Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
19 October 2021
Tipsa: 073-629 83 19

För få brandmän kan försena räddningsinsatser

Nerikes brandkår i Askersund har problem att bemanna skiften framför allt dagtid. Foto Weine AhlstrandNerikes brandkår i Askersund har problem att bemanna skiften framför allt dagtid. Foto Weine Ahlstrand

Nerikes brandkår har stora problem att rekrytera deltidsbrandmän. Speciellt stora är problemen i Askersund. Enligt vad Sydnärkenytt erfar har man flera gånger under sommaren fått rycka ut med bara två personer i brandbilen. Ordinarie styrka ska vara fem personer.
– Det är ett välkänt problem som vi arbetat med i flera år. Man har liknande svårigheter på andra håll i landet, säger Anders Larsson, på Nerikes brandkår.

Det ska alltså vara fem personer som rycker ut från brandstationen i Askersund. Fyra brandmän och ett insatsbefäl. En av de som har jour är en så kallad FIP, första insatsperson på plats. Den brandmannen har en mindre räddningsbil med sig hem, eller på jobbet, för att snabbt kunna vara på plats för att exempelvis utföra hjärt/lung-räddning.

Under sommaren ska det ha inträffat att denna brandman istället för att åka till olycksplatsen varit tvungen att åka till brandstationen för att hämta en större brandbil. Helt enkelt för att just den personen är den enda tillgängliga som får köra den stora brandbilen. Det försenar givetvis den första räddningsinsatsen.

Störst problem dagtid

Problemen är som störst dagtid, på vardagar. Det beror helt enkelt på att för många av de deltidsbrandmän man har tillgängliga inte arbetar i Askersund.

– Vi, Nerikes brandkår ingår ju numera i räddningsregion Bergslagen, där flera län ingår. Vi rapporterar varje morgon in vilka resurser vi har. Får man inte ihop ett skift i Askersund så blir det ofta så att man rycker ut med de som finns tillgängliga medan vi samtidigt skickar en styrka från vår heltidsbrandstation, i Byrsta utanför Kumla, fortsätter Anders Larsson.

Tar längre tid

Problemet är att det är betydligt längre tid. Att ta sig med brandbil från Byrsta till exempelvis Olshammar söder om Askersund, där det finns en stor industri, tar säkert en halvtimme eller mer för en brandbil.

Problemen handlar i första hand inte om antalet anställda deltidsbrandmän. Enligt vad Sydnärkenytt erfar är 13 av 15 platser tillsatta.

– Det är riktigt. Vi har folk. Problemet är att flera av de som jobbar som deltidsbrandmän fått ändrade arbetsförhållanden. Det har helt enkelt svårare att komma från dagtid eller jobbar på en helt annan ort.

Men om folk jobbar på annan ort, borde man inte rekrytera brandmän som arbetar på orten?

– Dels är det en fråga om kompetens, som tar några år att upparbeta. Ibland kan det vara bra att hålla kvar kompetent personal och försöka arbeta med schemat.

– Sedan är det svårt att hitta folk som är intresserade av att bli deltidsbrandmän. Vi är inte främmande för att överrekrytera, anställa fler än de 15 som ska ingå i grundstyrkan. Men det finns helt enkelt för få intresserade.

Problem på fler orter

Larson menar att det är lite förvånande att problemen är störst just i Askersund.

– Ja. det är ju trots allt en rätt stor tätort. I Hjortkvarn har man exempelvis inga problem att bemanna brandkåren. Det är en mycket liten ort med bara en större arbetsplats. Men Askersund har problemet att flertalet stora arbetsgivare finns en bit utanför själva tätorten.

Det finns dock problem på fler håll i Sydnärke. Pålsboda har fortfarande svårt med bemanningen. I Finnerödja blev problemen så stora att man var tvungen att ombilda deltidsbrandkåren till brandvärn. Alltså en brandstation utan rökdykare och utan jour, man rycker ut om man råkar vara hemma.

– Vi har också haft stora problem i Vretstorp. Men där har det fungerat bättre ett tag,

Lagstadgad skyldighet

Enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO, är kommunen skyldig att se till att kommuninnevånare och företag får hjälp inom acceptabel tid, oavsett var i kommunen man befinner sig. I Sydnärke ska det ske genom att kommunerna är med i Närkes Brandkår, ett kommunförbund. Men ytterst är det politikerna i kommunerna som har ansvar för att det fungerar.

Problemen i Askersund är inte nya. Tvärt om ska man ha kämpat med att rekrytera och hålla dagskiften bemannade i åtminstone tio år.

Vad görs för att förbättra situationen?

– Jag tror just nu inte ekonomin är problemet. Det är inte den faktor som gör att folk inte söker sig till oss. Dels tror jag man upplever det svårare att få in ett extra jobb som det ju handlar om i livspusslet. Sedan jag arbetslivet ser annorlunda ut. Det finns ingen övertalighet på arbetsplatser längre, alla behövs, det är svårt att avvara folk plötsligen, när något händer.

Går det att ändra något i arbetssättet?

– Ja, vi har bland annat försökt med mer flexibla scheman, inte lika långa jourperioder och sådant. Det har inte nämnvärt förbättrat läget. Vi har också uppmanat kommunen att försök få fram kombinerade tjänster. Kanske vaktmästare, parkarbetare i kombination med att vara brandman på deltid. Det har inte blivit något av än så länge.

“Vi behöver marknadsföra deltidsbrandkåren gemensamt”

Caroline Dieker (M) kommunstyrelsens ordförande i Askersund säger så här:

– Vi är väl medvetna om problemet. Det vi kan göra och gör är att försöka uppmuntra våra anställda att bli deltidbrandmän. Det passar kanske inte i alla yrken, men vi har väldigt många kommunala tjänster där det skulle gå utmärkt att kombinera jobbet med att vara deltidsbrandman.

Det här med att skapa delade tjänster kommenterar Dieker så här:

– Det vore väl ingen omöjlighet att få fram den typen av tjänster i vissa delar av kommunens organisation.

Hon menar också att man kanske måste spotta upp sig när det gäller att marknadsföra jobbet som deltidsbrandman.

– Ja, jag tror vi behöver göra gemensamma marknadsföringsinsatser med Närkes brandkår. Det här är problem som måste lösas. Att se till att någon kommer när det skett en olycka tillhör ju samhällets viktigaste funktioner.

Askersunds tätort är den enda deltidsbrandstationen i Askersunds kommun. Utöver den finns bara ett så kallat brandvärn i Hammar, Mariedamm och i Olshammar. Att vara deltidsbrandman innebär att man arbetar heltid med ett vanligt jobb, men åker ifrån när det kommer larm. Heltidsarbetande brandmän finns bara på Brandstationen i Byrsta. Örebro är också heltidsbemannat, men ligger utanför Sydnärkenytts område.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-07-21 18:55
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.