Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
20 June 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Uppåt och neråt för Sydnärke i prognos

Vi kommer bli fler. Mest kommer, enligt SCB, Lekebergs kommun att öka. Bilden kommer från ett hembygdsarrangemang. ArkivbildVi kommer bli fler. Mest kommer, enligt SCB, Lekebergs kommun att öka. Bilden kommer från ett hembygdsarrangemang. Arkivbild

Enligt en ny prognos från SCB, kommer Örebro län fortsätta växa. Men kanske inte riktigt i den våldsamma takt som man räknat med i exempelvis Kumla kommun. Flera kommuner i Sydnärke kommer växa, andra minska, enligt prognosen, som sträcker sig till 2040.

SCB tror befolkningen kommer minska i Askersunds kommun till 2040. Från dagens 11 471 invånare kommer kommunen gå mot 10 458 20 40. En minskning med 9 procent

Hallsbergs kommun tror SCB kommer växa. från dagens 15 990 till 16 699. En uppgång med fyra procent

Även Kumla förutspås växa. Från dagens 21 862 till 22 857, en ökning med 5 procent.

För Laxå kommun ser det mer dystert ut. Där tror SCB att befolkningen kommer gå från 5 659 till 5 066. En befolkningsminskning på 10 procent. Men kanske inte så stor sett till det faktiska antalet människor.

Den verkliga tillväxtraketen i Sydnärke och länet, tror SCB Lekebergs kommun kommer vara. Där tror man befolkningen kommer fortsätta öka. Från dagens 8 472 till 9 716. En befolkningsökning på 15 procent.

Fler äldre

Totalt i länet förutspås en befolkningsökning på 18 500 personer fram till 2040. En befolkningsökning med 6 procent. Mest tror man som sagt Lekeberg kommer öka, följt av Örebro. Mest dystert ser det ut för Ljusnarsbergs kommun. Där tror man på en befolkningsminskning på 12 procent.

Vi kommer också bli allt äldre tror SCB. I dag är andelen som är 65 år och äldre i länet 21 procent. Den kommer öka till 24 procent. Man tror att andelen av befolkningen som är mellan 6- och 18 år kommer minska, med fyra procent.

Prognosmakarna tror att den största delen av befolkningsökningen kommer bestå av invandring. Fler kommer invandra än som emigrerar från länet. SCB poängterar dock att just invandring är svår att prognostisera.

Något riktigt lyft i födelseöverskotten kommer det inte bli. Man tror visserligen att det kommer födas 64 709 barn i länet fram till 2040. Men samtidigt kommer 64 446 personer avlida. Då blir födelseöverskottet blygsamma 263 personer på 19 år.

För att tala klarspråk. Utan invandring och inflyttning skulle troligen befolkningen i Örebro län minska i alla kommuner utom möjligen Örebro, Lekeberg och Kumla. Alla andra kommuner har redan i dag negativa födseltal. Eftersom befolkningen blir allt äldre finns inte så mycket som talar för att det skulle födas fler barn.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-06-07 9:04
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.