21 September 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Personal rasar mot omorganisation

Stämningen var mycket spänd när hemtjänstens omorganisation i Kumla kommun diskuterades tidigare i veckan. Foto: Sandra WallinStämningen var mycket spänd när hemtjänstens omorganisation i Kumla kommun diskuterades tidigare i veckan. Foto: Sandra Wallin

Hemtjänsten i Kumla kommun ska genomgå en omorganisation. Nu slår personal larm om, vad de anser vara, ett alldeles för plötsligt och dåligt planerat beslut. Under tisdagen 4 februari hölls ett stormöte på Solbacka där personalen ställde socialchefen och politiker mot väggen.

Omorganisationen har varit känd hos personalen sedan ett år tillbaka men informationen har varit sparsmakad, rentav usel, anser man.

Känner sig överkörda

Anne-Christine Stenbäck är skyddsombud på Hemtjänstens hus och en av krafterna bakom mötet. Hon, och en stor del av personalen, känner sig överkörda av cheferna.

- Skyddsombuden har varit med på möten med chefer men har fått väldigt lite information. Vi har bara fått någon blänkare här och där, berättar Anne-Christine.

Hon förklarar att ledningen sagt att man skulle skynda långsamt och att personalen skulle få vara med och påverka.

- För två veckor sen fick vi reda på att omorganisationen var klar, bara så där, och att den ska börja gälla i april.

Hon menar att ledningen inte tagit hänsyn till vare sig personalens önskemål eller kontinuitet, kontaktmannaskap och patientsäkerhet. 

Personalen tycker inte kommunen tänkt på brukarnas bästa vid omorganisationen. Foto: Gundela Vogel (CC)
"Dom ljuger"

Anne-Christine och hennes kollegor är också mycket upprörda över det påstående att skyddsombuden ska ha varit djupt involverade i beslutet. Hon menar att ledningen ljuger.

-Vi har frågat om omorganisationen men inte fått några svar. Sen påstår dom att vi inte berättat sanningen för våra kollegor, förklarar Anne-Christine.

- Ingen visste hur det skulle bli. Varken vi, personal, sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller primärvården har blivit informerade.

Sätter ner foten

Det finns vissa i personalen som är nöjda, det medger Anne-Christine, men påpekar att majoriteten inte är det. Exempelvis har personal med höft- och ryggproblem blivit satta på att cykla.

- Cheferna har ljugit för dom på kommunhuset och sagt att 95 procent av personalen fått som dom vill, men det är snarare tvärtom, beskriver Anne-Christine.

- Nu sätter vi ner foten! Vi vill att dom gör om och gör rätt!

Stormöte med politiker

Under tisdagen hade man alltså arrangerat ett möte på Solbacka. Inbjudna var Annica Sjöquist (S, socialnämndens ordförande), Katarina Hansson (S, kommunstyrelsens ordförande), Gabriella Mueller Prabin (socialchef), samt facket och media.

På plats fanns även Ulrika Winnerfjord, verksamhetschef för hemtjänsten, i sällskap med två enhetschefer. Dessa nekades dock inträde.

- Jag och två av enhetscheferna på hemtjänsten var där för att föra en dialog med våra medarbetare. Dock blev vi nekade till att komma in då de inte ville prata med oss, säger Ulrika.

Anledningen till att de inte fick komma in var enligt personalen bristen på förtroende för cheferna och att man ville kunna prata utan filter med de inbjudna.

Stridsyxa i luften

Stämningen i lokalen var lika spänd som en fiolsträng. Stridsyxan hängde i luften.

Gabriella Muller Prabin såg ut att önska sig därifrån och verkade vara på defensiven. Hon meddelade snabbt att hon inte skulle ha möjlighet att svara på detaljfrågor.

- Det var därför vi önskade att cheferna skulle vara med, för att få svar på era frågor, menade hon.

Katarina Hansson kom direkt från sjukstugan och vred sig i plågor över en opererad fot medan Annica Sjöquist förde anteckningar så tangentbordet brann.

"Många i personalen mår väldigt psykiskt dåligt och vi har en hel del sjukskrivningar." Foto: Ulrike Mai (CC)
Brist på kommunikation

- Många är missnöjda. Det har varit mycket diskussioner och hårda ord,  inledde Anne-Christine och berättade sedan, tillsammans med personalstyrkan, om vad man ansåg ha gått fel.

Facket, med Anne-Sofie Landevåg i spetsen, delade inte den bild som målades upp. Hon höll inte med om att informationen på alla möten ska ha varit knapphändig men konstaterade att kommunikationen brustit ”något fruktansvärt.”

- Den finns inte alls, sa hon.

Vanligt förekommande?

Just bristen på tydlig kommunikation ter sig vara ett återkommande problem. Sydnärkenytt har tidigare skrivit om nattarbetarnas situation inom vård och omsorg, även där påpekades det att kommunikationen från ledningen inte alls fungerat.

Då bad de styrande om ursäkt och lovade bättring, men någon förändring verkat alltså inte ha skett ännu.

Har annan bild

Verksamhetschef Ulrika Winnerfjord delar inte personalens syn på omorganisationen och delar med sig av sina synpunkter. 

- Dagens sex hemtjänstgrupper blir istället fyra och de kommer fortsatt att bestå av våra ordinarie medarbetare inom hemtjänsten, meddelar hon.

Ulrika menar att det kommer finnas personal kvar inom alla grupper som brukarna känner igen och att man tillsammans med nya kollegor kommer se till så att brukarna får den trygghet de behöver.

- Detsamma gäller för sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Vi kommer arbeta efter samma rutiner som vid introduktionen av nya medarbetare, säger hon.

Fler elcyklar ska användas efter omorganisationen. "Hur ska det gå när det är vinter och halt? De flesta är framhjulsdrivna och bara slirar. Vi kommer köra omkull." Foto: slikviditet (CC)
Miljö en orsak

Själva omorganisationen förklarar hon beror på många olika saker. Dels ska Kumla kommun värna om miljön. Den nya områdesindelningen innebär färre bilar i centrum och att dessa ersätts med elcyklar.

- Vi såg att olika hemtjänstgrupper var på samma gata och gjorde insatser. Med en grupp på en gata kommer kontinuiteten för våra brukare att öka samt att transporterna blir mer effektiva mellan brukarna, berättar Ulrika.

Bättre arbetsmiljö

En annan orsak till omorganisationen är att förbättra arbetsmiljön för både medarbetare i grupperna och för enhetscheferna. Hemtjänstgrupperna blir mindre och personalen ska enklare kunna nå sin chef och chefen i sin tur ha möjlighet att utföra ett ”nära ledarskap.”

- Det blir en jämnare arbetsbelastning då antalet brukare och brukartimmar är mer jämnt fördelat efter omorganisationen. De nya geografiska områdena är också gjorda utefter den demografiska utvecklingen som vi ser komma, förklarar Ulrika vidare.

Gått rätt till

Tvärtemot vad personalen anser menar Ulrika att medarbetarna hela tiden fått löpande information, varit delaktiga och fört dialog under hela 2019 genom arbetsplatsträffar.

- Vi har regelbundna träffar med skyddsombuden där samtliga skyddsombud på hemtjänsten är kallade tillsammans med huvudskyddsombud och ordförande från Kommunal, förtäljer Ulrika och räknar upp fem möten då omorganisationen ska ha diskuterats.

Hon menar även att omorganisationen ska ha tagits upp och diskuterats på Lokal samverkan på Hemtjänstens hus vid fem tillfällen.

Skickade ut enkät

- I mitten av september 2019 påminde vi medarbetarna genom ett veckobrev om att enkäten gällande önskemål om områdesindelningen höll på att gå  ut. Enkäten skickades på jobbmailen den 30 september. 

I enkäten skulle medarbetarna besvara på om de önskade vara kvar i samma grupp, byta till cykelgrupp eller byta till bilgrupp senast den 15 okt.

En enkät som enligt Facket, från deras egen utsago på mötet, varit otydligt formulerad.

Personal och ledning är inte överens om huruvida omorganisationen har gått rätt till. Illustration: OpenClipart-Vectors (CC)
Inte hunnit prata

Ulrika tycker det är olyckligt att informationen gällande omorganisationen blivit offentlig innan man hunnit prata med brukarna.

- Det var, och är fortfarande, vår plan att samtliga brukare ska få ett informationsbrev skickat till sig, eller ett personligt besök eller samtal, säger Ulrika. 

Hon väljer att avsluta frågan om omorganisationen genom att konstatera att man som arbetsgivare är mån om att personalen känner delaktighet och inflytande, speciellt vid förändringar.

- Detta är en del i vår värdegrund. På denna punkt känner vi oss trygga med det arbete som gjorts då vi genom vår långsiktiga planering har säkerställt detta.

Helt skilda sidor

Det är två vitt skilda sidor som framträder när man diskuterar omorganisationen. Personalen (undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsterapeuter) är förbannade och vill att man ska göra om och göra rätt; processen har inte skötts som den ska. Ledningen i sin tur framhåller att allt skett på ett rätt och riktigt sätt.

Under tisdagens mötet ställde personalen frågan till Gabriella Muller Prabin om hon kunde se till så att omorganisationen justerades enligt deras önskemål.

- Det kan jag inte lova här ikväll, blev svaret. 

Kommentera

Skriv helst under eget namn. Håll dig till ämnet och håll en hyfsad ton. Visa respekt för andra som kommenterar och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

Brukare
Kan ju knappast bli sämre för oss brukare? Det fungerar ju iallafall inte som det är nu. Uteblivna besök, dålig kommunikation, ändrade tider utan förvarning och aldrig någon som helst information om förändringar och dyl. totalt respektlöst mot oss brukare och vår integritet . Tur att ni på Kumlanytt skrev om det här, annars hade väl vi brukare fått reda på det samma dag eller nåt. Suck!
2020-02-06 16:18
Niklas
Klart som fan att dom ska få åka bil!! Dummaste jag hört att dom ska åka runt på elcyklar. Skulle vilja se politikerna i Kumla att välja cykeln framför bilen!!!
2020-02-06 18:45
KVM
Har en anhörig som är brukare. Hen känner att personalen alltid är stressade och inte hinner med allt dom ska göra. Dom måste tumma på säkerheten när Hen ska lyftas. Personal hinner inte använda den utrustning som finns till för just det. Hen hoppas att det ska tillåtas privata aktörer så att Hen får den omsorg som Hen ska ha enligt lagen.
2020-02-06 19:46
Anders Friberg
Beklämmande läsning. Vi kommer alla i kontakt med hemtjänsten förr eller senare, själva eller som anhörig. Jag är inte insatt i frågan men så här kan vi inte ha det. I Kumla ska du kunna bo, leva och verka ett gott liv, står att läsa i kommunens vision. Vad innebär ett gott liv ur ett brukarperspektiv?
2020-02-06 21:51
Snygganders
KVM jag har för mig att det fungerade bättre förr. Då innan privata aktörer släpptes in i vård och omsorg, men jag kan ju ha fel. Du kanske tycker att det fungerade sämre förr?
2020-02-07 14:43
Jonny
Politikerna som styr i Kumla har ju en majoritet av invånarna bakom sig. Så det här är ju något som majoriteten av Invånarna i Kumla tycker är bra. Majoriteten bestämmer och majoriteten har röstat fram politikerna som ligger bakom detta. Således lär det finnas ett starkt stöd för att det ska vara så här i Kumla.
2020-02-07 15:05
Elisabet
Självklart ska personalen få ha bilar i tjänsten, om vi ska värna om miljön så finns det el bilar, och inte minst ska Kumla kommun värna om sin personal,
2020-02-07 15:37
Jogab
Istället för att skrämma upp brukarna borde personalen vänta och se hur det blir. Hemtjänsten finns till för brukarna, inte för personalen. Trivs man inte byter man jobb.
2020-02-07 16:56
KVM
Snygg Anders I Kumla är det inga privata aktörer. Det är kommunen själva som ställer till det för brukarna. Så att skylla på privata aktörer i en kommun där bara det offentliga alternativt finns är verkligen helt fel.
2020-02-08 12:09
Snygganders
Jag antar att det var lättare för kommunen att lägga upp en budget för vård & omsorg innan man var tvungen att sköta upphandlingar i konkurrens med privata aktörer. Men vad vet jag.
2020-02-10 8:36
Jogab
Snygganders / Det problemet finns ju inte i Kumla eftersom kommunen inte släpper in privata aktörer. Problemet är väl snarare att påsen med skattepengar ska räcka till så många fler som inte bidragit med en enda skattekrona
2020-02-10 10:34
Snygganders
Det är lag på offentlig upphandling.
2020-02-10 12:04
KVM
SnyggAnders. Du gör en klassisk Halmgubbe. Du hittar på något eget och angriper det. Det är inga privata aktörer inom hemtjänsten i Kumla. Det har inget med lagen om offentlig upphandling att göra. Politikerna i Kumla har bara bestämt att det inte ska tillåtas några privata aktörer.
2020-02-10 14:50
Lisa
Fast det handlar ju inte om att hemtjänsten är till för personalen "JOGAB". Den största anledningen till att personalen är upprörda och ledsna är för att situationen har inte gått rätt till. Det som man är upprörd över att att cheferna tänker inte på vårdtagarna!!! Det är personalen som är vårdtagarnas trygghet i vardagen!! Det är personalen som kan de där extra småsakerna till den där vårdtagaren som kanske inte har någon talförmåga? Det är den tryggheten som cheferna river bort helt när bara 1-6 av personalen kommer få stanna kvar i sin gamla grupp. Cheferna ska bara underlätta det för sig själva så de inte har lika många anställda att ha hand om, det är de som de syftar på. Det enda personal har blivit informerade om innan det är att dom ska fördela om områden, vilket är förståeligt. Men att dom skulle riva upp och kasta om i princip all personal i alla grupper har det aldrig varit något tal om! Det är så synd och så tråkigt att cheferna verkar ha glömt vad det är vi jobbar för, att våra äldre ska kunna känna en trygghet i sitt hem så länge som de klarar av att bo hemma. För det kommer de aldrig kunna göra när nya ansikten kommer till dom mer än vanligt... Och precis när de "nya" vårdtagarna lärt känna igen våra ansikten så kommer fler nya ansikten... Det som är ett utav de jobbigaste situationerna varje år för vårdtagarna är när nya sommarvikarier kommer.. Och de ska personalen på något sätt lyckas lära upp när personalen inte ens har hunnit lärt upp sig själva ännu i grupperna... Gör om och gör rätt!! För vårdtagarnas skull!! Inte någon annans!!
2020-02-10 21:03
Jogab
Lisa/ Givetvis blir brukarna uppskrämda när personalen säger att allt kommer bli jättedåligt.De skulle i stället jobba professionellt, låta ledningen informera brukarna och göra det bästa av situationen. När man gjort omorganisationen ser man ju vad som ev. behöver justeras. Alla anställda kan inte få exakt som dom vill, precis som det är på alla andra arbetsplatser.
2020-02-11 10:56
KVM
När arbetarna har en rörig situation på sitt arbete kan dom INTE tillgodose brukarens behov. Oavsett vad någon tycker om att det bara är att byta jobb. Som brukare är man i en utsatt position där man tvingas låta andra människor tex torka rumpan efter att man varit på toaletten. Blir det då hela tiden ny personal som dyker upp så far brukaren väldigt illa. Det är nog ganska så lätt för människor som aldrig behövt hjälp att häva ur sig både det ena och det andra men när man befinner sig i en situation där man är tvungen att få hjälp av andra så tänker man nog annorlunda. Mår personalen bra och har en bra arbetsmiljö så mår brukaren bra. Men när personalen stressar för att hinna med så far brukaren illa. Tyvärr är det svårt att mäta sådant men skulle det gå att göra det skulle så gott som varenda kommun få böter för att dom inte tillgodoser brukarens behov.
2020-02-11 12:26
Jonny
Någon gång kommer väl alla som bestämmer över hemtjänst och alla som verkar veta och kunna så mycket om hemtjänsten att själva bli beroende av att andra människor som är helt okända tvättar deras mest intima och privata delar av kroppen. Bli beroende av att någon hjälper dom med kläderna osv... Undra hur dom reagerar då när det kommer nya människor hela tiden. Det är inte ovanligt att man idag får möta 30 olika personal varje vecka. Hur trevligt är det att visa sig naken och hjälplös för 30 okända människor varje vecka..? Hur ska personalen som har brukare i Hardemo, Ekeby med flera ställen utanför "stan" göra? Ska dom cykla? På vintern? I ösregn? Mitt i natten? I +32 graders värme.. Ska arbetsgivaren skicka all personal på träning regelbundet för att rent fysiskt orka med att först transportera sig och sedan utföra ett fysiskt krävande jobb? Är det inte upp till arbetsgivaren att anpassa arbetsmiljön med uppgifter och hjälpmedel så att ingen blir diskriminerad?
2020-02-11 14:45
Personal
Demonstration!!! Det är skandal.
2020-02-11 17:08
Britt
Tycker brukare är ett fult ord, det borde heta ”kund” eftersom man betalar en hel del för tjänsten. Synd att kommunen inte sköter om sina medarbetare bättre. Förr skulle alla vara utbildade undersköterskor, undrar om det är så nu....
2020-02-12 20:16
Jogab
Britt/ Är man kund kan man ställa krav på tjänsten man köper. Därför kallar kommunen det för brukare. Kumla vägrar släppa in privata alternativ trots att alla undersökningar säger att både kunder och personal är mycket nöjdare än med kommunal hemtjänst.
2020-02-13 8:23
Snygganders
Jogab jag har för mig att det var någon gång i slutet på 80-talet eller början på 90-talet som man skulle börja benämna patienter för kunder istället för just patienter. Det var då någon gång som vi hamnade på ett sluttande plan. Sjukvården blev bara sämre och sämre. Sjukhus skulle drivas som företag o.s.v. Nu står vi där vi står med en sjukvård som inte får kosta. Med patienter som inte är lönsamma m.m.
2020-02-15 21:23
Jonny
Ikväll 20:00 Tv4 Kalla Fakta. Kolla så vet ni hur perfekt hemtjänsten i Kumla fungerar. Då behöver ni inte spekulera längre.
2020-02-17 16:36
KVM
Ett tips!! Kalla Fakta 20.00 på tv4. Finns på plats också. En brukare som bröt nacken men hemtjänsten missade det. Just det. Det är lilla Kumla vi pratar om.
2020-02-17 17:21
xcmannen@gmail.com
Såg precis på nyheterna Tv4. Kumla kommun och hemtjänsten. Ska tydligen bli ett längre reportage senare ikväll. Hoppas att Kumlanytt tar upp bollen och spelar vidare. En sådan allvarlig sak får inte passera obemärkt.
2020-02-17 17:34
Xxx
Det är hemskt. En person bestämmer om organistion och flera mår dåligt.
2020-02-19 10:53
Brukare
Kan ju knappast bli sämre för oss brukare? Det fungerar ju iallafall inte som det är nu. Uteblivna besök, dålig kommunikation, ändrade tider utan förvarning och aldrig någon som helst information om förändringar och dyl. totalt respektlöst mot oss brukare och vår integritet . Tur att ni på Kumlanytt skrev om det här, annars hade väl vi brukare fått reda på det samma dag eller nåt. Suck!
2020-02-06 16:18
Niklas
Klart som fan att dom ska få åka bil!! Dummaste jag hört att dom ska åka runt på elcyklar. Skulle vilja se politikerna i Kumla att välja cykeln framför bilen!!!
2020-02-06 18:45
KVM
Har en anhörig som är brukare. Hen känner att personalen alltid är stressade och inte hinner med allt dom ska göra. Dom måste tumma på säkerheten när Hen ska lyftas. Personal hinner inte använda den utrustning som finns till för just det. Hen hoppas att det ska tillåtas privata aktörer så att Hen får den omsorg som Hen ska ha enligt lagen.
2020-02-06 19:46
Anders Friberg
Beklämmande läsning. Vi kommer alla i kontakt med hemtjänsten förr eller senare, själva eller som anhörig. Jag är inte insatt i frågan men så här kan vi inte ha det. I Kumla ska du kunna bo, leva och verka ett gott liv, står att läsa i kommunens vision. Vad innebär ett gott liv ur ett brukarperspektiv?
2020-02-06 21:51
Snygganders
KVM jag har för mig att det fungerade bättre förr. Då innan privata aktörer släpptes in i vård och omsorg, men jag kan ju ha fel. Du kanske tycker att det fungerade sämre förr?
2020-02-07 14:43
Jonny
Politikerna som styr i Kumla har ju en majoritet av invånarna bakom sig. Så det här är ju något som majoriteten av Invånarna i Kumla tycker är bra. Majoriteten bestämmer och majoriteten har röstat fram politikerna som ligger bakom detta. Således lär det finnas ett starkt stöd för att det ska vara så här i Kumla.
2020-02-07 15:05
Elisabet
Självklart ska personalen få ha bilar i tjänsten, om vi ska värna om miljön så finns det el bilar, och inte minst ska Kumla kommun värna om sin personal,
2020-02-07 15:37
Jogab
Istället för att skrämma upp brukarna borde personalen vänta och se hur det blir. Hemtjänsten finns till för brukarna, inte för personalen. Trivs man inte byter man jobb.
2020-02-07 16:56
KVM
Snygg Anders I Kumla är det inga privata aktörer. Det är kommunen själva som ställer till det för brukarna. Så att skylla på privata aktörer i en kommun där bara det offentliga alternativt finns är verkligen helt fel.
2020-02-08 12:09
Snygganders
Jag antar att det var lättare för kommunen att lägga upp en budget för vård & omsorg innan man var tvungen att sköta upphandlingar i konkurrens med privata aktörer. Men vad vet jag.
2020-02-10 8:36
Jogab
Snygganders / Det problemet finns ju inte i Kumla eftersom kommunen inte släpper in privata aktörer. Problemet är väl snarare att påsen med skattepengar ska räcka till så många fler som inte bidragit med en enda skattekrona
2020-02-10 10:34
Snygganders
Det är lag på offentlig upphandling.
2020-02-10 12:04
KVM
SnyggAnders. Du gör en klassisk Halmgubbe. Du hittar på något eget och angriper det. Det är inga privata aktörer inom hemtjänsten i Kumla. Det har inget med lagen om offentlig upphandling att göra. Politikerna i Kumla har bara bestämt att det inte ska tillåtas några privata aktörer.
2020-02-10 14:50
Lisa
Fast det handlar ju inte om att hemtjänsten är till för personalen "JOGAB". Den största anledningen till att personalen är upprörda och ledsna är för att situationen har inte gått rätt till. Det som man är upprörd över att att cheferna tänker inte på vårdtagarna!!! Det är personalen som är vårdtagarnas trygghet i vardagen!! Det är personalen som kan de där extra småsakerna till den där vårdtagaren som kanske inte har någon talförmåga? Det är den tryggheten som cheferna river bort helt när bara 1-6 av personalen kommer få stanna kvar i sin gamla grupp. Cheferna ska bara underlätta det för sig själva så de inte har lika många anställda att ha hand om, det är de som de syftar på. Det enda personal har blivit informerade om innan det är att dom ska fördela om områden, vilket är förståeligt. Men att dom skulle riva upp och kasta om i princip all personal i alla grupper har det aldrig varit något tal om! Det är så synd och så tråkigt att cheferna verkar ha glömt vad det är vi jobbar för, att våra äldre ska kunna känna en trygghet i sitt hem så länge som de klarar av att bo hemma. För det kommer de aldrig kunna göra när nya ansikten kommer till dom mer än vanligt... Och precis när de "nya" vårdtagarna lärt känna igen våra ansikten så kommer fler nya ansikten... Det som är ett utav de jobbigaste situationerna varje år för vårdtagarna är när nya sommarvikarier kommer.. Och de ska personalen på något sätt lyckas lära upp när personalen inte ens har hunnit lärt upp sig själva ännu i grupperna... Gör om och gör rätt!! För vårdtagarnas skull!! Inte någon annans!!
2020-02-10 21:03
Jogab
Lisa/ Givetvis blir brukarna uppskrämda när personalen säger att allt kommer bli jättedåligt.De skulle i stället jobba professionellt, låta ledningen informera brukarna och göra det bästa av situationen. När man gjort omorganisationen ser man ju vad som ev. behöver justeras. Alla anställda kan inte få exakt som dom vill, precis som det är på alla andra arbetsplatser.
2020-02-11 10:56
KVM
När arbetarna har en rörig situation på sitt arbete kan dom INTE tillgodose brukarens behov. Oavsett vad någon tycker om att det bara är att byta jobb. Som brukare är man i en utsatt position där man tvingas låta andra människor tex torka rumpan efter att man varit på toaletten. Blir det då hela tiden ny personal som dyker upp så far brukaren väldigt illa. Det är nog ganska så lätt för människor som aldrig behövt hjälp att häva ur sig både det ena och det andra men när man befinner sig i en situation där man är tvungen att få hjälp av andra så tänker man nog annorlunda. Mår personalen bra och har en bra arbetsmiljö så mår brukaren bra. Men när personalen stressar för att hinna med så far brukaren illa. Tyvärr är det svårt att mäta sådant men skulle det gå att göra det skulle så gott som varenda kommun få böter för att dom inte tillgodoser brukarens behov.
2020-02-11 12:26
Jonny
Någon gång kommer väl alla som bestämmer över hemtjänst och alla som verkar veta och kunna så mycket om hemtjänsten att själva bli beroende av att andra människor som är helt okända tvättar deras mest intima och privata delar av kroppen. Bli beroende av att någon hjälper dom med kläderna osv... Undra hur dom reagerar då när det kommer nya människor hela tiden. Det är inte ovanligt att man idag får möta 30 olika personal varje vecka. Hur trevligt är det att visa sig naken och hjälplös för 30 okända människor varje vecka..? Hur ska personalen som har brukare i Hardemo, Ekeby med flera ställen utanför "stan" göra? Ska dom cykla? På vintern? I ösregn? Mitt i natten? I +32 graders värme.. Ska arbetsgivaren skicka all personal på träning regelbundet för att rent fysiskt orka med att först transportera sig och sedan utföra ett fysiskt krävande jobb? Är det inte upp till arbetsgivaren att anpassa arbetsmiljön med uppgifter och hjälpmedel så att ingen blir diskriminerad?
2020-02-11 14:45
Personal
Demonstration!!! Det är skandal.
2020-02-11 17:08
Britt
Tycker brukare är ett fult ord, det borde heta ”kund” eftersom man betalar en hel del för tjänsten. Synd att kommunen inte sköter om sina medarbetare bättre. Förr skulle alla vara utbildade undersköterskor, undrar om det är så nu....
2020-02-12 20:16
Jogab
Britt/ Är man kund kan man ställa krav på tjänsten man köper. Därför kallar kommunen det för brukare. Kumla vägrar släppa in privata alternativ trots att alla undersökningar säger att både kunder och personal är mycket nöjdare än med kommunal hemtjänst.
2020-02-13 8:23
Snygganders
Jogab jag har för mig att det var någon gång i slutet på 80-talet eller början på 90-talet som man skulle börja benämna patienter för kunder istället för just patienter. Det var då någon gång som vi hamnade på ett sluttande plan. Sjukvården blev bara sämre och sämre. Sjukhus skulle drivas som företag o.s.v. Nu står vi där vi står med en sjukvård som inte får kosta. Med patienter som inte är lönsamma m.m.
2020-02-15 21:23
Jonny
Ikväll 20:00 Tv4 Kalla Fakta. Kolla så vet ni hur perfekt hemtjänsten i Kumla fungerar. Då behöver ni inte spekulera längre.
2020-02-17 16:36
KVM
Ett tips!! Kalla Fakta 20.00 på tv4. Finns på plats också. En brukare som bröt nacken men hemtjänsten missade det. Just det. Det är lilla Kumla vi pratar om.
2020-02-17 17:21
xcmannen@gmail.com
Såg precis på nyheterna Tv4. Kumla kommun och hemtjänsten. Ska tydligen bli ett längre reportage senare ikväll. Hoppas att Kumlanytt tar upp bollen och spelar vidare. En sådan allvarlig sak får inte passera obemärkt.
2020-02-17 17:34
Xxx
Det är hemskt. En person bestämmer om organistion och flera mår dåligt.
2020-02-19 10:53
Publicerad: 2020-02-06 14:52
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.