28 Maj 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Gemensam utbildningsdag för Sydnärkes politiker

Fritidspolitiker och tjänstemän samlades i Sjöängen, Askersund. Foto: Alf AnneborgFritidspolitiker och tjänstemän samlades i Sjöängen, Askersund. Foto: Alf Anneborg

Fritidspolitikerna i fullmäktige, styrelser och nämnder har ett viktigt uppdrag. De är med och fattar beslut som rör oss alla. De beslutar om nysatsningar och besparingar och mycket annat. Ibland måste de fatta beslut som är obekväma och måste klara av kritik från missnöjda kommuninnevånare.

I torsdags var nästan trehundra av fritidspolitikerna i de fem Sydnärkekommunerna tillsammans med kommunala tjänstemän samlade till en utbildningsdag i stora salongen i Sjöängen i Askersund.

Föreläsare Hans Gåsste.

Det var ett omfattande program som förvaltningssocionomen och föreläsaren Hans Gåsste från Kommunutbildarna bjöd på:

Genomgång av den kommunala organisationen och dess former från fullmäktige till enskilda medarbetare.

Fullmäktiges och nämndernas roller och ansvar.

Sammanträdesteknik och olika begrepp som är viktiga att kunna. Till exempel yrkande, bordläggning,  återremiss och jäv.

Detta och mycket annat avhandlades under dagen. Dessutom är det säkert viktigt att politiker och tjänstemän från de fem kommunerna träffas och lär känna varandra. Kommunerna samarbetar ju också på flera områden.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-02-07 20:02
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.