16 Augusti 2019
Tipsa: 073-094 57 58

Proffskritik av planer för Kumlasjön

"Sanslöst och måttlöst med höghus"

Sorgligt om höghus ska förstöra miljön i Djupdalsparken, anser arkitektveteranen Jerk Alton.

Välkände arkitekten Jerk Alton, som verkat 35 år i Kumla, tvekar inte när han bedömer de planerade höghusen vid Kumlasjön. - Det är inte sans och måtta, det är sanslöst och måttlöst.

Detaljplanen med husen har antagits av Sanhällsbyggnadsnämnden men möter fortsatt kritik. Beslutet har även överklagats. Skiss: Hållén arkitekter

- Jag känner igen filosofin bakom detta, eller rättare sagt bristen på filosofi. Det är avkastningen som avgör hur man ritar och bygger. Som planarkitekt i Sollentuna fick jag godkänna hus som jag inte gillade. Arkitekter blir ofta beordrade att rita så.

Jerk Alton, 81 år fyllda, kan se tillbaka på en lång och gedigen arkitektkarriär. Han har varit anställd  i flera kommuner men mesta tiden haft egen arkitektbyrå i Kumla 1969-2004, specialiserad  på renovering och rekonstruktioner av kyrkor och äldre träbyggnader.

Kumla kyrkas renovering

Hans första stora uppdrag var renoveringen av Kumla kyrka efter den förödande branden 1968. Det har följts av uppdrag över halva Sverige.

- Med Svenska kyrkan som uppdragsgivare har jag sluppit att ta samma ekonomiska hänsyn, medger han.

Jerk Alton har varit arkitekt i Kumla i 35 år och är ledamot i byggnadsnämnden i Örebro.

Koppling till dagens byggverksamhet har han dock kvar. Fortfarande aktiv som förtroendevald för Liberalerna (”jag kallar mig socialliberal”), sitter han i byggnadsnämnden i Örebro kommun och är van att bedöma fastigheters utformning.

- Man vill inte ha det så i Örebro att exploatörerna bestämmer, man frågar flera arkitekter om idéer. Det gäller att på ett tidigt stadium veta vilken gestaltning och karaktär man vill ha i ett område. Det mänskliga är det primära.

Glädje över parken

Jerk Altons intresse för parkområdet kring Kumlasjön är av gammalt datum. Det var han som ritade   byggnaden för restaurangen.

- Jag har gått mycket och tittat och delat glädjen över att Kumla har den här oasen. Uppdraget var att få en byggnad som hade karaktär utan att vara samtida.

Delvis med engelsk inspiration ritade han en byggnad som smälte in men som även tydligt såg ut som en restaurang.

Engelsk trädgård

Hela Djupadalsparken med promenadslingan kring sjön klassar han som en slags engelsk trädgård där pilträd och rhododendron ingår i kompositionen.

- Och gamla vattentornet reser sig som en pelare i fonden. Ett landmärke och ett vackert överraskande hus.

Även scenen med dess veckade tak är från hans penna.  Taket är rekommenderat  av akustikspecialisten Ove Brandt så att ljudet ska reflekteras ut över amfiteaterns grässlänter.  

Scenen med det veckade taket för akustiken har Jerk Alton ritat.
"Fel bygga högt på Åsen"

Vad tycker han då om de föreslagna höghusen vid Södra Kungsvägen med dess balkonger på baksidan som vetter mot amfiteatern?

- Det är inte sans och måtta, säger Jerk Alton. Det är sanslöst och måttlöst.

Han kan acceptera de två höghus som byggts längre norrut längs Kungsvägen men tycker som princip att det är fel att bygga tungt och högt på åsen, som redan i sig är en skiljelinje.

- Man skulle bygga något som slingrar kring åsen och knyter an till villorna. Man vet ju att med max två våningar så bor man bäst.

Skiss imponerar inte

Den skiss av husen Hållen Arkitekter gjort för HSB och som ingår i underlaget för detaljplanen, som Kumla kommuns samhällsbyggnadsnämnd antagit, imponerar inte på denne arkitektveteran.

- Den är mekanisk, gjord i datorn, det är bättre att arbeta med pennan, säger han. Men de har gjort som beställaren vill.

Jerk Alton har förståelse för att en växande stad även  behöver förtätas - han har sett problemen  i Örebro - men  det gäller att välja rätta platserna för detta och ha en långsiktig planering.

"Rubbar intakt miljö"

De föreslagna husen i kvarteret Rörläggaren har fel proportioner och ansluter inte vare sig till befintlig bebyggelse eller till Djupadalsparken, anser han.

- Man kunde hoppas att parken  var en garanti för en intakt miljö men de här husen rubbar detta. Skalan här är annorlunda. Det är en sån kontrast.

Not. Samhällsbyggnadsnämndens beslut att godkänna detaljplanen för kvarteret Rörläggaren har överklagats till mark- och miljödomstolen i Nacka, erfar Kumlanytt.

Se också
kg
Han har 100% rätt, fula opersonliga hus som bara smälls upp överallt.
2017-11-12 20:58
Charlie
Jag tror det kommer bli jättefint!
2017-11-12 21:28
Esso Engvall
Tack Jerk.Jag håller med dig i kritiken, Närkes Pärla bakom höghus (7 våningar ) det låter fel! Försköna nerfarten, trapporna till den underbara Kumlasjön och Sjöparken. Man ska se Kumlasjön från Kungsvägen så mycket som möjligt ! Mvh esso
2017-11-13 14:22
ÖF
Har märkt att många av de positiva är de som står i kö för att köpa lägenhet där. Många är det som vill vara "herre på täppan" i vår park.
2017-11-14 7:16
Anna
Jerk Alton vilken klok människa . Vem skall bo i alla nya lägenheter, känns som Kumla håller på att förbygga sig. Snälla förstör inte det fina området som vi har runt Kumlasjön och sjöparken med höghus
2017-11-14 13:38
Lena
Håller helt med Esso Engvall . Kumla sjöpark med omgivning är det vackraste vi har i Kumla. Och hur många städer har en sjö i centrum ? Klart att man ska få se detta från Kungsvägen . Ställa två skrymmande stora höghus i vägen som inte alls smälter in , det är bara ren dumhet ! Placera dessa hus någon annanstans . Mvh Lena
2017-11-15 11:18
Fredrik Lundblad
Som så många andra har även jag funderingar kring och synpunkter på estetik, balans, harmoni och taktfullhet i att införliva nytt i det redan befintliga rummet. Känner dock att den dörren är stängd och lämnar allt sånt därhän. " Vi som vet bättre än de som valt oss" har redan bestämt sig, Mammon går alltid först. Dock kan jag känna det berättigat att skärpa tonen kring vissa sakfrågor som behandlats och formulerats mer efter behag än fakta. Bla följande: Motiveringen till att infart till nybygget måste ske via Djupadalsgatan anges bland annat till att det är för farligt att svänga in direkt från Kungsvägen. Stått och betraktat infarten till höghusen i andra änden av parken, några hundra meter bort längs samma gata. Verkar gå hur bra som helst att svänga in direkt där. Likaså till de relativt nybyggda höghusen precis bortanför vårdcentralen. Apropå vårdcentralen ja, den största och snart enda i Kumla. När Fylstamottagningen stänger, enligt plan, så kommer trycket öka ännu mer på denna då enda tillgängliga. Hur många bilar, bussar, taxi,färdtjänst, varubud mm svänger in och ut Där varje dag? Är det OK, men inte till Rörläggaren? Köper inte den förklaringen. Det är helt vanlig hagalen girighet som gjort att man exploaterat den lilla markplätten så hårt att man inte klarar sin egen infrastruktur med egen tillfart. Ingen kan någonsin övertyga en tänkande människa om något annat, hur mycket man än ljuger med sifferstatistik, eftersom man inte följer sin egen logik i så fall. Bygget är helt enkelt för stort för platsen. På alla vis. " En port mot parken" drar jag mig till minnes att något poetiskt ljushuvud formulerade byggnadsbeskrivningen av kolossen, som effektivt blockerar alla utsikt mot parken.
2017-11-15 12:38
Larsson
Bästa läget i Kumla. Bra att Kumla satsar om vi ska nå 25.000 gränsen. Alla vill ju inte bo i ytterområden. Vart ställer man sig i kö ?
2017-11-15 15:53
Gubben
Glädjande att läsa Jerk Altons synpunkt och Essos kommentar. Jag antar att det är många av de styrande i dag som inte är helt insatta i Kumlasjöns tillkomst i början på 30-talet. För snart hundra år sedan. Det var ju ett nödhjälpsarbete under depressionen. Säkert ett mödosamt arbete med handkraft. Men vad jag förstår en insats för arbetslösa som fungerade - till skillnad från många åtgärder i dag som endast kostar och utan real nytta för samhället. Det borde vara någon slags K-märkning på Kumlasjön med omgivning. Här kan Kumlanytt med bistånd av Esso och Alton göra en informationsinsats om bakgrund och utveckling. Det borde finnas kumlabor vars far var med och grävde fram sjön.
2017-11-15 17:15
karl
Gammal öststatsmodell, kall och opersonlig!
2017-11-15 17:43
Thomas
Tänk så många utvecklingsfiender det finns, det är ju ett perfekt läge att bygga på med lysande utsikt för dom som vill bo där.
2017-11-16 18:38
kg
Inte fiende men om man nu bygger massa nytt så behöver man ju inte bygga så fult och opersonligt
2017-11-16 21:55
Fredrik Lundblad
Det står redan ett hus där som sedan länge tjänat ut. Det var mer än dags att ersätta med något nytt, inget konstigt med det. Det konstiga är det oproportionerliga formatet. Arkitekten säger ju själv att det är för stort för att klara sin egen infrastruktur och därför måste belasta omgivningen som inte alls är byggd för det trycket. Om det inte ens går att svänga in från den egna gatuadressen ligger det definitivt felplacerat tack vare sitt felberäknade format. En grov missbedömning som släppts rakt igenom alla filter på ett sätt som oroar inför framtiden. Det är ingen trång överbelastad storstad vi pratar om, det är ett litet och i övrigt glest samhälle där sådan här bländverk med redan inbyggda nödlösningar känns så himla fel. Efterhandskonstruktioner redan på ritningsstadiet. Man har tappat greppet om utvecklingen i sin iver att göra synliga avtryck att sätta sina namn på, för långeliga tider framöver. Folkvalda i en socialdemokratisk arbetarkommun kanske borde tänka mer på fint för flertalet än grandiost för fåtalet.
2017-11-16 22:29
mats
Hej Gubben. Jag är en av dem vars Far grävde!! Och jag har både lärt mig simma och åka skridskor på sjön, och handlade åt mor och far på Östermalms!!!
2017-11-17 9:44
Gubben
Hej Mats! Jag hoppas att din far sedan fick ett bra fast jobb. Du lärde dig simma och åka skridskor i och på Kumlasjön. Jag lärde mig också simma i Kumlasjön. Det var kallt minns jag än i dag. Skridskor lärde jag mig åka och spela bandy på kärret i Viaskogen. Jag antar att din simskola också var under kriget och då skulle vi ha med oss en mugg till lektionerna. I den fick vi mjölk. Kommunen trodde tydligen inte att alla föräldrar hade råd att ge sina barn mjölk i tillräcklig mängd. Esso har nog hört hur det var. Men jag tycker att du ska tala med honom och komplettera dina egna och din fars minnen.
2017-11-18 18:03
kg
Han har 100% rätt, fula opersonliga hus som bara smälls upp överallt.
2017-11-12 20:58
Charlie
Jag tror det kommer bli jättefint!
2017-11-12 21:28
Esso Engvall
Tack Jerk.Jag håller med dig i kritiken, Närkes Pärla bakom höghus (7 våningar ) det låter fel! Försköna nerfarten, trapporna till den underbara Kumlasjön och Sjöparken. Man ska se Kumlasjön från Kungsvägen så mycket som möjligt ! Mvh esso
2017-11-13 14:22
ÖF
Har märkt att många av de positiva är de som står i kö för att köpa lägenhet där. Många är det som vill vara "herre på täppan" i vår park.
2017-11-14 7:16
Anna
Jerk Alton vilken klok människa . Vem skall bo i alla nya lägenheter, känns som Kumla håller på att förbygga sig. Snälla förstör inte det fina området som vi har runt Kumlasjön och sjöparken med höghus
2017-11-14 13:38
Lena
Håller helt med Esso Engvall . Kumla sjöpark med omgivning är det vackraste vi har i Kumla. Och hur många städer har en sjö i centrum ? Klart att man ska få se detta från Kungsvägen . Ställa två skrymmande stora höghus i vägen som inte alls smälter in , det är bara ren dumhet ! Placera dessa hus någon annanstans . Mvh Lena
2017-11-15 11:18
Fredrik Lundblad
Som så många andra har även jag funderingar kring och synpunkter på estetik, balans, harmoni och taktfullhet i att införliva nytt i det redan befintliga rummet. Känner dock att den dörren är stängd och lämnar allt sånt därhän. " Vi som vet bättre än de som valt oss" har redan bestämt sig, Mammon går alltid först. Dock kan jag känna det berättigat att skärpa tonen kring vissa sakfrågor som behandlats och formulerats mer efter behag än fakta. Bla följande: Motiveringen till att infart till nybygget måste ske via Djupadalsgatan anges bland annat till att det är för farligt att svänga in direkt från Kungsvägen. Stått och betraktat infarten till höghusen i andra änden av parken, några hundra meter bort längs samma gata. Verkar gå hur bra som helst att svänga in direkt där. Likaså till de relativt nybyggda höghusen precis bortanför vårdcentralen. Apropå vårdcentralen ja, den största och snart enda i Kumla. När Fylstamottagningen stänger, enligt plan, så kommer trycket öka ännu mer på denna då enda tillgängliga. Hur många bilar, bussar, taxi,färdtjänst, varubud mm svänger in och ut Där varje dag? Är det OK, men inte till Rörläggaren? Köper inte den förklaringen. Det är helt vanlig hagalen girighet som gjort att man exploaterat den lilla markplätten så hårt att man inte klarar sin egen infrastruktur med egen tillfart. Ingen kan någonsin övertyga en tänkande människa om något annat, hur mycket man än ljuger med sifferstatistik, eftersom man inte följer sin egen logik i så fall. Bygget är helt enkelt för stort för platsen. På alla vis. " En port mot parken" drar jag mig till minnes att något poetiskt ljushuvud formulerade byggnadsbeskrivningen av kolossen, som effektivt blockerar alla utsikt mot parken.
2017-11-15 12:38
Larsson
Bästa läget i Kumla. Bra att Kumla satsar om vi ska nå 25.000 gränsen. Alla vill ju inte bo i ytterområden. Vart ställer man sig i kö ?
2017-11-15 15:53
Gubben
Glädjande att läsa Jerk Altons synpunkt och Essos kommentar. Jag antar att det är många av de styrande i dag som inte är helt insatta i Kumlasjöns tillkomst i början på 30-talet. För snart hundra år sedan. Det var ju ett nödhjälpsarbete under depressionen. Säkert ett mödosamt arbete med handkraft. Men vad jag förstår en insats för arbetslösa som fungerade - till skillnad från många åtgärder i dag som endast kostar och utan real nytta för samhället. Det borde vara någon slags K-märkning på Kumlasjön med omgivning. Här kan Kumlanytt med bistånd av Esso och Alton göra en informationsinsats om bakgrund och utveckling. Det borde finnas kumlabor vars far var med och grävde fram sjön.
2017-11-15 17:15
karl
Gammal öststatsmodell, kall och opersonlig!
2017-11-15 17:43
Thomas
Tänk så många utvecklingsfiender det finns, det är ju ett perfekt läge att bygga på med lysande utsikt för dom som vill bo där.
2017-11-16 18:38
kg
Inte fiende men om man nu bygger massa nytt så behöver man ju inte bygga så fult och opersonligt
2017-11-16 21:55
Fredrik Lundblad
Det står redan ett hus där som sedan länge tjänat ut. Det var mer än dags att ersätta med något nytt, inget konstigt med det. Det konstiga är det oproportionerliga formatet. Arkitekten säger ju själv att det är för stort för att klara sin egen infrastruktur och därför måste belasta omgivningen som inte alls är byggd för det trycket. Om det inte ens går att svänga in från den egna gatuadressen ligger det definitivt felplacerat tack vare sitt felberäknade format. En grov missbedömning som släppts rakt igenom alla filter på ett sätt som oroar inför framtiden. Det är ingen trång överbelastad storstad vi pratar om, det är ett litet och i övrigt glest samhälle där sådan här bländverk med redan inbyggda nödlösningar känns så himla fel. Efterhandskonstruktioner redan på ritningsstadiet. Man har tappat greppet om utvecklingen i sin iver att göra synliga avtryck att sätta sina namn på, för långeliga tider framöver. Folkvalda i en socialdemokratisk arbetarkommun kanske borde tänka mer på fint för flertalet än grandiost för fåtalet.
2017-11-16 22:29
mats
Hej Gubben. Jag är en av dem vars Far grävde!! Och jag har både lärt mig simma och åka skridskor på sjön, och handlade åt mor och far på Östermalms!!!
2017-11-17 9:44
Gubben
Hej Mats! Jag hoppas att din far sedan fick ett bra fast jobb. Du lärde dig simma och åka skridskor i och på Kumlasjön. Jag lärde mig också simma i Kumlasjön. Det var kallt minns jag än i dag. Skridskor lärde jag mig åka och spela bandy på kärret i Viaskogen. Jag antar att din simskola också var under kriget och då skulle vi ha med oss en mugg till lektionerna. I den fick vi mjölk. Kommunen trodde tydligen inte att alla föräldrar hade råd att ge sina barn mjölk i tillräcklig mängd. Esso har nog hört hur det var. Men jag tycker att du ska tala med honom och komplettera dina egna och din fars minnen.
2017-11-18 18:03
Kommentera

Skriv helst under eget namn. Håll dig till ämnet och håll en hyfsad ton. Visa respekt för andra som kommenterar och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

Arkitekten Jerk Alton har ritat både scenen och restaurangen i Djupadalsparken och riktar nu skarp kritik mot byggplanerna. Foto: Lars Litzén
Flickor 09/10 på plats för träning. Snart hoppas Kumla HF att ha ett damlag, första gången på länge i så fall. Foto: Anders Björk
Lekebergs revysällskap gör en tidsresa i rekordårens gamla slagdängor och episoder. Morgan Deile, Sara Örtgård, Gunilla Pihlblad, och Ingemar Bengtsson är kärnan i gruppen. Foto: Revysällskapet
Ett riktigt skumbad av vågor har bildats vid torgets fontän efter att olämpligt innehåll har sprutats i. Foto: Anders Björk
Publicerad: 2017-11-12 19:30
Senaste nyheterna
Speedway: Nära poäng i Målilla
(2019-08-22)
HANDBOLL: Kumla HF firar 50 år
1
(2019-08-22)
Vill öppna förlossningsklinik igen
(2019-08-22)
Veckans bild: Tallängen 1967
(2019-08-22)
Fiskades sarv i Sjöparken
(2019-08-21)
60-talsrevyn på turné
(2019-08-21)
Anders Björk: Smederna i kvarten
2
(2019-08-21)
Speedway: PJ förlänger i ledarroll
(2019-08-21)
Speedway: Vinst i avbruten match
4
(2019-08-20)
Kumlafilmare med Sverigepremiär
(2019-08-20)
Domstol godkänner höghusen
10
(2019-08-20)
Fullspäckat kulturprogram i höst
(2019-08-19)
Nytt gym slår upp portarna
(2019-08-19)
Hallå där - Om fontänsabotaget
2
(2019-08-19)
Gissa Kumlabilden - Vinn en bukett!
13
(2019-08-19)
Speedway: Laget mot Masarna
(2019-08-18)
Skumbad i fontän vid torget
5
(2019-08-18)
Ryckte ut till Köpmangatan
(2019-08-18)
Fotboll: Tungt för YIK, uppåt för IFK
(2019-08-17)
SKPF:s pensionärer på resa
1
(2019-08-16)
INSÄNT: Om besparingar inom välfärd
2
(2019-08-16)
Fältare röstades kvar vid möte
6
(2019-08-15)
Veckans bild - Nybyggt Folkets Hus
(2019-08-15)
Inbrott vid Malmens förskola
2
(2019-08-15)
Barbados underhöll (TV)
9
(2019-08-14)
Anders Björk: Tveksamt om Indianerna går längre än kvartsfinal
2
(2019-08-14)
Hardemo firar på söndag
(2019-08-14)
Insänt om trafiken
(2019-08-13)
Insänt om tiggare
3
(2019-08-13)
Speedway: Ny storförlust borta
(2019-08-13)
Följ Indianerna här LIVE!
(2019-08-13)
Radio 94,3 med frestelser
(2019-08-12)
Zumba i regnet (TV)
(2019-08-12)
Ingen Metro att fylla på
(2019-08-12)
Gissa Kumlabild - Vinn en bukett!
8
(2019-08-12)
Larm om explosionsrisk avvärjt
(2019-08-12)
Speedway: Laget mot Lejonen
(2019-08-11)
Sex års fängelse för barnvåldtäkt
1
(2019-08-11)
Sparförslag att rösta om på torsdag
9
(2019-08-11)
Åbytorpare har årlig träff
(2019-08-11)
Fotboll: IFK rycker i toppen
(2019-08-10)
Fotboll: Yxhult visar form
(2019-08-10)
Bestulen på toapapper
3
(2019-08-09)
Åska stoppade inte Alfons
(2019-08-08)
Veckans bild: Rivning Skolvägen
2
(2019-08-08)
Olycka i hopptorn, person till sjukhus
1
(2019-08-07)
Sabotage vid minigolfen
(2019-08-07)
Klottrat kors på kyrkogård
(2019-08-07)
Fotboll: IFK Kumla slog jumbon
(2019-08-07)
Alfons Åberg kommer!
(2019-08-07)
Speedway: Indianerna vann 46-44
2
(2019-08-06)
“Fältare” kan försvinna från Kumla
23
(2019-08-06)
Oreda vid miljöstation
5
(2019-08-06)
Gissa Kumlabilden - Vinn en bukett!
25
(2019-08-05)
Fotboll: Yxhult vann i omstart
1
(2019-08-04)
Speedway: Laget mot Västervik
(2019-08-04)
GOLF: Matilda vann säkert
(2019-08-04)
Traktorälskarna samlades
(2019-08-04)
Alf Anneborg: Gubbar på ny historieresa
1
(2019-08-02)
Anders Björk: Slaget vid Poltava
1
(2019-08-01)
Annons:
Tidning
Senast kommenterat
Annons:
Tidning
Populärt ur arkivet
Bloggat
Sydnärke
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.