Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
24 June 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Grusvägar för alla – för det mesta

Det finns tusentals mil enskilda grusvägar som ägs och sköts av markägare och boende. För det mesta får man åka där. Foto: Henrik ÖstenssonDet finns tusentals mil enskilda grusvägar som ägs och sköts av markägare och boende. För det mesta får man åka där. Foto: Henrik Östensson

När värme och sol kommer vill många ut på landsbygden. Kanske ett besök vid en badplats, eller bara en tur i skogen med hunden. Allemansrätten ger oss stora möjligheter. Men får man åka på alla vägar? Vad innebär det att det är en enskild väg?

Motorfordon regleras överhuvudtaget inte av Allemansrätten. Man får vistas i naturen överallt, med få undantag. Men det är inte helt säkert att man får köra bil, eller motorcykel, hela vägen dit. Cykla och gå får man däremot göra, på alla vägar, utan inskränkning.

Vägar finns av en orsak, någon behöver dem. Lite förenklat finns det tre olika sorters vägar utanför tätorter.

Allmänna vägar

De ägs och sköts antingen av kommuner eller Trafikverket. Här får alla köra med bil. Ofta är de asfalterade. Men de kan också vara grusvägar. De skyltas med blå vägvisare med vit bård och text.

Enskilda vägar

Dessa vägar har gul vägvisare med svart text och röd bård. Det stor flertalet vägar på landsbygden är enskilda vägar. Vad många inte vet är att dessa vägar alltid ägs och sköts av markägaren eller de som bor och verkar kring vägen. Det är alltså inte samma sak som en allmän väg. Hur ägandet ser ut varierar. Men ofta är det en förening, samfällighet, bestående av boende och företag längs vägen som äger enskilda vägar.

Dessa samfälligheter får bidrag av stat och kommun för en del av vägunderhållet. Som motprestation är då de eller den som äger vägen, skyldiga att låta allmänheten åka där.

Men trots det är kraven på framkomlighet är mindre. En enskild väg slutar ibland vid en gård. En traktor eller en timmerbil kan hindra trafiken. Kraven på framkomlighet är inte lika höga som på en allmän väg. Plogning kan dröja lite.

Flertalet grusvägar på landsbygden i Sydnärke är enskilda vägar. Totalt finns 433 000 mil enskild väg i Sverige.

De som äger en enskild väg kan stänga vägen tillfälligt, eller begränsa trafik på olika sätt. De kan också välja att helt stänga en väg för motortrafik, men då förlorar man bidraget.

På enskilda vägar på landsbygden gäller hastighetsbegränsningen 70. Det kan vara värt att tänka på om man går eller cyklar där. Det kan komma bilar i hög fart.

Skylten innebär inte att vägen är allmän, men du får åka där, oftast: Foto: Henrik Östensson Skylten innebär inte att vägen är allmän, men du får åka där, oftast: Foto: Henrik Östensson
Privata vägar, inägovägar

Vägar som inte får något stöd från staten, eller kommunen. Markägaren har byggt vägen för sina egna behov. Skogsbruk, eller jordbruk exempelvis. Det kan finnas en förbudsskylt, men det är inte säkert.

Här får man som sagt alltid cykla och gå. Men det är inte alls säkert att du får köra bil eller motorcykel. Det är upp till varje markägare. Vill ägaren till en sådan väg stoppa motortrafiken, med en skylt eller bom är det fritt fram. Finns det en skylt, eller bom är man lagligen tvungen att respektera den. Det kan vara värt att tänka på att om det finns en öppen bom när man passerar in så kan den vara stängd när man ska ut.

Om man väljer att köra på en privat väg har inte ägaren några skyldigheter. Kör du exempelvis fast är det upp till dig att ta dig därifrån. Det knepiga är att även en privat inägoväg ibland kallas för en enskild väg.

Landets näst största väghållare – Ett företag

Det statliga skogsbolaget Sveaskog är landets näst största väghållare, efter Trafikverket. Sveaskog äger åtskilliga mil väg i Sydnärkenytts område, helt enkelt för att man äger mycket mark.

– Vi driver vägar på fler olika sätt. Dels har vi sådana vi driver och underhåller för våra egna behov, utan vägstöd från stat och kommun, och så har vi enskilda vägar som får stöd. Det som avgör om en väg får stöd är om det bor bofasta med en kilometer eller mer till allmän väg, säger Fredrik Lindberg, ansvarig för vägarna i Sveaskogs region södra Bergslagen, där Sydnärke ingår.

Fredrik har ansvar för 360 mil vägar i sitt område.

– Vi här i området har policyn att alla vägar ska vara öppna. Även de vi inte får stöd för. Vad det kostar oss är svårt att säga. Folk åker på vägarna av alla möjliga skäl. Det är svampplockare, jägare eller de som vill besöka något av alla reservat som ligger på våra marker, som exempel.
Fredrik berättar att underhållet skiljer sig lite åt.

Vägunderhåll kan variera

– De vägar där vi inte får vägbidrag underhåller vi ju för egna behov. Transporter av virke, maskiner och liknande. Där har vi ofta lite grövre grus och kostar inte på så mycket för en jämn yta. Standarden kan vara lite sämre. Det är inte säkert att det alltid är plogat. Det kan vara svårt attå ka med vanlig perosnbil.

Han menar också att det finns stora nackdelar med stänga av en väg.

– Ett skäl till att vi inte gör det är ju tillgänglighet, även för oss. Det blir ju opraktiskt att ha folk som ska åka ut med nycklar till bommar och liknande så fort en bil ska in på området. Det skulle bli oerhört många bommar. Sedan finns det ju ett självändamål att allmänheten har tillgång. Sveaskog är ju ändå skattebetalarnas eget företag.


Fakta:

Motorfordon regleras överhuvudtaget inte av Allemansrätten. I naturen, bredvid vägen, är all motorfordonstrafik förbjuden. Man kan dömas till böter om man bryter mot det förbudet. Man får inte åka fyrhjuling, moped, eller bil. Det gäller faktiskt även markägaren. Undantag gäller bara om man jobbar i skogen.

Alla fakta artikeln hämtade på Transportstyrelsens webbplats och ur material från Riksförbundet för enskilda vägar.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2020-06-04 8:11
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.