Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
28 July 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Nya doktorn i Hallsberg:
Kvinnor kan för litet om fertilitet

Yvonne Skogsdal i Hallsberg  är nybliven medicine doktor. Bild: Elin Abelson, Region Örebro länYvonne Skogsdal i Hallsberg är nybliven medicine doktor. Bild: Elin Abelson, Region Örebro län

Kvinnor tror att det är lättare att bli gravid än vad det är.
- Det som förvånade mig i min forskning är hur låga kunskaper kvinnor har, säger nyblivna medicine doktorn Yvonne Skogsdal.

Yvonne Skogsdal är barnmorska, bor i Hallsberg, och 21 maj disputerade hon på en avhandling om hur livsstilsfaktorer påverkar fertiliteten - alltså möjligheten bli gravid - och om barnmorskornas rådgivning. Nu är hon doktor i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap.

Parallellt med sitt jobb som vårdutvecklare på Region Örebro län har Yvonne Skogsdal forskat i nästan sju år.

- Som vårdutvecklare arbetar jag med kvalitetsregister. I Graviditetsregistret finns hur mycket data som helst. Varje år gör vi en årsrapport, men man hinner inte ta med allt intressant som finns i registret. Jag ville fördjupa mig, berättar Yvonne Skogsdal om hur det kom sig att hon blev doktorand.

Snus ökar risk för missfall

Hon har studerat data från mer än en halv miljon graviditeter. Det är 4,5 års barnafödande för det föds drygt 100.000 barn i Sverige varje år.

Ett resultat av Yvonne Skogsdals forskning är att det går att visa att snusning ökar risken för missfall.

- Det är inte jätteöverraskande, eftersom vi vet att rökning ökar risken för missfall, och det finns studier från andra länder om till exempel tuggtobak, men det var bra att kunna visa att det finns ett samband även mellan snus och missfall.

Riskökningen är enligt studien 28 procent.

Om inte risken med snus förvånade Yvonne Skogsdal, så gjorde kvinnors dåliga kunskaper om fertilitet det.


Skolans undervisning går ut på att undvika graviditet, inte om förutsättningarna för att bli gravid. Bild: Elin Abelson, Region Örebro län Skolans undervisning går ut på att undvika graviditet, inte om förutsättningarna för att bli gravid. Bild: Elin Abelson, Region Örebro län
Inte så lätt bli gravid

- Undervisningen i sex och samlevnad går ut på att man ska skydda sig, inte tvärtom. Följden blir att kvinnor har en övertro på sin fertilitet och tror att det är väldigt lätt att bli gravid. Och blir man inte gravid, så tror de att det går enkelt med IVF, provrörsbefruktning.

Fertiliteten börjar avta redan vid 35 års ålder, vilket, enligt Yvonne Skogsdal, många inte är medvetna om. Idag, när många kvinnor skjuter upp barnafödandet, så blir det problem.
Också kunskapen om hur livsstilen påverkar möjligheten att bli gravid och risker för moder och barn är låg. Alkohol och tobak även före graviditet påverkar sådant som risken för missfall och barnets födelsevikt.

- Även övervikt och obesitas, med ett BMI över 30, påverkar graviditet, förlossning och barnet. Det är otroligt känsligt att prata om. Det är svårt att gå ner i vikt, och vi ska inte skuldbelägga dem som är överviktiga. Däremot behöver samhället bli bättre på att stötta dem som behöver gå ned i vikt.

Livsplanering

Och då kommer vi till nästa steg i Yvonne Skogsdals forskning: Kvinnors kunskaper måste bli bättre - från undervisningen i sex och samlevnad till rådgivning hos barnmorska. I en studie fick barnmorskor pröva ett rådgivningsstöd, Reproduktiv livsplan, där kvinnor uppmanas planera för sin fertilitet och eventuell kommande graviditet. Vill kvinnan ha barn? Nu? Inte alls? Om flera år? Hur många barn?

Livsplanen påverkar val av preventivmedel, men ger också möjlighet att prata om livsstilens betydelse den dagen kvinnan vill ha barn.

- Till exempel att man inte bör dricka alkohol när man planerar att skaffa barn. Fortfarande är det vanligt att man har druckit i början av graviditeten, innan man vet att man är gravid.

- Bättre rådgivning är en fråga som även Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) diskuterar, så det känns bra att ha ägnat så många år åt forskning som är väldigt verklighetsnära, säger Yvonne Skogsdal.

Nöjd med resultatet av forskningen, men hur känns det annars när disputationen är över? Yvonne Skogsdal svarar litet dröjande:

- Det känns bra ... skönt ... och overkligt. Det är ett mål som jag har strävat efter under så lång tid, och tiden före disputationen var så intensivt, så det har känts litet tomt nu.

Vad ska du göra nu?

- Nu har jag semester, men tillsammans med en annan disputerad barnmorska hoppas jag kunna fortsätta forska om preventivmedel och rådgivning.

Hoppas på fest

Och i januari väntar promovering, när nya doktorer får sina diplom och får sätta doktorshatten på huvudet. Yvonne Skogsdal hoppas att pandemin tillåter traditionell promovering, med långklänningar, frackar och fest.

- För pandemirestriktionerna gjorde ju att det inte blev någon disputationsfest!

Fotnot. Yvonne Skogsdals avhandling heter “Preconception health in Sweden: The impact of liftstyle factors and the role of the midwife’s counselling”, ungefär “Hälsan före graviditet: Betydelsen av livsstilsfaktorer och barnmorskors rådgivning”. Länk till avhandlingen hittar man via Örebro universitet och Yvonne Skogsdals sida där.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-06-28 16:25
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.