Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
04 March 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Talgoxen vanligast vid våra fågelbord

Talgoxen vanligast vid fågelborden. Foto: bilbanken Pixabay.Talgoxen vanligast vid fågelborden. Foto: bilbanken Pixabay.

Årets upplaga av den stora fågelräkningen Vinterfåglar Inpå knuten är nu slut, även om alla inte skickat in sina rapporter.

Aktiviteten samordnas av organisationen Birdlife Sweden och går ut på att helt enkelt kartlägga och kolla vilka fåglar som finns vid fågelborden runt om i landet och sedan rapportera in resultaten. Även om inte alla rapporterat bedömer man att cirka 17 000 har rapporterat in. Det är lite färre än tidigare år.

Sammanställningen gjordes under eftermiddagen tisdagen 4 februari. Sedan dess kan mindre ändringar i ordningsföljden mellan fåglarna ha skett. Statistiken uppdateras på http://https://vinterfaglar.se/stats.

Fårre fåglar vid fågelborden

För de allra flesta arterna gäller att de uppträtt i mindre antal vid fågelborden i år jämfört med förra året. Ett exempel är koltrasten. Förklaringen är att koltrastarna hittat mycket mat i naturen i form av bland annat rönnbär men, i södra Sverige, även daggmaskar. Vädret har helt enkelt varit gynnsamt.

Talgoxen är  även i år är den talrikaste fågeln vid fågelborden i Örebro län. Samma är förhållandet i landet i stort, och även längre ner på topplistan är likheterna påfallande mellan Örebro län och landet i stort.

Liksom i övriga södra och mellersta Sverige är det gott om grönsiskor vid fågelmatningarna i vinter. Förra året var det istället en annan liten fink, gråsiskan, som tog sig högt upp på topplistan.

Båda dessa små finkar hör till den grupp fåglar som brukar benämnas invasionsfåglar. Med det avses att de vissa år förekommer i stora mängder, medan de andra år kan vara fåtaliga. Bakgrunden till det ojämna uppträdandet är att invasionsarterna är beroende av en viss typ av vinterföda.

Går bra för steglitsen

För gråsiskan är björkfrö den viktigaste vinterföda, för grönsiskan är det i stället alfrö. Eftersom alens frösättning var riklig hösten 2019, stannade mängder av grönsiskor kvar i Sverige i stället för att dra söderut. När det nu börjar bli svårt att hitta alfrö ute i naturen, söker sig grönsiskorna in till fågelmatningarna.

Det kan också noteras att det fortsätter att gå bra för den färggranna steglitsen. Den återfinns på plats 10. Det är först under de senaste ca 30 åren som steglitsen börjat söka sig till fågelmatningar, men bakom dess ökning finns också det faktum att det går generellt bra för steglitsen i Skandinavien. Det är en av de fågelarter som ökar allra snabbast, även under häckningstid.

Topplista Örebro län

1. Talgoxe

2. Blåmes

3. Grönsiska

4. Pilfink

5. Domherre

6. Kaja

7. Skata

8. Grönfink

9. Nötväcka

10. Steglits

 

Kommentera artikeln
Publicerad: 2020-02-05 13:44
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.