Logotyp Sydnärkenytt
22 April 2021
Tipsa: 073-094 57 58

"Transtenskolan är inte en trygg skola"

Skolinspektionen fann allvarliga brister på Transtensskolan.Skolinspektionen fann allvarliga brister på Transtensskolan.

Skolinspektionen anmärker på en rad allvarliga brister som måste åtgärdas på Transtenskolan, annars kan det bli frågan om vite.
Skolchefen i Hallsberg, Fredrik Nordvall, bollar över i stort sett hela ansvaret för skolans problem på den rektor som sade upp sig från skolan förra året.

Skolinspektionens beslut blev offentligt i slutet av januari. Inspektionen genomfördes i november-december.

– Många vill alltid skjuta ansvar uppåt när det blir stora problem på en skola. Men enligt skollagen kan vi inte detaljstyra arbetet på en skola. En rektor har enligt skollagen långtgående ansvar för hur det fungerar på en skola. Vi är glada att skolinspektionen ser samma saker som vi gör, ger oss rätt, säger Nordvall.

Han menar att problemen på Transstenskolan, en grundskola, som varit lite av en följetong både i sociala medier och i medier, inte är en ekonomisk resursfråga.
– Nej, har de velat ha tre lärartjänster till har de fått det, i morgon, hävdar han.
Den förra rektorn sade upp sig efter vårterminen förra året, bland annat för att hon ansåg att förtroendet från ledningen saknades.

Flera allvarliga brister

Det är fler allvarliga brister skolinspektionen listar.  Bland annat handlar det om brist trygghet, lugn och ro samt att det inte finns tillräckliga åtgärder mot kränkande behandling. 23 procent av eleverna uppger att de dagligen blir utsatta för kränkande behandling eller trakasserier. Kränkningar sker enligt eleverna både på lektionstid och i korridorerna. Inspektionen anser också att skolans arbete för likabehandling inte fungerar.
Så här skriver skolinspektionen: ”Vi bedömer att skolans arbete med att tillförsäkra eleverna en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero inte lever upp till skollagens krav. Transtenskolan är inte en trygg skola för alla elever och det finns även otrygga områden på skolan. Vidare varierar studieron i olika klasser och ämnen vilket leder till att elever inte alltid kan koncentrera sig på sitt skolarbete under lektionstid”.

För få vuxna

Man kritiserar också skolan för brist på vuxna människor ute i korridorer och allmänna utrymmen. Även här menar Nordvall att det helt är rektorns ansvar:
– Det är också något vi sett när vi varit på skolan, Vi har tagit det med rektorn, men ingenting har hänt. Det har inte ens funnits ett schema för vuxennärvaro i korridorerna. Vi har påtalat det, men det har inte blivit ändring.

Det finns ett program för att skapa mer trygghet och minska antalet kränkningar. Men enligt skolinspektionen följs det i varierande grad.

Tvingande åtgärder

Åtgärderna som inspektionen listar är tvingande. Om inte kommunen åtgärdat bristerna till den 30 juni så kan det enligt Skolinspektionen bli frågan om ett vite. 

Men hur har det kunna gå så här långt? Har inte kommunen, huvudmannen brustit i ansvar på något sätt?

– Jag anser att vi gjort vad vi kunnat. Det är som sagt viktigt att poängtera att det inte är en resursfråga. Vi får som sagt enligt skollagen inte detaljstyra rektorns arbete.

Men ni rekryterar ju rektorn. Borde ni inte agerat tidigare? Problemen på skolan har ju varit välkända under lång tid?

– Det kan man alltid tycka. Nu valde hon själv att sluta. Vi har framfört synpunkter. Bland annat på vuxennärvaron och det faktum att skolan har stora problem med frånvaro, att för få blir godkända i matematik och att man har haft problem med stadieövergångar, alltså när elever flyttar upp från högstadiet.
Enligt vad Sydnärkenytt erfar har rektorn ett långtgående ansvar över vad som händer på en skola. Men läser man på skolverkets webbplats kan man dock se att  huvudmannen, kommunen, med kompetens och stöd ska  backa upp och stödja rektorns arbete. Enligt lagen har också huvudmannen ansvar för ekonomi och personal. Detta delegeras dock ofta ut just på rektorer. Kommunen har också ansvar ytterst för att eleverna klarar kunskapsmålen.

Resultat under riksgenomsnittet

I Skolinspektionens beslut finns också fakta om skolan, ur den nationella statistiken över skolresultat.
Ur  statistiken över slutbetygen läsåret 2018/19 framgår att 60,5 procent av eleverna  på skolan uppnådde kunskapskraven i alla ämnen, 39,5 procent gjorde det alltså inte. Andelen elever som var behöriga att söka till yrkesprogram var 71,4 procent och det genomsnittliga meritvärdet var 202,4, lägre än genomsnittet i riket.
Transtensskolan är en av två högstadieskolor i Hallsbergs kommun den har 371 elever. Den andra är  Folkasboskolan i Pålsboda. Där fungerar det bättre just nu. Men även den skolan har fått nedslag från Skolinspektionen vid ett par tillfällen.

Skolinspektionens åtgärdslista

Så här ser åtgärdslistan från skolinspektionen  ut. Den är alltså tvingande. Listan ska vara åtgärdad för 30 juni.

Huvudmannen ( kommunen) ska se till att det bedrivs ett systematiskt och långsiktigt främjande och förebyggande arbete för att förhindra kränkande behandling på skolan. 

Huvudmannen ska se till att det främjande arbetet ger eleverna och personalen möjlighet att återkommande diskutera normer, attityder och hur goda relationer kan vårdas. 

Huvudmannen ska se till att personalen kompetensutvecklas för att öka medvetenheten och kunskapen om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

Se till att alla lärare tillämpar de gemensamma reglerna om gemensamma för- hållningssätt i arbetet med att skapa trygghet och studiero som beslutats på skolenheten. 

Se till att vuxennärvaron i de allmänna utrymmena på skolan ökar. 

Se till att rektorn beslutar om ordningsregler som tagits fram i samarbete med skolpersonal och under medverkan av eleverna.

Rektorn ska, efter samråd med skolpersonal, besluta om lämpliga konsekvenser om reglerna inte följs. 

Se till att eleverna får information om ordningsregler och konsekvenser vid
överträdelser samt att skolpersonal genomför samtal med elever för att skapa samsyn kring skolans ordningsregler. 

Se till att stötta lärarna genom kompetensutveckling så att de kan skapa och bibehålla studiero på lektionerna. 

Kommentera

Skriv helst under eget namn. Håll dig till ämnet och håll en hyfsad ton. Visa respekt för andra som kommenterar och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga. Obs: Du måste ange en korrekt e-postadress.

Johan Engström
Kanske det är dax att Fredrik Nordvall kliver år sidan!!
2020-02-03 19:27
Men vad i ....
OJ! Hur kan en chef kasta sin personal under bussen på detta vis?? Det visar väl på att huvudman inte, på minsta vis, stöttar sin personal. Förra rektorn slutade för flera månader sen, granskningen gjordes innan jul... Kanske borde ni följa upp detta lite mer, granska skolchefens göranden och låtanden.
2020-02-03 19:55
Fredrik Nordvall
Jag fick tyvärr inte läsa artikeln för sakgranskning före det att den publicerades, trots att jag bad om det. Tyvärr finns det därför felaktigheter både när det gäller vad Skolinspektionen säger och vad jag har sagt. Jag har försökt förklara hur ansvarsfördelningen ser ut och vilket ansvar en rektor har enligt skollagen. När jag pratar rektor är det alltid den rektor som är på ansvarig på skolenheten idag som avses. Tidigare rektor har naturligtvis inget ansvar för vad Skolinspektionen sett eller de åtgärder som rektor ska vidta. Tyvärr så tillskriver många skolchefen en allt för stor betydelse. Rektor har ett betydligt mer komplext och tydligt ansvar för en skolenhet än vad många förstår.
2020-02-03 20:45
Sylvia
Gå gärna in på FB-sidan Händer i Hallsbergs kommun och läs alla kommentarer Fredrik Nordvall la ut i lördags kväll. Det råder en tystnadskultur på Transtenskolan. Säger man emot är det bara att packa väskan och gå.
2020-02-03 21:44
Vågar inte skriva mitt namn
Men då kastar ju Fredrik Nordvall nuvarande rektorn under bussen... Att politiken väljer att skylla på tjänstemän i medierna är vardagsmat men att chefen kritiserar medarbetarna, ja då OSA:ar det kränkande särbehandling.
2020-02-03 21:49
Jag
Herr Nordvall besitter ju en utomordentlig förmåga att framhäva sig själv när det är i positiv bemärkelse, ”Jag har fått upp resultaten på skolan” och liknande men se när det är saker av mer negativ innebörd som skrivs då har han plötsligt inget med själva verksamheten att göra... 2013 tror jag mig minnas Nordvall stoltserade över att han fått upp betygen på transtensskolan (lärare brukar lämna högre betyg om allt annat betyder sparken...) under sin korta tid i tjänst... sedan dess har de rasat markant....
2020-02-03 22:29
Henrik Östensson
Rätt eller fel om vad skolinspektionen skrev i sitt beslut, döm själva. För intresserade läsare ligger beslutet att läsa här på Sydnärkenytt. Det finns längst ner i artikeln "Ni har fel i artikel om Transtensskolan"
2020-02-04 13:00
Bm pettersson
Han borde avgått för länge sen. Har jobbat på transten i 30år så ja vet.
2020-02-04 20:24
Johan S
Man blir ju väldigt irriterad. Här har vi en verksamhet som uppenbarligen inte fungerar. Ett ledarskap som är kraftigt ifrågasatt. En chef som verkar vara allt annat än ödmjuk = inte klarar sitt jobb. Finns det ingen politiker i Hallsberg som kan reda ut det här så är det dags för några andra att ta över.
2020-03-07 11:44
F.d Lärare på skolan
Jag är en typisk exempel på hur man kan döda en lärare. Jag anställdes på skolan för snart två år sedan som matematikutvecklare och förstelärare. Jag skulle få 10% nedsättning i tjänst. Efter en månad slutade två nyanställda mattelärare och jag var tvungen att ta över deras klasser. Där rök min tid, men eftersom jag har börjat på ett projekt så var jag tvungen att göra detta på helgerna. Jag var också med i en forskningscirkel på Örebro Universitet, men fick avbryta på grund av tidsbrist. Dåvarande rektorn lovade att året efter skulle jag få min nedsättning, men det enda som gjordes var att komprimera mitt schema så att jag hade 3 timmar en dag, men lika många lektioner som förut. Därefter började jag med ett annat projekt som uppskattades av både elever och föräldrar. Det är matematikdelen på Transtensappen. Detta gjorde jag också hemma på helgerna. Sedan fick förvaltningen en ny biträdande skolchef som blev också t.f rektor på skolan. Jag har försökt genomdriva mobilförbudet i nästan två år, visade forskning och tog upp på APT i 1,5 år tidigare men inget gehör. Nya rektorn däremot var beslutsam och genomförde förbudet. Sedan har vi omorganiserat matteundervisningen och det började ge resultat. Mitt i allt slutade en erfaren mattelärare efter 1,5 års trakasserier, på grund av att hon är SD politiker på fritiden. Nåväl, jag frågade den nuvarande rektorn flera gånger om när jag kan få min nedsättning eftersom jag har tröttnat på att jobba på helgerna och avtalet vi hade med FN skiljde sig väldigt mycket från verkligheten. Resultatet blev att jag var kallad till ett möte i kommunhuset med förvaltningschef och biträdande skolchef där jag blev fråntagen min förstelärartjänst på grund av att resultatet har inte förbättrats och att jag är en dålig lärare. För övrigt så har jag genomfört en mattetävling och skolan kom på tredje plats i Mellansverige, tror att första gången i skolans nutida historia. Och enligt nuvarande rektorn är allt jag gjort på Transtensappen är inte värt något heller. Motiveringen är att jag brister i kommunikation med eleverna och det baseras på 2% av eleverna och deras föräldrar. Att resten är nöjda och mycket nöjda spelar ingen roll. Jag lämnade förstås in min uppsägning dagen efter mötet.
2020-04-16 19:39
Fd anställd i Hallsberg
Håller med flera föregående skribenter. I Hallsberg ska man bara jobba om man är för låtsas- el fuskbetyg. Höga betyg utan kunskaper el hjälpa elever att fuska på nationella prov för att få fram fina resultat. Då väntas högre lön. Står du som lärare för betyg efter de kunskaper som krävs kommer lönen avstanna och du får utstå obehagliga samtal med ledningen. Ett enkelt sätt att se är bla på Skolverkets hemsida siris. Statistik över bla relationen mellan betyg och resultat på nationella prov men även att en mellanstadieskola i kommunen har bland de högsta resultaten vart tredje år i Sverige. Kunskaper som eleverna har tappat under sommmarlovet till åk 7 vilket visar sig på första testet de gör (ett test som ledningen har förbjudit lärarna på högstadiet att genomföra).
2020-04-22 16:48
Johan Engström
Kanske det är dax att Fredrik Nordvall kliver år sidan!!
2020-02-03 19:27
Men vad i ....
OJ! Hur kan en chef kasta sin personal under bussen på detta vis?? Det visar väl på att huvudman inte, på minsta vis, stöttar sin personal. Förra rektorn slutade för flera månader sen, granskningen gjordes innan jul... Kanske borde ni följa upp detta lite mer, granska skolchefens göranden och låtanden.
2020-02-03 19:55
Fredrik Nordvall
Jag fick tyvärr inte läsa artikeln för sakgranskning före det att den publicerades, trots att jag bad om det. Tyvärr finns det därför felaktigheter både när det gäller vad Skolinspektionen säger och vad jag har sagt. Jag har försökt förklara hur ansvarsfördelningen ser ut och vilket ansvar en rektor har enligt skollagen. När jag pratar rektor är det alltid den rektor som är på ansvarig på skolenheten idag som avses. Tidigare rektor har naturligtvis inget ansvar för vad Skolinspektionen sett eller de åtgärder som rektor ska vidta. Tyvärr så tillskriver många skolchefen en allt för stor betydelse. Rektor har ett betydligt mer komplext och tydligt ansvar för en skolenhet än vad många förstår.
2020-02-03 20:45
Sylvia
Gå gärna in på FB-sidan Händer i Hallsbergs kommun och läs alla kommentarer Fredrik Nordvall la ut i lördags kväll. Det råder en tystnadskultur på Transtenskolan. Säger man emot är det bara att packa väskan och gå.
2020-02-03 21:44
Vågar inte skriva mitt namn
Men då kastar ju Fredrik Nordvall nuvarande rektorn under bussen... Att politiken väljer att skylla på tjänstemän i medierna är vardagsmat men att chefen kritiserar medarbetarna, ja då OSA:ar det kränkande särbehandling.
2020-02-03 21:49
Jag
Herr Nordvall besitter ju en utomordentlig förmåga att framhäva sig själv när det är i positiv bemärkelse, ”Jag har fått upp resultaten på skolan” och liknande men se när det är saker av mer negativ innebörd som skrivs då har han plötsligt inget med själva verksamheten att göra... 2013 tror jag mig minnas Nordvall stoltserade över att han fått upp betygen på transtensskolan (lärare brukar lämna högre betyg om allt annat betyder sparken...) under sin korta tid i tjänst... sedan dess har de rasat markant....
2020-02-03 22:29
Henrik Östensson
Rätt eller fel om vad skolinspektionen skrev i sitt beslut, döm själva. För intresserade läsare ligger beslutet att läsa här på Sydnärkenytt. Det finns längst ner i artikeln "Ni har fel i artikel om Transtensskolan"
2020-02-04 13:00
Bm pettersson
Han borde avgått för länge sen. Har jobbat på transten i 30år så ja vet.
2020-02-04 20:24
Johan S
Man blir ju väldigt irriterad. Här har vi en verksamhet som uppenbarligen inte fungerar. Ett ledarskap som är kraftigt ifrågasatt. En chef som verkar vara allt annat än ödmjuk = inte klarar sitt jobb. Finns det ingen politiker i Hallsberg som kan reda ut det här så är det dags för några andra att ta över.
2020-03-07 11:44
F.d Lärare på skolan
Jag är en typisk exempel på hur man kan döda en lärare. Jag anställdes på skolan för snart två år sedan som matematikutvecklare och förstelärare. Jag skulle få 10% nedsättning i tjänst. Efter en månad slutade två nyanställda mattelärare och jag var tvungen att ta över deras klasser. Där rök min tid, men eftersom jag har börjat på ett projekt så var jag tvungen att göra detta på helgerna. Jag var också med i en forskningscirkel på Örebro Universitet, men fick avbryta på grund av tidsbrist. Dåvarande rektorn lovade att året efter skulle jag få min nedsättning, men det enda som gjordes var att komprimera mitt schema så att jag hade 3 timmar en dag, men lika många lektioner som förut. Därefter började jag med ett annat projekt som uppskattades av både elever och föräldrar. Det är matematikdelen på Transtensappen. Detta gjorde jag också hemma på helgerna. Sedan fick förvaltningen en ny biträdande skolchef som blev också t.f rektor på skolan. Jag har försökt genomdriva mobilförbudet i nästan två år, visade forskning och tog upp på APT i 1,5 år tidigare men inget gehör. Nya rektorn däremot var beslutsam och genomförde förbudet. Sedan har vi omorganiserat matteundervisningen och det började ge resultat. Mitt i allt slutade en erfaren mattelärare efter 1,5 års trakasserier, på grund av att hon är SD politiker på fritiden. Nåväl, jag frågade den nuvarande rektorn flera gånger om när jag kan få min nedsättning eftersom jag har tröttnat på att jobba på helgerna och avtalet vi hade med FN skiljde sig väldigt mycket från verkligheten. Resultatet blev att jag var kallad till ett möte i kommunhuset med förvaltningschef och biträdande skolchef där jag blev fråntagen min förstelärartjänst på grund av att resultatet har inte förbättrats och att jag är en dålig lärare. För övrigt så har jag genomfört en mattetävling och skolan kom på tredje plats i Mellansverige, tror att första gången i skolans nutida historia. Och enligt nuvarande rektorn är allt jag gjort på Transtensappen är inte värt något heller. Motiveringen är att jag brister i kommunikation med eleverna och det baseras på 2% av eleverna och deras föräldrar. Att resten är nöjda och mycket nöjda spelar ingen roll. Jag lämnade förstås in min uppsägning dagen efter mötet.
2020-04-16 19:39
Fd anställd i Hallsberg
Håller med flera föregående skribenter. I Hallsberg ska man bara jobba om man är för låtsas- el fuskbetyg. Höga betyg utan kunskaper el hjälpa elever att fuska på nationella prov för att få fram fina resultat. Då väntas högre lön. Står du som lärare för betyg efter de kunskaper som krävs kommer lönen avstanna och du får utstå obehagliga samtal med ledningen. Ett enkelt sätt att se är bla på Skolverkets hemsida siris. Statistik över bla relationen mellan betyg och resultat på nationella prov men även att en mellanstadieskola i kommunen har bland de högsta resultaten vart tredje år i Sverige. Kunskaper som eleverna har tappat under sommmarlovet till åk 7 vilket visar sig på första testet de gör (ett test som ledningen har förbjudit lärarna på högstadiet att genomföra).
2020-04-22 16:48
Publicerad: 2020-02-03 12:55
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.