EE =& get_instance(); $seg1 = $this->EE->uri->segment(1); switch ($seg1) { case 'sydnarke': $cat = 228; break; case 'kumla': $cat = 229; break; case 'hallsberg': $cat = 230; break; case 'askersund': $cat = 231; break; case 'lekeberg': $cat = 232; break; case 'laxa': $cat = 233; break; default: $cat = 228; } echo << " > {/exp:channel:entries}

"Säpo bad att jag

skulle lugna publiken"

- Jordbruksministern höll på att få stryk och Säpo bad  att jag skulle lugna publiken.

Björn Gillberg var med och drev opinionen mot Sakabs anläggning  i Norrtorp och hade publikens totala uppmärksamhet när han nu återkom till 40-årsjubilerande Sakab och berättade om miljökampen i slutet av 70-talet.

.


EE =& get_instance(); $seg1 = $this->EE->uri->segment(1); switch ($seg1) { case 'sydnarke': $cat = 228; break; case 'kumla': $cat = 229; break; case 'hallsberg': $cat = 230; break; case 'askersund': $cat = 231; break; case 'lekeberg': $cat = 232; break; case 'laxa': $cat = 233; break; default: $cat = 228; } echo << " > {/exp:channel:entries}