Gå till innehåll
Sydnärke

Varning för kraftiga stormbyar under fredagen

Publicerad: 23 February 2024 12:16

SMHI utfärdar en varning för kraftiga stormbyar under fredagen för området Sydnärke. Deras varning är gul varning, vilket är den mildaste av de tre som finns. Det finns även orange och röd

Gällande blåsten skriver SMHI: 

"Under fredagen tidvis blåsigt med mycket hårda vindbyar eller kortvarigt stormbyar från syd eller sydväst, vilket bland annat kan leda till nedfallna träd över vägar.

Enligt prognosen ska de hårda vindbyarna avta framåt kvällen. 

Blåsten kan påverka bland annat på dessa sätt:

  • Begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd.
  • Risk för förseningar inom buss-, tåg-, flyg- och färjetrafiken samt inställda avgångar.
  • Områden med luftburna elledningar kan påverkas och ge störningar i el- och teleförsörjningen.
  • Lösa föremål och tillfälliga konstruktioner riskerar att förflyttas eller skadas.
  • Vissa skador på skog (hyggeskanter och nygallrad skog). Enstaka träd eller grenar ramlar ner.
Annons

Nyheter