30 November 2019
Tipsa: 070-557 67 92

Regeringen stoppar PFAS-utsläpp i Vättern

Regeringen stoppar dränering av PFAS-förorenat grundvatten från Karlsborgs flygplats vid Vättern. Detta sedan Akltion Rädda Vättern överklagat ett tidigare beslut.

Regeringen har idag på torsdag morgon genom inhibition stoppat beslutet att dränera landningsbanan på den PFAS-förorenade militära flygplatsen i Karlsborg intill Vätterns strand. Det uppger Aktion Rädda Vättern i ett pressmeddelande, som fortsätter:

"Flygplatsen är vattensjuk och höga halter PFAS har upptäckts i grundvattnet, orsakat av tidigare övningar med brandskum.

Trots detta godkände tillsynsmyndigheten, Försvarsinspektören för Hälsa och Miljö (FIHM), att ett dräneringsarbete skulle kunna påbörjas där förorenat grundvatten skulle pumpas ut i Vätterns vattenskyddsområde. Tack vare att Aktion Rädda Vättern överklagade beslutet tillsammans med närboende grannar har dräneringen av giftigt vatten ut i dricksvattentäkten stoppats för tillfället. 

Större ärende

Samtidigt pågår ett större markavvattningsärende hos länsstyrelsen i Västra Götaland. Fortifikationsverket, som ansvarar för fastigheten, har delat upp prövningen i två delar: dels dränering längs med själva landningsbanan och dels gräsytorna vid sidan om landningsbanan. Den första delen, bankantsdräneringen, försöker Fortifikationsverket att få igenom utan miljökonsekvensbeskrivning genom att internt inom försvaret få ett godkännande av Försvarsinspektören. Detta är nu för tillfället stoppat.

Den andra delen av dräneringsplanerna har länsstyrelsen förklarat innebära ”betydande miljöpåverkan”, framförallt på grund av att mark och grundvatten är förorenat av dessa brandskumskemikalier. Länsstyrelsen har krävt en utförlig miljökonsekvensbeskrivning och ett remissförfarande pågår för närvarande.

"Planerade tjuvstart"

- Fortifikationsverket planerade uppenbarligen att tjuvstarta dräneringen av Karlsborgs förorenade flygplats, utan en ordentlig miljöprövning och utan att ens informera de närmaste grannarna. Försvarsinspektörens beslut att godkänna hanteringen var så fullt av felaktigheter att det var nödvändigt för regeringen att trycka på stoppknappen, kommenterar Christer Haagman från Aktion Rädda Vättern.

De hälsofarliga fluorkemikalierna (med samlingsförkortningen PFAS) uppmärksammas alltmer och forskningsrapporterna visar på allt allvarligare påverkan på hälsa och miljö. I Vättern överskrids redan miljökvalitetsnormen för PFOS med det dubbla. Fisk har fångats i sjön med sju gånger högre halt fluorkemikalier än gränsvärdet, enligt Örebro universitet.

Trots att Karlsborgs flygplats bedöms vara en av de största punktkällorna för PFAS-föroreningar i Vättern gör Försvarsmakten inget för att begränsa det pågående läckaget. Vissa begränsade utredningar har pågått sedan 2014 men ingen saneringsplan har tagit fram. Istället ansöker alltså de ansvariga för flygplatsen att få dränera ut PFAS-förorenat grundvatten till Vätterns vattenskyddsområde.

Kan ta helhetsgrepp

- Regeringens inhibitionsbeslut gör det lättare för länsstyrelsen att ta ett helhetsgrepp om den förorenade situationen på flygplatsen. Det är ju uppenbart att det först krävs en saneringsplan och installation av reningsanläggningar innan det kan bli tal om att ge dispens för markavvattning, hävdar Christer Haagman.

- Så det är ganska självklart att regeringen måste stoppa detta och kräva in bättre underlag. Att samordning mellan planerna på dränering av landningsbanan och dränering av gräsytorna intill landningsbanan borde också vara ganska självklart. Jag hoppas att länsstyrelsen nu tar tag i detta och inte ger tillstånd till att pumpa ut förgiftat vatten utan istället kräver en fullständig sanering av området, avslutar Christer Haagman.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-08-15 18:03
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.