25 Maj 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Vårdanställa ska enklare kunna larma

Den medarbetare som misstänker att något brottsligt eller oetiskt sker inom Region Örebro län ska på ett enkelt sätt kunna slå larm om det. Det menar regionstyrelsen som i dag fattade beslut om att införa en så kallad visselblåsarfunktion i enlighet med önskemål från regionfullmäktige.

Sedan tidigare finns möjlighet för Region Örebro läns medarbetare att via olika system rapportera om brister i patientsäkerhetsarbetet, arbetsmiljöarbetet eller om de utsatts för trakasserier. Nu kompletteras detta med en visselblåsarfunktion dit medarbetarna kan höra av sig för att rapportera om olika typer av missförhållanden.

Svahn (s) "Kan vara till nytta"

- Vi strävar efter ett öppet arbetsklimat där våra medarbetare känner sig fria att rapportera saker de tycker är fel. Främst litar vi till att de vanliga interna rapporteringskanalerna används, men om det inte är möjligt att använda dessa kan en visselblåsarfunktion vara till nytta, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande, och fortsätter.

- Allt fler företag och myndigheter inrättar möjligheten för visselblåsning, så att medarbetare kan rapportera misstankar om till exempel brottsligt handlande, oegentligheter eller andra bristfälliga förhållanden.

- Efter att ha utrett frågan ser vi att en visselblåsarfunktion kan vara till nytta även inom vår organisation, som ett extra skydd för medarbetare och verksamhet, säger Behcet Barsom (KD), regionstyrelsens vice ordförande.

Extern mottagare ska granska oegentligheter

Enligt regionstyrelsens beslut ska visselblåsarfunktionen ha en extern mottagare, i likhet med den ordning som bland annat Region Skåne valt.

- Två viktiga fördelar med att ha en central funktion som tar emot eventuella anmälningar från medarbetare är att det dels finns en beredskap för mottagandet, dels att anmälan inte utreds i den verksamhet där de misstänkta oegentligheterna påstås ha förekommit, säger Torbjörn Ahlin (C), ledamot av regionstyrelsen.

Bara detaljer återstår

Hur detaljerna kring en lösning ska se ut har nu regiondirektören fått i uppdrag att formulera för att sedan återkomma med förslaget till regionstyrelsen.

Meddelarskyddet ger det effektivaste skyddet

- Vi hoppas att en visselblåsarfunktion kan möta behov som finns, men som i dag saknar lämpliga forum. Men jag tycker det är viktigt att komma ihåg att även om en visselblåsarfunktion inrättas kommer det grundlagsskyddade meddelarskyddet, som omfattar alla offentliganställda, alltid att ge det mest effektiva skyddet för en medarbetare som vill rapportera misstankar om oegentligheter, säger Andreas Svahn.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-02-27 21:52
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.