Gå till innehåll
Sydnärke

Sydnärkenytt klandras av Mediernas Etiknämnd

Publicerad: 13 June 2024 9:56

Sydnärkenytt bröt mot god publicistisk sed när tidningen skrev om ett självmord på ett alltför ingående sätt.

Vad mediet publicerade

Det var den 22 januari i år som Sydnärkenytt på sin webbplats sydnarkenytt.se publicerade en artikel med rubriken ”X-ortrånaren kan vara avliden”.

I artikeln beskrevs ett rån som skett i X-ort för en vecka sedan. Orten namngavs och det sades att butikspersonalen hade identifierat den misstänkte rånaren samt att han fångats på bild. Trots det hade ingen gripits för rånet under den vecka som gått.
Nu, en vecka senare, hade det skett ett självmord i Y-ort. Det hade orsakat stort tågstopp och därför väckt uppmärksamhet. I artikeln kopplades den misstänkte rånaren ihop med självmordet, vilket i texten fick förklara varför polisutredningen om rånet avstannat. Tidningen skrev också att den avlidne hade en kriminell bakgrund där man redovisade detaljer.

Anmälaren: Allvarliga konsekvenser för den avlidnes rykte och minne

Publiceringen anmäldes av en nära anhörig till mannen. Hen anförde att artikeln genom att möjliggöra indirekt identifiering av en person som inte längre kunde försvara sig, undergrävde oskuldspresumtionen och att artikeln lett till allvarliga konsekvenser för den avlidnes rykte och minne.

Hen ansåg också att tidningen inte iakttagit den varsamhet som bör iakttas vid rapportering om självmord. Sedan artikeln publicerades hade mycket av de anhörigas sorgearbete handlat om skam och sorg över att mannen porträtterades på ett sätt de inte alls kände igen. Tid – som borde kunna ha lagts på att trösta, förstå vad som hänt och hedra det fina – hade bytts ut mot frustration.

Mediets svar: Stort allmänintresse

Sydnärkenytt svarade genom sin ansvarige utgivare. Han konstaterade att flera läsare hörde av sig och undrade varför inget hände med polisutredningen om rånet. Sedan skedde självmordet på Y-orts central. Normalt berörde tidningen inte självmord, men denna händelse var speciell. All tågtrafik stoppades under flera timmar. Och när Sydnärkenytt sedan fick trovärdiga uppgifter om att offret i Y-ort var den rånmisstänkte i X-ort, ansåg tidningen att det var rimligt att publicera uppgifterna. Allmänintresset av att få veta varför ingen gripits efter rånet var mycket stort. Och att berätta om den omkomne mannens tidigare domar och andra detaljer gjordes för att teckna en bild av den avlidne. Däremot publicerades aldrig namn på mannen, påpekar tidningen.

Medieombudsmannens bedömning  
                                                                                         
Självmord är ett folkhälsoproblem och den vanligaste dödsorsaken bland unga män. Det är viktigt att lyfta frågor om självmord i medierna. Men det innebär som regel inte att det är motiverat att identifiera personen som tagit sitt liv och redogöra för andra integritetskänsliga uppgifter som rör denne. Från medieetisk utgångspunkt väger hänsynen till anhöriga tungt.

Tidningens rapportering med den koppling som gjordes mellan självmordet och det misstänkta rånet (där flera personer enligt tidningen hade identifierat den misstänkte gärningsmannen) innebar ett utpekande där ny skadande information tillfördes dem som förstod vem som avsågs. Antingen om de från början visste att mannen var misstänkt för rånet eller om de hade kunskap om vem som begick självmordet.

Självklart fanns det ett allmänintresse av att rapportera om tågolyckan. Trafiken stod stilla i timmar och många trafikanter påverkades. Men den utpekande koppling som gjordes till att den avlidne skulle vara den misstänkte X-ort-rånaren hade inte ett tillräckligt motiverat allmänintresse. För att respektera de anhöriga men ändå tillgodose allmänhetens intresse av att få veta vad som hänt, eller snarare vad som inte hänt, i polisutredningen, hade det räckt med att skriva att den misstänkte gärningsmannen troligen var avliden.

Givet omständigheterna borde mediet ha avstått från att återge uppgifterna om brott som den avlidne tidigare gjort sig skyldig till. Jag har stor förståelse för att anmälaren och andra anhöriga har upplevt rapporteringen om detta som kränkande.
Sammanfattningsvis har Sydnärkenytt inte iakttagit den stora försiktighet som krävs vid rapportering om självmord av hänsyn till anhöriga och respekt för den enskildes privatliv. Tidningen har i stället på ett allvarligt sätt frångått en ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften och ska därför klandras.
Ärendet hänskjuts till Mediernas Etiknämnd.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Tidningen har yttrat sig i nämnden och sammanfattningsvis fört fram att två intressen står mot varandra. Dels hänsyn till gärningsmannens anhöriga, dels hänsyn till brottsoffren och de indirekta brottsoffren på orten. Medierna har ett ansvar att lyfta fram händelseförlopp även om anhöriga blir lidande.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd instämmer i Medieombudsmannens bedömning och klandrar Sydnärkenytt för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Två av ledamöterna gjorde ett tillägg där man lyfte fram att allvarligheten i mediets oansvariga rapportering förstärkts av att både rubrik och efterföljande text pekade ut den avlidne som gärningsman för ett allvarligt brott, utan att dom förelåg.

Detta är en förkortad version av nämndens beslut. Beslutet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på Allmänhetens Medieombudsmans/Mediernas Etiknämnds hemsida.  www.medieombudsmannen.se.

Fotnot: Pressens Opinionsnämnd och Allmänhetens Pressombudsman ombildades den 1 januari 2020 till Mediernas Etiknämnd och Allmänhetens Medieombudsman.

Annons

Nyheter