Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
07 December 2021
Tipsa: 073-629 83 19

"Mer biobränsle i tanken för att rädda klimatet"

Drivkraft Sveriges VD tror på elbilarna. Kanske kommer de laddas på en bensinmack, men väldigt många fordon kommer också behöva tankas, under många år framåt. Foto: Erik Lodetti.Drivkraft Sveriges VD tror på elbilarna. Kanske kommer de laddas på en bensinmack, men väldigt många fordon kommer också behöva tankas, under många år framåt. Foto: Erik Lodetti.

El-fordon är i ropet. Vi ska in i en snabb klimatomställning och politikerna vill se att den sker med el. Men verkligheten är att vi har massor med med fordon som drivs med förbränningsmotorer och kommer ha det under lång tid.
Johan Andersson, VD på Drivkraft Sverige, menar att politikernas oförmåga att hålla fler bollar i luften, se fler lösningar på problem, faktiskt bromsar klimatomställningen.

Han menar att vi snabbt  borde växla över till förnyelsebara bränslen i de förbränningsmotorer som redan finns.

– Vi ska se till att Sverige blir klimatneutralt 2045. Men redan 2030 kommer vi att ha minskat utsläppen av fossil koldioxid med 70 procent sett från nivån 2010, fortsätter Johan Andersson.

Drivkraft Sverige är branschorganisation för drivmedelsbolagen i Sverige.

Trots att organisationen företräder bensinbolag är Andersson helt överens med politikerna att elfordon kommer utgöra en viktig del av klimatomställningen.


 

Johan Andersson vill se mer förnyelsebart, i vanliga bilar Johan Andersson vill se mer förnyelsebart, i vanliga bilar

– Elektrifieringen av fordonsflottan kommer behövas och vara avgörande. Men samtidigt måste vi vara ödmjuka inför att en absolut övervägande del av alla fordon som säljs, upp emot 85 procent, har en förbränningsmotor. 

– En personbil i dag har en medellivslängd på 18 år. Många körs betydligt längre än så. När det gäller kommersiella fordon, lastbilar, arbetsmaskiner, traktorer och liknande, kommer omställningen ta betydligt längre tid.

Han menar att det därför är helt avgörande att vi ställer om även våra drivmedel.

– Vi måste se till att göra koldioxidutsläppen från förbränning av bränslen biogena istället för fossila. Det vill säga att framställa allt mer av de bränslen vi använder i dag av förnyelsebara råvaror.

“Politiken måste se fler lösningar”

Här menar Johan Andersson att politiken och samhället måste ta av sig skygglappar och bli betydligt öppnare.

– Ja, ta palmoljan som exempel. Den har förpassats in i skamvrån, helt felaktigt. Det finns absolut dålig produktion, dålig odling av oljepalmer. Men det finns också utmärka, hållbara oljepalmsplantager. Men all palmolja dras över samma kam. Här måste man verkligen höja blicken. Det finns ju inga mellanting, medelvägar. Alternativet till att använda palmolja är ju  att fortsätta köra på fossil olja. Det är betydligt sämre och inte ett dugg hållbart. Ju snabbare vi går över till förnyelsebara bränsle, desto bättre

Att ställa om exempelvis långväga fjärrtransporter till el kommer ta tid. 

– Med HVO, gjord på bland annat palmolja, kan dessa transporter bli klimatneutrala över en natt. 


 

Det säljs redan i dag en hel del förnyelsebara bränslen. Vanlig diesel innehåller upp emot 40 procent förnyelsebart. Det säljs redan i dag en hel del förnyelsebara bränslen. Vanlig diesel innehåller upp emot 40 procent förnyelsebart.
Etanolen orättvist behandlad

Han menar också  att etanolen drabbats av samma smala synsätt, som politiken bidragit till.

– Just nu är man inne på ett spår. Fordonsflottan ska elektrifieras. Etanolen, e-85 är i princip en död marknad, för att bränslet inte fått de skatteförutsättningar som behövs. Men om vi i stor skala skulle börja gynna ombyggnad av äldre fordon till etanoldrift skulle omställningen mot klimatneutrala transporter går fortare, parallellt med el-omställningen.

Johan Anderson vill inte sia om hur lång tid en övergång till fordon helt utan förbränningsmotorer kommer ta. Men med kommersiella fordon finns problem, eftersom de ofta rullar stora delar av dygnet.

Svårt att ladda en hjullastare som går hela tiden

Det är exempelvis inte ovanligt med hjullastare som körs dygnet runt. De kanske bara står någon timme per dygn.

– Hur gör man en sådan maskin ladd-bar? Den tekniken finns inte riktigt än. Samma sak med en jordbrukstraktor. Delar av året kanske den går 15-20 timmar per dygn
 

Reduktionsplikt ökar takten

Men varför går den här utvecklingen så sakta? Tekniken finns ju?

– Nja, egentligen går det inte så sakta. Vi har ju lagen om reduktionsplikt i Sverige. Den är bra. Det gör att allt mer av de drivmedel som säljs är förnyelsebara.

Reduktionsplikten innebär lite förenklat att alla drivmedelsbolag måste reducera sina koldioxidutsläpp och att en viss procent av det de säljer måste vara förnyelsebara bränslen.

Reduktionsplikten införs i steg. Så här långt har den inneburit att all diesel som säljs i snitt måste innehålla 26 procent förnyelsebara bränslen. Bensinen måste innehålla 10 procent förnyelsebara råvaror. 

Svårt med bensinen

Men hur stor inblandning av förnyelsebart bränsle kan man ha ha i vanliga bränslen? 

– När det gäller diesel handlar det mest om tillgång på råvaror och pris. Redan i dag finns ju ett bränsle som heter HVO-100, helt förnyelsebart. Det kan användas i alla dieselmotorer.

Med bensinen är det lite mer knepigt.

– Ja. Här har politiken kört fast.

 Motortillverkarna har godkänt en nivå på 10 procent etanol, men när vi ska höja andelen förnyelsebart bränsle i bensinen blir det mer besvärligt. Här måste motortillverkarna hjälpa till med anpassningar, omställningar. 

Vill bara satsa på elektrifiering

– Men politikerna har ju bestämt att personbilsflottan ska elektrifieras och lägger därmed ingen politisk vilja på bensin med förnyelsebara råvaror. Biltillverkarna satsar nu enbart på elbilar, där finns pengarna. Men det finns ju massor med bensinbilar som kommer hålla många år. Skulle de kunna köras på förnyelsebar bensin skulle det innebära mycket för klimatomställningen.

Det går att tillverka bensin av samma råvaror som man gör HVO på. 100 procent förnyelsebart. 

– Det finns redan sådan bensin, den säljs på några få OKQ8-mackar, försök pågår, men politiken vill satsa enbart på el. Det sker ingen större utveckling av sådant bränsle.

Vill inte förbjuda teknik
 

Det låter som du är lite kritisk till politiken?

– Lite så är det. Det finns en oförmåga att hålla fler bollar i luften, se flera lösningar, flera spår. Jag är teknikagnostiker. Jag tror inte på en lösning, att förbjuda viss teknik. Det blir bara dyrt och dumt. Ofta blundar man för problem när man förbjuder teknik, satsar på en lösning.

Om vi backar tio-15 år var exempelvis politikerna eniga om att dieselbilar var viktiga för en framtida klimatomställning.  Numera förbjuds dieselbilar i städer.

– Vi har ingen aning om teknikutvecklingen om 10, 20, eller 30 år. Vi kan ha helt andra lösningar, som är betydligt bättre om 20 år. Att förbjuda teknik är fel väg.

Han menar också att politiker har en oförmåga att stå upp för beslut man tagit och förklara besluten konsekvenser för vanligt folk. Det här är inget unikt för sittande regering.


 Kommer bli dyrare

Reduktionsplikt i allt fler länder kommer öka efterfrågan på biobränslen och göra att produktionen skalas upp. Allt mer biobränslen kommer tillverkas.

Andersson ger dock inget hopp om att mer produktion kommer leda till billigare bränslen.

– Nej. Efterfrågan kommer bli så stor att det ändå kommer innebära högre priser. Allt fler länder inför reduktionsplikt. I Sverige har vi infört reduktionsplikt på flygbränsle. Europa kommer troligen följa efter. Allt sammantaget gör tyvärr att vi kommer få allt dyrare drivmedel tyvärr. Dessutom stiger ju världsmarknadspriset även på fossila bränslen.

Elbilen mer hållbar – i Sverige

Utvecklingen gör att försäljningen fossila bränslen i Sverige planat ut.

– Ja, den minskar rentav nu. Hela drivmedelsförsäljningen har faktiskt planat ut, efter att ha ökart fort i decennier. I och med att ungefär 20 procent av allt som säljs är förnyelsebart har andelen fossila bränslen som säljs faktiskt börjat minska.

 Men vad ser du som mest hållbart för personbilar: En elbil eller en bil med förbränningsmotor, som går på förnyelsebart bränsle?

– I Sverige är det enkelt. Vi har hållbar elproduktion. Här är en elbil definitivt ett mer hållbart val. Men ute i Europa går det på ett ut. Där är elproduktionen inte lika hållbar. 

Här finns en mycket stor del i den globala utmaningen mot ett hållbart samhälle, menar Johan Andersson.

– Som sagt. Här i Sverige har vi hållbar elproduktion. Så ser det inte ut i resten av EU. Att ställa om den globala elproduktionen så den blir hållbar är en betydligt större utmaning än att byta till elbilar. I EU är man dessutom kritisk till att använda åkergrödor för att göra biobränslen. Allt högre röster  höjs också för att man inte ska kunna använda skogsråvara till biobränslen. Samtidigt vill man fasa ut kärnkraft och gaskraftverk, det saknas inte utmaningar. Däremot saknas helhetssyn, menar Johan Andersson.
 Johan Andersson menar att det alltid kommer gå att köra äldre bilar, exempelvis, även i framtiden.

– Vi vet att äldre bilar, veteraner, är en försvinnande liten del av fordonsflottan. Det kommer alltid finnas speciallösningar för dem, firmor som specialiserar sig.

Drivkraft Sverige är det nya namnet på det som förr hette petroleuminstitutet, Kanske är namnen en bild av den utveckling vi är inne i. Först Petroleuminstitutet, sedan Svenska Petroleum - och biodrivmedelsinstitutet, nu, i takt med att bensinbolagen satsar på elbilsladdare, Drivkraft Sverige.
 

En personbil håller 18 år i snitt. vanliga bensin, eller dieselbilar som säljs nu måste alltså tankas i nästan 20 år till. En personbil håller 18 år i snitt. vanliga bensin, eller dieselbilar som säljs nu måste alltså tankas i nästan 20 år till.
Fakta:

Vanlig diesel som säljs i macken innehåller i dag mellan 26 och ända upp till 40 procent förnyelsebara bränslen. Det mesta så kallad HVO, men även en mindre del RME.

HVO som säljs i Sverige består till största delen av slakteriavfall, återvunnet fett (exempelvis från restauranger) och restprodukter från pappersmassaindustrin. Globalt innehåller HVO dock en del palmolja. HVO av har samma egenskaper som fossil diesel. Den är exempelvis lika lagringsbeständig. Alla dieselmotorer kan köras på ren HVO, men en del motortillverkare sätter stopp. Det beror på att avgasvärdena kan påverkas.c Men funktionen är inga problem.

RME, står för rapsmetylester, är ett bränsle tillverkat av rapsolja. Den kan ta skada av att lagras och går inte att använda ren i alla dieselmotorer, Men 5-10 procent är dock inga problem under normala förhållanden.
Normal bensin, det som kallas E-10 innehåller 10 procent etanol. Motortillverkarna har godkänt den nivån och den påverkar inte bilens funktion. Det finns dock ett fåtal bilar där man avråder från E-10. Det går fortfarande att köpa E-5 som var det som gällde fram till augusti i år.

Det går, med lite tekniska ingrepp, få i princip alla bilar att fungera på e-85.

Alla fakta från bensinbolagens eller Drivkraft Sveriges webbsidor

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-11-09 11:30
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.