03 Juni 2020
Tipsa: 073-094 57 58

536 fler i Sydnärke - mest i Lekeberg

RÄTTELSE: Befolkningen i Sydnärke ökade med 536 personer 2018, enligt SCB. Procentuellt ökade Lekebergs kommun mest. Örebro kommun drar ifrån.

Om vi tar det från början: 

Hela Sveriges befolkning uppgick sista december 2018 till 10, 2 miljoner, en ökning med 109 943 personer. Det föddes 115 832 bebisar men dog 92 185 personer varför det så kallade födelseöverskott blev 23 647 personer. Invandringsöverskottet blev 85 621, en minskning med drygt 13 000 persoer jämfört med 2017.

Anmärkningsvärt i Örebro län är att  befolkningsgapet mellan Örebro kommun och de övriga kommunerna ökat kraftigt: 2017 var skillnaden 1 675 personer, 2018  hade den vuxit till 4 482.

Länet som helhet passerade nu 300 000-gränsen (302 252 personer).

Måttlig ökning 

För Sydnärkes del är befolkningsökningen måttlig: Lekeberg ökade mest med hela 248 personer, Askersund ökade med 138, följt av Kumla 134,  Hallsberg 22 och Laxå minus 6, det sistnämna förstås en skuffelse.

Lekeberg kan stoltsera med en ökning som sett till kommunens folkmängd är en av landets största.

Antalet som gifte sig förra året i Sverige var förresten 93 666, en minskning med nästan 3 000 personer, å andra sidan ökade antalet som skilde sig med drygt tusen personer till 45 494. (SCB har några särskilda rader om detta i sin statistik över befolkningsförändringar.) (LLz)

Befolkningsförändring 2017-18
Kommun 2017 2018 Förändring
Askersund  11 175   11 313   138
Hallsberg  15 932  15 954     22
Kumla  21 506  21 640   134
Laxå    5 643    5 637      -6
Lekeberg    7 868    8 116   248
Örebro 150 291 153 367 3 076
Hela länet 298 907 302 252 3 345

 

RÄTTELSE: Uppgiften om Lekebergs befolkningsökning var tidigare felaktig, uppgavs endast vara 48 personer men ska vara 248.  Sydnärkenytt ber Lekeberg om ursäkt!

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-02-21 18:48
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.