26 September 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Våldet mot kvinnor har ökat under Corona

Våldet nära relationer och antalet våldtäkter har ökat i Örebro län under Coronapandemin, det framgår i den lägesbild om Corona som Länsstyrelsen skickat till regeringen.

Under perioden första januari till juli i år har det kommit in 388 anmälningar om våld i parrelationer. När det gäller dessa har polisen ändrat på rubriceringen i anmälningsstatistik, förra året. därför finns inga jämförelsetal. Det finns det däremot när det gäller brott mot barn. Där har anmälningarna ökat med sex procent.

Antalet anmälningar om våldtäkter har ökat med 28 procent i Örebro län under perioden januari - juli 2020.

– Det är naturligtvis allvarliga i siffror i brottsstatistiken. Men det är för tidigt att dra slutsatser om att det finns ett samband med coronapandemin. Ökat antal anmälningar kan också vara att anmälningsbenägenheten för brottsutsatta ökat, vilket är positivt. Varje anmälan kan rädda liv, säger Landshövdingen, Maria Larsson i pressmeddelandet.

Våld i hemmen

Klara Bolinder, särskilt sakkunnig i jämställdhet säger så här:

– Siffrorna kommer från Polisen och är givetvis oroande. Det finns inte så mycket bakgrundsfakta än, vi vet inte vad ökningen beror på. När det gäller våld i relationer kan man kanske delvis förklara det med att folk varit hemma mer. I en redan osund relation kan det leda till mer våld. Vi vet ju också att en hel del våldtäkter faktiskt sker i hemmet, i relationer. Det kan vi inte bryta ut ur statistiken.

Klara anser också att man ska vara försiktig med att tolka statistiken, dra för stora växlar på den.

– Vi vet ju inte alls om det här har med pandemin att göra. Våldtäkt som brott har varit mer i fokus. Det kan innebära en ökad benägenhet att anmäla. I så fall är det bra. Precis som Maria säger. En anmälan kan innebära ett räddat liv, eller att en våldtäktsman lagförs.

Det finns så här långt inga siffror utbrytna för kommunerna Sydnärkenytts område. När Sydnärkenytts Sandra Wallin intervjuade Kvinnojouren Svea i Kumla för vår papperstidning kunde de berätta att de inte upplevt någon direkt ökning i antalet inkomna samtal under Corona.pandmein.

– Jourtelefonen har tyvärr fortsatt ringa ungefär i samma takt som innan pandemin, kunde Ulrika på Kvinnojouren berätta.

Svea Kvinnojours stödlinje, jourtelefon är en viktig del av arbetet.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-09-09 13:35
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.