29 Mars 2020
Tipsa: 070-557 67 92
Folkets hus ska rivas. Foto: Weine Ahlstrand

Sjöängsskolan och Folkets hus rivs

Stora delar av gamla Sjöängsskolan rivs under hösten. Även Folkets hus i centrala Askersund ska rivas. Det beslutades på senaste kommunstyrelsesammanträdet. 

Det har länge pågått en strid mellan majoriteten och oppositionen i Askersundspolitiken om vad som skall hända med gamla Sjöängsskolan nu när den nya högstadieskolan står klar. Majoriteten (S, V och Mp) har hela tiden hävdat att Sjöängsskolan är i dåligt skick och inte längre bör användas. Utbyggnad av Närlundaskolan och Åsbro skola skall lösa lokalproblemen enligt Majoriteten.

Allianspartierna (M, L, C och Kd) anser att det mest rationella och ekonomiska alternativet är att rusta upp och använda den gamla skolan under ytterligare några år för att lösa den brist på skollokaler som kommunen har idag. Man anser också att Sjöängsskolan kunde finnas tillgänglig som evakueringslokaler om behov skulle uppstå.

Sjöängsskolans matsal blir kvar. Det gäller även den gamla kanslibyggnaden och idrottshallen.
Vissa delar av Sjöängsskolan blir kvar

Nu är frågan definitivt avgjord i och med att kommunstyrelsen i tisdags fattade beslut enligt majoritetens förslag: Sjöängsskolan kommer att rivas under hösten. Några byggnader kommer dock att finnas kvar. Det gäller den kulturhistoriskt viktiga kanslibyggnaden, som byggdes i för mer än hundra år sedan. Det gäller också idrottshallen, som tillsvidare kommer att användas för högstadieeleverna. Den kommer enligt förslaget också att rustas upp. Förslaget innebär också att skolmatsalen får stå kvar för att kanske kunna bli ett ”Ungdomens hus” tänkt för äldre ungdomar.

Vad som kommer att hända med den mark som frigörs när skolan rivs är inte klart. Bostäder, parkområde, parkeringsplatser? Det får framtiden utvisa.

I dåligt skick

Kommunstyrelsen fattade ytterligare ett rivningsbeslut. Gamla Folkets hus är i så dåligt skick att rivning anses vara det enda alternativet. Nu erbjuder ju också Sjöängen nya och fina lokaler, bland annat den nya stora salongen/biografen med den senaste tekniska utrustningen. Det blir antingen bostäder eller parkering på platsen när Folkets hus är borta.

Kommunstyrelsen fattade ytterligare en del beslut av allmänt intresse:

  • Att ge ett engångsbidrag till LISA-föreningen för att möjliggöra fortsatt verksamhet.
  • ​Att tillåta alkoholförtäring i Sjöängen.(Det gäller förstås inte skoldelen).
  • Att föreslå budgetberedningen att permanenta projekttjänsten som Inflyttningslots.
  • Att inrätta ett telefonkioskbibliotek i den gamla telefonkiosken i hamnen i Askersund.
  • Att rusta upp lekplatser.
Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2016-09-07 15:53
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.