Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
25 March 2023
Tipsa: 073-629 83 19

Svagt suicidförebyggande arbete
i Sydnärke – Kumla i botten

Hur står det till med arbetet för att förebygga suicid, självmord, i Sydnärkes kommuner. inget vidare enligt den ideella organisationen Suicide Zero, som sedan i fjol genomför årliga undersökningar för att kartlägga kommunernas självmordsförebyggade arbete. Kumla ligger i botten och anses inte ha ett tillfredställande suicidförebyggande arbete

Ungefär 1 500 personer tar sitt liv varje år. Sju gånger fler än som dör i trafikolyckor. Just nu finns en oro för att ett försämrat världsläge, med ekonomisk tillbakagång,  ska göra att fler väljer att ta sit liv.

Suicide Zero, en idell organsiation som arbetar just med förebyggande arbete mot självmord, menar att det går att förebygga.

”Vi vet att det suicidförebyggande arbetet behöver finnas på olika nivåer i samhället. Kommunerna finns närvarande i alla människors liv, från förskolan till äldreboendet. De har därmed en viktig roll att spela, med stora möjligheter att bidra till att minska antalet självmord” skriver man i ett pressmeddelande.

Har sammanställt poäng

Organisationen ställer en rad frågor till kommunerna och rankar därefter kommunernas sucicidförebyggande arbete efter en poängskala. Förra året var första gången undersökningen genomfördes. Flera av våra kommuner var inte med förra året. De kommuner som har fått bäst poäng i landet och därmed, enligt Suicide Zero kommit längst i sitt självmordförebyggande arbete har fått mellan 20 och 25 poäng. Då blir det grönt ljus. Mellan 10 och 19 poäng, gult ljus. Rutiner och insatser behöver utvecklas, men kommunerna bedöms ha ett arbete på flera viktiga områden.

Mellan 0 och 9 poäng ger rött ljus. Dessa kommuner samlar inte ihop tillräckligt med poäng för att kunna anses ha tillfredsställande arbete att före- bygga suicidförsök och suicid, enligt Suicide Zero.

I Sydnärke har Laxå kommun  fått 18 poäng. Förra året fick kommunen 15 poäng. Gult ljus.

Askersunds kommun har samlat ihop 14 på poäng. Askersund deltog inte i undersökningen förra året. Gult ljus.

Lekebergs kommun  har samlat 14 poäng och var inte heller med förra året. Gult ljus.

Hallsbergs kommun får 13 poäng och deltog inte förra året. Gult ljus.

Kumla kommun samlar 9 poäng och deltog inte förra året. rött ljus.

Olika frågor

Det här är några av de frågor Suicide Zero ställt till kommunerna.

"Genomförs insatser på kommunens skolor i syfte att förebygga suicidförsök och suicid?

Genomför kommunen utbildningar i suicidprevention riktade till medarbetare inom följande områden?

Har kommunen vidtagit några särskilda åtgärder inom området suicid, med anledning av ökad osäkerhet i omvärlden och försämrade ekonomiska livsvillkor för många av kommunens invånare?

Genomför kommunen regelbundna informationsinsatser riktade till allmänheten för att öka kunskapen om suicidprevention?

Genomför kommunen regelbundna insatser för att minska alkoholkonsumtion bland kommunens invånare?"

Kommentera artikeln
Publicerad: 2023-03-14 13:43
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Trädgårdsgatan 9B, 692 31 Kumla