05 December 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Tingsrätten friar Sydnärkeföretagare

När Skatteverket begärde in och gick igenom Sydnärkeföretagets räkenskaper noterade myndigheten att bokföreningen skett i ett excelprogram. Det gällde bokföringen under 2018. Skatteverket skickade då ett meddelande till Åklagarmyndigheten och påpekade att om företagaren gjort ändringar i efterhand kan dessa inte spåras.

Åklagaren beslutade sig för att åtala företagaren från Sydnärke för bokföringsbrott. Åklagaren menade att företagaren uppsåtligen eller i andra hand av oaktsamhet åsidosatt bokföringsskyldigheten. Åsidosättandet består i att han underlåtit att löpande bokföra uppkomna affärshändelser eller bevara räkenskapsinformation i ordnat skick och på ett betryggande och överskådligt sätt. Åsidosättandet avser mellan den 1 januari 2018 och den 31 december 2018 och har skett i Askersund eller på annan plats, Sverige. Till följd härav har rörelsens förlopp inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen.”

Företagaren nekade och inför tingsrätten berättade han att alla verifikationer fanns ordnade i pärmar, att all bokföring fanns både i hans dator och på en usb-sticka.

Fungerande bokföring

Tingsrätten konstaterar att det finns en grundbok och huvudbok. Den verifikationslista som Sydnärkeföretagaren lämnat in, och som är helt oklanderligt och överskådligt uppställd, har kontrollerats mot de numrerade verifikaten. Tingsrätten har inte hittat några avvikelser.

Tingsrätten delar inte Skatteverkets uppfattning att man inte kan bokföra i ett excelprogram. Om det skulle vara så har åklagaren inte kunnat bevisa att företagaren skulle ha känt till detta.

Så här skriver tingsrätten i sin dom:

“Oavsett detta har det gått utmärkt att i huvudsak följa rörelsens förlopp utifrån den bokföring som funnits; det finns inget som ens tyder på att det funnits fel i det material som tingsrätten tagit del av. Åtalet ska således ogillas som helt grundlöst.”

Företagaren från Sydnärke frias därmed från misstankarna om bokföringsbrott.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-11-09 8:46
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.