Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
04 March 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Sydnärke fortsätter växa

Sydnärke växer. Det innebär att det är trångt på många förskolor. ArkivbildSydnärke växer. Det innebär att det är trångt på många förskolor. Arkivbild

Sydnärkekommunerna fortsätter växa. Strömmen av nya Sydnärkebor som kommer flyttande verkar ha ökat. Även antalet födda ökar i flera kommuner. Laxå kommun är den enda kommunen som ser ut att få en marginell minskning av antalet invånare.

Det är viktigt att poängtera att det än så länge länge rör sig om preliminär statistik, prognoser. SCB:s officiella befolkningsstatistik kommer först om några veckor.

Mest växer inte oväntat Kumla kommun. Enligt prognos växer Kumla med 236 personer i fjol och kommer landa på 21 875 personer,

Hallsbergs kommun går enligt prognos för första gången över 16 000 invånare. 16010 personer, en ökning med 78 personer sedan 2019

Lekeberg växer med 150

Lekebergs kommun växer enligt prognos med 150 personer och hamnade på 8 384 invånare vid årsskiftet. Lekebergs kommun har också ett födselöverskott på 62 personer. Den högsta siffran på 10 år. 2013 var siffran 1. Födselöverskott innebär att det föds fler barn än det dör människor i en kommun. Överdödligheten på grund av Covid-19 har alltså inte ändrat på den trenden.

Från Askersund har vi inte fått någon preliminär siffra, men i slutet av november hade kommunen en befolkning 11 443 personer. Om det inte skedde några dramatiska förändringar under december innebär det en folkökning med 66 personer.

I Laxå kommun ser det ut att bli en liten, marginell minskning, med sju personer. 5 676 vecka 53. Laxå har dock den kanske största andelen barn i förskoleålder i länet.

Ökande intäkter

Varför är då befolkningssiffror viktiga?

Jo, fler kommuninvånare innebär mer intäkter för en kommun, tillväxt. Fler som betalar skatt är en del. Man får också mer statsbidrag ju större befolkningen är. Det innebär att även kommuninvånare som inte betalar skatt ger en kommun intäkter. Mer människor innebär också mer jobb, mer byggande och liknande. Mer pengar i rullning.

Motsatsen, en minskande befolkning, innebär att service utarmas, att kommuner tvingas krympa sin organisation, dra ner. På sikt blir det tomma bostäder, nedlagda affärer, ett backande samhälle.

Men en ökande befolkning innebär också utmaningar. Fler barn innebär att det behövs fler förskolor, mer platser på skolorna. Flera kommuner i Sydnärke har exempelvis problem med att det är trångt på förskolorna. Kommunernas stora utmaning är att vi får allt fler barn i förskole- och skolålder. Vi får också allt fler äldre, som behöver vård, hemtjänst och äldreboenden. Däremot blir det allt färre i arbetsför ålder, som ska betala den skatt som finansierar allt en kommun behöver göra.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-02-05 8:34
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.