Pålsboda. När det faktiskt hänt har dessa valt att stå inne på den för bilar avsedda parkeringen istället. Vid fickan, trottoaren, ute vid gatan, står det nämligen i stort sett alltid bilar.

Folk har fått böter

Men, nu har folk som parkerar där börjat få parkeringsböter, något som väckt en del protester.

Catrin Hallberg, Trafikhandläggare på Hallsbergs kommun förklarar:

– En av våra trafikvakter har kommit till platsen och gjort en professionell bedömning utifrån vad hen faktiskt ser på platsen. Och då råder det ingen tvekan. Det är frågan om en trottoar. På en trottoar får man inte parkera, även om den är bred. Det finns en uppenbar risk att man skadar gående som använder trottoaren för vad den är tänkt för, att gå på.

Hellberg menar att det inte är hon, eller vakten, som bestämmer det.

– Det är ju trafikregler utifrån hur platsen ser ut. Det som avgör är att det är en trottoar. Det finns en skylt, stoppförbud längre upp, den gäller dock gatan. Det är inte den som avgör detta.

Fel information

Det finns dock en del oklarheter kring trottoaren som blivit en parkering, men som inte får vara det.

– Ja. Vi som är fritidspolitiker från Pålsboda hörde oss tidigt för om detta, eftersom folk fått böter tidigare. Då fick vi beskedet att man faktiskt får parkera i själva utbuktningen, breddningen av trottoaren. Det är information vi sedan fört vidare till boende, eftersom vi levt i tron att det gällde, det har nu visat sig vara fel tydligen, säger Gösta Hedlund.

Han har nu föreslagit att kommunen ska utreda frågan, vad som gäller, kanske få till en förbudsskylt.

Catrin Hallberg säger så här:

– Jag kommer kontakta politiker för att höra om sådana överenskommelser finns på papper. Men i sak spelar det ingen roll som jag ser det. När gatan och trottoaren är utformad på det sätt som den är råder det ingen tvekan, man får inte parkera där.

Ställer en ställer fler

Catrin menar att problemen nog beror på att människor till stor del är vanedjur.

– För mig som utomstående är det självklart inte en parkering utan en trottoar. Men eftersom det varit det tidigare så fortsätter folk ställa sig där. Står en kommer det flera. En parkeringsvakt är ju utbildad att följa lagen utifrån hur det ser ut. Det har skett här och då blev det böter. Inget vidare för de som drabbas, det förstår jag. Men parkeringsvakten har ju lagar, regler och förordningar att förhålla sig till.

Men skulle man inte kunna förtydliga?

– För mig är det tydligt att man inte ska stå där. Men visst, en förbudsskylt skulle kunna vara på plats.

Men är det inte en ovanligt bred trottoar?

– Trottoarer kan vara olika breda.

Kostnadsfråga

Skulle man kunna tänka sig någon lösning för att kunna ha det som parkering?

– Det är en kostnadsfråga. Man skulle då behöva flytta kantstenen och göra en ficka, inbuktning av själva gatan, på samma sätt som längre upp på samma gata. Men då bör vi först ta reda på om det verkligen behövs. Det finns ju flera parkeringar. Dessutom får man stå längs gatan i andra färdriktningen, liksom på Norra Bangatan, intill.

Enligt vad Sydnärkenytt erfar är det många, speciellt med större bilar, som anser att parkeringen inne på det så kallade torget är för trång.

– Den är trång, den följer normen för parkeringsmått, men precis på gränsen.

Att man inte får parkera på en trottoar är alltså helt klart. Den som ställer sig på den aktuella inbuktningen riskerar fortsättningsvis böter.

Finns det fler platser där man inte får parkera?

– För det mesta får man ju stå längs gator om det inte finns skyltar för parkeringsförbud eller stoppförbud. På gator gäller dock 10 meter från korsningar och övergångsställen. Man får inte heller blockera utfarter. En sak många missar är att man inte får parkera i terrängen, bredvid vägen. Det gäller överallt både på landsbygden och inne i orter. Att ställa sig på exempelvis en gräsyta är alltså inte tillåtet, berättar Catrin Hallberg.

Uppdatering12.08 den 7 oktober.

Catrin Hallberg har hört av sig efter att ha läst artikeln och vill ha in en lite rättelse. Det som i texten benämns som böter är i laglig mening inte böter, utan trafikanmärkningar

En trafikanmärkning är nämligen inte ett regelrätt straff, ett sådant som döms ut i domstolar. Trots det är du skyldig att betala en parkeringsanmärkning. Alltså, det man får om man parkerar fel i exempelvis Pålsboda, är inte en bot, utan en anmärkning, men som man måste betala.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-10-06 17:58
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.