Gå till innehåll
Sydnärke / Brott
En grupp rådjur som betar på ett fält.

Vad är hjort och vad är hind? En jägare råkade missta sig, frias från misstankar om jaktbrott. Foto: Henrik Östensson

Sydnärkejägare sköt fredad hjort- frias från misstankar om jaktbrott

Publicerad: 13 February 2024 10:26

Den 5 november förra året deltog en jägare från Sydnärke i en dovhjortsjakt. Han visste att man inte får skjuta ett handjur vid denna tid eftersom de är fredade på grund av att det är en brunstperiod.
Jägaren fick syn på en hind (hondjur) men lät den passera eftersom han ville försäkra sig om att hinden inte hade med sig en kalv. Han tappade siktet på djuret men hittade det igen, och tappade siktet på nytt.

När hjorten dök upp en tredje gång, väntade han en stund, och sedan sköt han på ett avstånd av cirka 100 meter. När jägaren från Sydnärke gick fram till den fällda hjorten upptäckte han att det var en returhjort, alltså en gammal hanhjort med mindre horn som inte uppträdde som att den var i brunst. Vidare var hjorten liten för att vara en dovhjort.
Sydnärkejägaren åtalades för jaktbrott eftersom han fällt en dovhjortshanne under brunsttid.
Nu har tingsrätten prövat frågan. Domstolen konstaterar att det är ostridigt att jägaren har skjutit en dovhjort under den tid då handjur ska vara fredade. Frågan är om jägaren var oaktsam i lagens mening?
När tingsrätten tittar på bilder på den fällda hjorten ser man att hornen är små. Jägaren berättade också att han inte såg några horn vid skottillfället eftersom de måste ha dolts av djurets öron. 
Tingsrätten anser att jägaren vidtog tillräckliga åtgärder för att försäkra sig om att det var rätt djur han sköt. Han kan inte anses vara oaktsam, menar tingsrätten och friar jägaren från misstankarna om jaktbrott.

Annons

Nyheter