Gå till innehåll
Sydnärke / Debatt

Cecilia Lönn Elgstrand på Örebro läns bildningsförbund är kritisk till regeringens politik. Foto: Henrik Östensson

Studieförbunden förlorar en tredjedel av sin
finansiering – stora besparingar väntar

Publicerad: 23 September 2023 7:47

Studieförbunden är nu rejält oroande för framtiden. I den budget som riksdagen precis klubbat förlorar de 250 miljoner kronor. Men regeringen har redan aviserat att det kommer bli mer neddragningar, totalt 500 miljoner ska bort. För studieförbunden i Örebro län handlar det om uppskattningsvis 19 miljoner kronor, drygt 9 miljoner försvinner redan nästa år.

Fredrik Wallin på Studieförbundet Vuxenskolan är minst sagt kritisk till regeringens och SD:s politik.

 – Med inflationen innebär det att en tredjedel av våra inkomster försvinner. Vi kommer förhoppningvis överleva i någom form. Men det kommer drabba alla föreningar som är beroende av oss, funktionsnedsatta, äldre, asylsökande och andra som dagligen är med i våra verksamheter. Det är inte ett bara ett dråpslag utan en politiskt motiverad käftsmäll.

Studieförbunden förlorar 500 miljoner

Det är ingen tvekan om att regeringen riktat in sig på folkbildningen när det kommer till besparingar. I våras förlorade folkhögskolorna det extra stöd på cirka 500 miljoner man haft under pandemin. Nu är det studieförbundens tur. 2024 blir besparingen 250 miljoner kronor, 2025 ska ytterligare 100 miljoner bort. 2026 blir det ett steg till, 150 miljoner mindre, totalt en halv miljard i besparingar.

– Man beslutade förvisso om att tillföra 100 miljoner till folkhögskolorna i höstbudgeten. Men det täcker inte ens de ökade kostnader man fått på grund av inflationen, säger Cecilia Lönn Elgstrand på Örebro läns bildningsförbund, som är en intresseorganisation för folkbildningen i länet.

”Regeringen detaljstyr”

Hon är också kritisk till hur regeringen nu fördelar besparingar och stöd.

– Tidigare har folkbildningsrådet fått fördela statsbidragen. Vi ser ju folkhögskolor och studieförbund som olika grenar på samma folkbildningsträd. Nu går regeringen in och detaljstyr vilka som ska få stöd och vilka som inte ska få det. Man vill helt enkelt inte att vissa föreningar och studieförbund ska kunna få stöd, i praktiken innebär det att man vill styra över vilka föreningar som ska få verka i vårt land. En djupt oroande utveckling för demokratin. 

– Som exempel: Studieförbunden har ju varit nästan de enda som erbjudit svenskundervisning och samhällskunskap åt nyanlända som inte har permanent uppehållstillstånd. De pengarna är redan strypta. Från 2025 finns det ingen som ger nyanlända den möjligheten. Jag tycker det är djupt olyckligt. Det kommer innebära ännu mer utanförskap, exkludering, psykisk ohälsa, Cecilia Lönn Elgstrand.

”Föreningarna kommer drabbas"

Cecilia pratar om folkbildningen, studieförbunden och föreningarna i samma kontext, det är ingen slump.

– Nej, nästan alla landets föreningar har på något sätt ett samarbete med ett studieförbund. Man ordnar verksamhet i studiecirkelform,  utbildningar, lärande, vi kanske står för lokaler. Studieförbunden är också på något sätt inblandade i nästan all kultur, särskilt utanför det större tätorterna.

– Föreningarna och deras medlemmar kommer drabbas hårt av det här. 

“Felaktig bild”

Fredrik Wallin på Studieförbundet Vuxenskolan säger så här:

– Det har spridits en felaktig bild över vad vi gör. Skolminister Mats Persson talar nedsättande matlagningskurser, fikastunder med statligt stöd som något dåligt från regeringshåll. För det första är det bara en liten del av det vi gör. Men om matlagningskurserna innebär mötesplatser, där människor träffas på lika villkor, pratar och lär sig något är de en viktig demokratisk handling. Det var med sådana små vardagliga möten folkrörelserna byggdes upp och formade vårt demokratiska samhälle.

– Många som deltar i en studiecirkel, beskriver ofta själva samvaron, fikastunderna, mötena mellan människor som lika viktiga som själva studiecirkeln, inflikar Cecilia Lönn Elgstrand 

Fredrik Wallin fortsätter: 

– Det handlar också om studiecirklar för funktionshindrade. Språkstudier och samhällskunskap för asylsökande, datakunskap för äldre, kurser i människors lika värde, rörelse för handikappade, olika språk och mycket annat exempelvis för unga. Var ska dessa människor ta vägen? vem axlar ansvaret för det? Kommuner och region har ju också dåligt med pengar, frågar Fredrik Wallin.

Oroad för den demokratiska utvecklingen

Wallin är också oroad för den demokratiska utvecklingen.

– Nu har man bestämt att vissa förbund, organisationer, inte ska få stöd. Det gör att man i praktiken hindrar dem från att verka. Vilka föreningar blir det nästa gång, politiska partier? Arbetarrörelsen? Att tillåta alla föreningar verka på lika villkor, med stöd när det behövs, har ju varit grundläggande i vårt demokratiska samhälle. Det river man nu ner.

Ett skäl till besparingarna är ju att det faktiskt förekommit fusk, att människor utnyttjat studieförbuden för att komma åt bidragspengar.  

– Även den debatten bygger på felaktigheter. Vi har ju ändrat våra regelverk, arbetssätt och kommit tillrätta med de problemen. Där är vi  ju på banan, på väg åt rätt håll. Nu blir vi liksom bestraffade för att vi gjort läxan, säger Fredrik Wallin

Cecilia Lönn Elgstrand håller med:

– I de fall där fusk förekommit är det ju studieförbunden själva som anmält att de blivit utsatta för bedrägerier till Polisen. När allt har varit utrett har man betalat tillbaka pengar som saknats. Vi har ju tagit itu med problemen. Studieförbunden hanterar stora pengar. Det drar tyvärr till sig individer som vill komma åt dem, det gäller ju i hög grad även myndigheter och statliga verk. Men vi har tagit itu med problemen, följer en handlingsplan och har fått bukt med problemen.

Hon fortsätter:

– Vi har kämpat på med minskande bidrag och gjort så gott vi kunnat tidigare.  En del av vårt stöd kommer från kommuner och regioner, där har det sparats förr. Men den här gången är det så stora indragningar att det kommer märkas rejält. Inte minst på kulturområdet och arbete mot psykisk ohälsa kommer det bli skillnad. Det är lätt att glömma att sociala möten, exempelvis i  matlagning, körsång, eller en målarcirkel bidrar till att man mår bättre psykiskt

”Regeringen gick på SD:s linje

– Men vi kommer fortsätta kämpa. Vi är starka, folkrörelseförankrade  organisationer. De som kommer få störst problem är de minsta studieförbunden. Kanske kommer något tvingas lägga ner. Vi kommer också se färre studiecirklar, mindre stöd till föreningar, kanske kommer föreningar förlora lokaler. Färre studiecirklar givetvis. Vi kommer nog också se att studieförbund kommer tvingas överge vissa kommuner, slå igen lokaler. I dag finns i alla fall de större studieförbunden i alla kommuner. Det kommer kanske inte pengarna räcka till nu, säger Cecilia Lönn Elgstrand.

Både Fredrik Wallin och Cecilia Lönn Elgstrand är överens om att de stora besparingarna inte i första hand handlar om en besparing.

– Nej, det här är politiskt motiverat. Två av regeringspartierna ville spara mindre belopp på folkbildningen, något parti ville inte göra några neddragningar alls. Men Sverigedemokraterna krävde en neddragning av medlen till studieförbunden med 500 miljoner i förhandlingarna om Tidöavtalet. Regeringspartierna gick på den linjen och får ta ansvar för det beslutet avslutar Cecilia Lönn Elgstrand 

Mathilda Ernkrans  (S):

"Dråpslag för folkbildningen – inte minst i mindre kommuner

Vi har bett Sydnärkes riksdagsmän, Elin Nilsson (L) från Mullhyttan, Oskar Svärd (M) från Kumla och Mathilda Ernkrans (S) från Hallsberg att kommentera neddragningarna till studieförbunden. Så här långt är det bara Ernkrans som svarat.

– Det här är är ett dråpslag mot folkbildningen, inte minst på landsbygden och i mindre kommuner. Där är studieförbundens insatser extra viktiga. Det kan vara föreningar som håller hela byar igång med verksamhet, kultur och studiecirklar, allt det är hotat nu. De stora förbunden, inte minst vårt eget ABF, är ju aktiva i nästan alla kommuner. Nu finns risken att det måste stängas lokaler och vissa kommuner kan komma att bli utan cirkelverksamhet, säger Mathilda Ernkrans (S).

– Dessutom är det här en helt politisk besparing. Sverigedemokraterna gör ju ingen hemlighet att de ska ”stoppa sosseriet” och vrida samhället i en mer auktoritär riktning. Vi är ju, precis som flera andra demokratiska organisationer, tätt hopkopplade med vårt studieförbund. Det är ju så man får demokratisk skolning i demokratiska partier. Jag tycker det ärr häpnadsväckande, ofattbart, hur Moderaterna och Liberalerna, som själva är delägare i studieförbund, kan gå med på det här. Det är verkligen att dagtinga med principer.

Annons

Nyheter