Gå till innehåll
Sydnärke
En grupp tjejer poserar för en bild vid ett bord.

Khadiga Darwich Addalla, Hanna Boman (teknikstudent), Elina Lönnerfjäll, Wafaa Allekanteb, Sandra Tekhlay och Lorena Yeneri från Stocksättersskolan. Foto: Henrik östensson

Vera vill locka femteklassare till teknikstudier

Publicerad: 28 November 2023 15:55

En väg med höga staket och kameror som kommunicerar med bilarna på vägen, allt för att få säkrare vägar.  Eller ett system som mäter och väger skolelever och tilldelar dem matportioner utifrån storlek för att minska matsvinn. Det var några av de uppfinningar som kom fram i dag, när femteklassare från Stocksätterskolan i Hallsberg och fem-sexor från Hardemo skola var på besök på Örebro universitet, allt under projekt Vera.

Projekt Vera har pågått i flera år. Det är ett samarbete mellan Mälardalens högskola,  Örebro universitet, skolorna och så Volvo CE. Det som förenar orterna där projekt Vera genomförs är helt enkelt att Volvo har produktionsanläggningar i närheten, det har de i Hallsberg

Syftet med projektet är ytterst att locka framför allt flickor till teknikstudier och och teknikyrken. Att så att säga skapa intresse tidigt i livet.. Det hela bygger på forskning av Ulrika Sultan, som kommit fram till att flickor ofta är teknikintresserade när de är små, men att intresset av någon orsak ofta försvinner just när de går i femman eller sexan. Samarbetsprojektet Vera vände sig till en början just därför enbart till flickor årskurs fem. Varför namnet Vera? Jo, Vera Sandberg var landets första kvinnliga ingenjör. Hon blev examinerad 1917.

– Skolorna i området får ansöka om att vara med. Vi kan ju ta emot ett begränsat antal, så det är lite först till kvarn. Tidigare har det varit skolor i Hallsbergs kommun, men i år är även Hardemo skola, säger Marianne Oscarsson, som håller i projekt Vera lokalt.

En pojke står framför en grupp människor.

Tim Ahmed presenterar en säkerhetsbil, med konformat tak för ökad säkerhet.

Även för pojkar

Sedan flera år är även pojkarna med. Men flickor och pojkar jobbar i olika grupper. Från början genomfördes projektet under en dag i skolan. Den hår gången åkte i stället alla barn till universitetet. Där teknikstudenter anslöt för att vara med och leda barnen. Det hela går ut på grupparbeten, problemlösning, utifrån ett antal frågeställningar. Varje grupp tar sig an ett problem

Frågeställningarna var följande:

1 Hur kan trafiken bli säkrare med hjälp av teknik

2. Hur kan teknik hjälpa oss slänga mindre mat

3. Hur kan man göra det roligare att återvinna med hjälp av teknik

4. Hur skapar vi världens bästa arbetsmiljö med teknik

5. Hur kan vi lättare hålla rent med hjälp av teknik

6. Hur ska framtidens självkörande fordon kunna se mig?

Säkerhetsvägar och vänliga robotar

Varje grupp fick ta sig an en av frågeställningarna. Sedan fundera ut lösningar, göra en ritning och sedan bygga. Till buds finns bland annat lego och lera.

– Vi har byggt en ny slags väg. Bland annat finns det kameror som skickar information automatiskt till bilarna som kör på vägen för att göra körningen säkrare. Sedan är det staket, eller ett slags väggar på var sida om vägen för att det inte ska kunna hoppa in djur eller människor, berättar Wafaa Allekanteb från Stocksätterskolan. En annan grupp hade byggt ett system som mäter och väger skolelever och tilldelar dem matportioner utifrån storlek för att minska matsvinn. En bil med olika sensorers som ska avgöra om något kommer mot den var resultatet av ett annat grupparbete.

En annan grupp hade funderat kring arbetsmiljön och såg robotar som en lösning. Glada, trevliga robotar, som säger ett glatt hej, hämtar kontorsmaterial och är allmänt hjälpsamma.

En grupp pojkar konstruerade en hjulburen robot med olika fack för återvinning som åker runt bland människor och samlar in saker som ska återvinnas. Den som lämnar till återvinning får poäng beroende på vad man lämnar. Om man skitar ner blir det minuspoäng. Tanken är att poängen sedan ska ge pengar.

Projekt Vera har genomförts fyra gånger, med uppehåll under pandemin

Annons

Nyheter