07 August 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Nöjdare patienter 2019 än under 2017

När länsinvånare har fått svara på frågor om sin upplevelse av primärvården är den stora majoriteten positiva. Sedan den förra mätningen 2017 har helhetsintrycket förbättrats och framför allt upplever patienterna att de får ett bättre bemötande på sin vårdcentral. Detta meddelar Region Örebro Län via ett pressutskick.

Resultaten är från Nationell Patientenkät som genomfördes inom primärvården under slutet av 2019. Patienterna som svarar har fått träffa en läkare eller sjuksköterska på vårdcentralen.

- Det är verkligen glädjande att patienterna är nöjda och tycker att de får god vård. Det sporrar oss i arbetet att fortsätta utveckla vården nära patienten, säger Karin Sundin (s), ordförande i nämnden för hälso- och sjukvård.

Enkäten är uppdelad i sju olika dimensioner (frågeområden). Inom samtliga dimensioner har resultatet förbättrats sedan senast.

Patienterna i Region Örebro län upplever att man i större utsträckning blir bemött med respekt och värdighet. De äldre är mer nöjda än de yngre men också bland de yngre har upplevelsen förbättrats.

Patienterna upplever också att det emotionella stödet är bättre. Det betyder att behandlaren är lyhörd för patientens oro, ångest eller smärta och är tillgänglig och stöttande i detta.

Men det finns också förbättringsområden. 

- Vi har förbättrat oss mycket sedan tidigare mätningar. Men vi kan fortfarande bli mycket starkare när det gäller kontinuitet och koordinering, säger Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör. Det handlar om hur patienterna upplever personalens förmåga att samarbeta med varandra och hur patienterna upplever kontinuitet, till exempel att man får träffa samma behandlare vid sina besök.

- Här jobbar vi intensivt med att minska antalet hyrläkare och se till att utveckla den vård som är nära patienten. Det innebär att vi utökar samverkan mellan vårdcentraler, sjukhus och länets kommuner. 

- Vi jobbar också med tillgängligheten genom att bygga ut primärvården med särskilda äldremottagningar, vi inför fler mobila team och satsar på en ökad digitalisering i vården med bland annat fler e-tjänster och större möjligheter att kontakta vården via webben.

Fakta om undersökningen

Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga landsting och regioner i Nationell Patientenkät. Utvärdering av primärvården sker vart annat år. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner.

Enkäten skickas ut till patienter som besökt en vårdcentral under september månad. Svarsperioden var 2019-10-17 - 2019-11-28. Totalt har 100 583 personer, 15 år eller äldre som varit på ett läkarbesök, valt att besvara enkäten. 

Undersökningsföretaget Institutet för kvalitetsindikatorer, har genomfört undersökningen på uppdrag av samtliga regioner och landsting, under samordning av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Ta del av resultaten på www.patientenkat.se

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-02-04 11:41
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.