Logotyp Sydnärkenytt
25 January 2022
Tipsa: 073-629 83 19

VärmlandsMetanol kritiserar
nya skatteregler för biodrivmedel

Sverige har sedan nyår ett skattesystem som medför att skattesatserna för biodrivmedel kommer att ändras flera gånger per år. Ingen långsiktighet finns. Ett sådant system är helt ohanterligt och omöjliggör investeringar i produktion av biodrivmedel.

Det skriver VärmlandsMetanol med sin VD Björn Gillberg i ett pressmeddelande. Företaget har bland annat haft planer att tillsammans med flera tunga intressenter utveckla metanolproduktion i Norrtorp (f d Sakab) men statens agerande sätter käppar i hjulet, anser Björn Gillberg:

"Den 14 mars 2016 sände regeringen ut en promemoria om sänkt skatt på vissa biodrivmedel på snabbremiss (fyra dagars remisstid). Skatten kan av formella skäl justeras först den 1 augusti.

Skatten på etanol och biodiesel, som nu ska sänkas, höjdes den 1 januari 2016. Med ledning av Energimyndighetens rapport har regeringen upptäckt att dessa biodrivmedel varit dyrare än bensin och vill nu därför sänka skatten. Men något förslag om ersättning för ”underkompensation” finns inte, för de företag som drabbats.

Får inte bli billigare

Den föreslagna skattesänkningen har sin grund i att regeringen tror att EU-kommissionen inte kan acceptera att biodrivmedel i Sverige, genom skattelättnader, blir billigare än bensin/diesel. Energimyndigheten har därför fått i uppdrag att 4 ggr per år övervaka att biodrivmedel inte blir billigare än bensin/diesel, d.v.s. blivit ”överkompenserade”.

De flesta medlemsländer i EU gör, beträffande biodrivmedel, vad de anser bäst för sina länder - men inte Sverige. Här håller marknaden för biodrivmedel nu på att kollapsa och försäljningen av biodrivmedel rasar.

Morot krävs för fossilfritt

Sveriges fordonsflotta ska som bekant vara fossilfri 2030. Nödvändiga investeringar i nya produktionsanläggningar kan komma till stånd endast om en långsiktig plan fastläggs gällande den framtida skattestrategin. Ska vi åstadkomma en övergång från fossila drivmedel till biodrivmedel krävs en morot för konsumenten att tanka förnybart."

Kommentera

Skriv helst under eget namn. Håll dig till ämnet och håll en hyfsad ton. Visa respekt för andra som kommenterar och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga. Obs: Du måste ange en korrekt e-postadress.

Publicerad: 2016-03-22 22:20
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.