31 Maj 2020
Tipsa: 073-094 57 58

"Marginella förändringar i vårbudgeten"

I regeringens vårbudget syns högst marginella förändringar i medel till kommunsektorn, kommenterar SKL, Sveriges kommuner och landsting. Det saknas även ett långsiktigt tänk kring hur kommunsektorns utmaningar ska hanteras framöver.

Under mellanrubriker som "Bra med ändrat bidrag till äldreomsorgen", "Långsiktighet krävs kring lärarassistenter" och "Ökat statlig ansvar behövs för LSS", kommmenterar SKL med sin ordförande Anders Knape (M) regeringens ändringsbudget, som bara till mindre delar kan påverka den budget som riksdagen antog i höstas. Den budgeten föreslogs av M och KD med stöd av SD mitt under den segdragna regeringsbildningen och kunde antas eftersom L och C lade ner sina röster. 

Anders Knape, moderat ordförande för kommunernas topporganisation. Foto: Hans Alm

Det har bland annat inneburit en drastisk minskning av antalet arbetsförmedlingskontor, konstaterar SKL.

Kompenseras inte

- Kommunerna kompenseras inte alls i vårbudgeten för det ansvar som man har tagit över från staten för att få människor i utbildning och arbete. Jag förutsätter att regeringen återkommer skyndsamt med klarare besked, säger Anders Knape på SKL:s hemsida.

Statens styrning med riktade bidrag har blivit alltmer kontrollerande och hämmar den lokala utvecklingen, påpekar SKL och Anders Knape saknar långsiktighet:

– Vi är fortsatt kritiska till att regeringen brister i att ge kommuner och regioner långsiktiga planeringsförutsättningar. Det behövs en strategi och gemensamma överenskommelser kring hur vi möter sektorns utmaningar framöver, framför allt bristen på arbetskraft. (LLz)

Läs mer HÄR

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-04-10 18:20
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.