Logotyp Sydnärkenytt
22 April 2021
Tipsa: 073-094 57 58

"Ni har fel i artikel om Transtenskolan"

Det är många felaktigheter i artikeln om Transtenskolan och Skolinspektionen, anser Fredrik Nordvall, chef för bildningsförvaltningen i Hallsbergs kommun, och menar att han blivit felciterad.

"Det mest allvarliga är ingressen, vilken ju har en avgörande roll för hur man läser resten av artikeln. Där står det ”Skolinspektionen anmärker på en rad allvarliga brister som måste åtgärdas på Transtenskolan, annars blir det vite”.

Skolinspektionen skriver inte att det är allvarliga brister vilket inte är ovanligt att de gör. Ordet allvarliga nämns inte i deras beslut. Jag personligen tycker dock att det är allvarligt och tar beslutet på stort allvar men detta är ett sakfel.

Beslutet är heller inte förenat med något föreläggande om vite, vilket inte heller är helt ovanligt. Där hävdar journalisten att någon på Skolinspektionen sagt det muntligt. Han vill dock inte ange vem, varken i texten eller till mig. Skolinspektionen bekräftar att beslutet inte är förenat med ett föreläggande om vite och de berättar även att ingen journalist haft kontakt med dem i ärendet.

Ingressen fortsätter: ”Skolchefen i Hallsberg, Fredrik Nordvall, bollar över i stort sett hela ansvaret på den rektor som sade upp sig förra året”. Detta är helt fel! Jag säger precis som Skolinspektionen gör i sitt beslut att många av åtgärderna ligger på skolnivå med rektor som ansvarig.

Då menar jag självklart den rektor som jobbar där idag, vilket även Skolinspektionen gör. Någon annan rektor kan aldrig vara ansvarig för vad som sker på skolan idag. Journalisten gör alltså en helt egen tolkning som han heller inte vill ändra när jag påpekar felet i den slutsats han har dragit.

När jag uttalar mig gör jag det utifrån skollagen och hur den fördelar ansvaret. Rektor har i det avseendet en unik chefsroll i offentlig sektor. Sedan står det i ett citat: ”Vi är glada att Skolinspektionen ser samma sak som vi gör, ger oss rätt”. Detta har jag aldrig sagt - ”ger oss rätt” ska strykas. Det handlar inte om det.

Det handlar om att vi länge har jobbat för en förändring för att eleverna på skolan ska få en bättre arbetsmiljö, bättre undervisning och få bättre kunskaper och skolresultat. Lite senare står det att vi har problem med stadieövergångarna ”alltså eleverna flyttar upp från högstadiet”. De stadieövergångar som jag har pratat om och som vi lyfter i vårt kvalitetsarbete är övergången inom grundskolan och då främst mellan skolår 6 och skolår 7, vilken påverkar våra elever och deras resultat mycket negativt.

Sedan står det ”Enligt vad Sydnärkenytt erfar har rektor ett långtgående ansvar över vad som händer på en skola. Men läser man på Skolverkets webbplats kan man dock se att huvudmannen, kommunen med kompetens och stöd ska backa upp och stödja rektorns arbete”.

Jag berättade ingående vad huvudman har gjort och gör för Transtenskolan. Detta utelämnas och man vill ge bilden av att i och med att vi försöker förklara skolans olika roller och ansvar så vill man friskriva sig allt ansvar som huvudman.  Det framgår även i det samtal som jag för med journalisten att det har varit och är syftet med artikeln. Är detta en pressetik som Sydnärkenytt står för?"

Svar direkt av 
Henrik Östensson

Jag ringde upp Nordvall i syftet att få svar på frågan hur det kunnat gå som det gjort på skolan, vad som föranlett det som fick Skolinspektionen att komma med ett så pass långtgående beslut. Trots att det kanske inte är ovanligt med sådana beslut anser jag att det ändå finns frågor att ställa. Jag öppnar också samtalet med att det är just det jag vill veta. Bakgrunden till de missförhållanden som inspektionen anser finns på skolan.

Det första han då säger är att han är glad över beslutet från skolinspektionen och att det ger bildningsförvaltningen rätt i den kritik de haft mot skolan. Jag blev förvånad över det uttalandet. Mer förvånad blir jag sedan när Nordvall hävdar att en stor del av problemen  på skolan beror på en rektor, som själv valde att sluta förra året. Han berättar att man framfört kritik mot rektorn om exempelvis för få vuxna i korridorerna, att där inte funnits något schema för sådant.

I efterhand kritiserar Nordvall mig för att ha kopplat ihop det med Skolinspektionens beslut. Det var enligt honom fel. Men, jag var ju knappast otydlig med varför jag ringde upp. Jag ville veta vad som gått så fel på skolan att Skolinspektionen agerat. Han hävdar att han aldrig sagt att det hängde ihop. Kanske inte. Men han gav heller ingen annan förklaring till problemen på skolan. Tvärtom återkom han flera gånger till förra rektorn. Något han faktiskt också  stått för i ett samtal efter publiceringen.

Fredrik Nordvall skriver också  det inte framgår av Skolinspektionens beslut att det skulle röra sig om allvarliga brister, det är sant. Det är min egen slutsats. Att 23 procent av skolans elever vittnar om att man utsatts för trakasserier är nämligen i mina ögon oerhört allvarligt. Det är också det faktum att Skolinspektionen anser att Transtensskolan inte är en trygg plats för alla elever, att trakasserier och kränkningar förekommer även på lektioner.  För mig är det också rätt allvarligt att skolan, på rätt många punkter, inte följer skollagen. Jag står helt och hållet för den formuleringen.

Och så det här med vite. Jag pratade med en person på Skolinspektionen som sa att han inte ville uttala sig om det specifika fallet, eftersom han inte visste vilket fall det rörde sig om. Men, att det vanligen är så att man lägger ett föreläggande om vite som hot om inte de åtgärder som finns med i inspektionens beslut uppfylls, han sa också att det är ovanligt att vite drivs in.

Det ska tilläggas att Hallsberg kommun fått ett föreläggande om vite en gång tidigare, men åtgärdade problemen innan tiden löpt ut.

Och till sist. Jag ber verkligen om ursäkt för att jag inte redogjorde för alla de långtgående åtgärder Hallsbergs kommuns bildningsförvaltning gjort för att förbättra situationen på Transtensskolan. Kanske kan vi återkomma till det i en en senare artikel. Nu var syftet med just denna artikel i första hand att belysa orsakerna till varför skolinspektionen anser att skolan inte inte följer skollagen och att elever på skolan uppenbarligen känner sig otrygga.

Kommentera

Skriv helst under eget namn. Håll dig till ämnet och håll en hyfsad ton. Visa respekt för andra som kommenterar och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga. Obs: Du måste ange en korrekt e-postadress.

Adam N
Med tanke på reaktionen från chefen för bildningsförvaltningen på en vanlig artikel så är sannolikt situationen allvarligare än vad vi trott på skolan. Vad vill man mörka?
2020-02-06 21:55
Adam N
Med tanke på reaktionen från chefen för bildningsförvaltningen på en vanlig artikel så är sannolikt situationen allvarligare än vad vi trott på skolan. Vad vill man mörka?
2020-02-06 21:55
Publicerad: 2020-02-03 18:34
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.