Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
24 June 2021
Tipsa: 073-094 57 58

Stor ledning ska minska elbrist söderut

Här pågår bygget av ett fundament nära Brändsåsen. I bakgrunden skymtar motorvägen. Foto: Henrik ÖstenssonHär pågår bygget av ett fundament nära Brändsåsen. I bakgrunden skymtar motorvägen. Foto: Henrik Östensson

Just nu pågår byggandet av en stor kraftledning mellan Östansjö till Lindbacka, väster om Örebro. Ledningen som är avsedd för 400 000 volt är ett slags förlängning av den så kallade Sydvästlänken, från Östansjö och söderut. Till stor del handlar det om att minska effektbristen i Södra Sverige. 90 markägare berörs av projektet.

Det är rejäla, 30 meter höter höga , dubbla stolpar i stål det är frågan om. Stolparna ska börja resas under hösten. Arbetet med fundamenten pågår för fullt. Stolparna ska stå med 300 meters mellanrum, totalt 94 par stolpar.

Ledningen ersätter en äldre 220 000 volt ledning med samma sträckning som nu är nedplockad. Stolparna i trä står kvar fortfarande, men ska också tas ner. När den nya ledningen blir klar öppnar det för att ta ner fler 220 000 voltsledningar i området. bland annat i centrala Hallsberg. Bredvid finns en mindre ledning på 30 000 volt.

Vattenfall bygger

Det är Svenska kraftnät som äger och driver så här stora ledningar. Men det är Vattenfall som anlitats som entreprenör för att bygga den här ledningen. De i sin tur anlitar ett antal underleverantörer.

– Till stor del ska ju den här ledningen, precis som Sydvästlänken knyta ihop produktionen i Norra Sverige med Södra Sverige, där det finns problem med överföringskapacitet. Men ledningen kommer även andra delar av vårt ledningsnät. Allt hänger ihop, menar Joel Nylin, kommunikatör på Svenska kraftnät.

Sverige har delats in i fyra olika så kallade elområden, nummer ett längst i nor. Lite förenklat kan man säga att produktionen blir mindre ju längre söderut i landet man kommer. Problemet är att bitvis saknats och saknas fortfarande stora ledningar som knyter ihop de olika elområdena. speciellt i nord-sydlig riktning. När man talar om elbrist handlar det i själva verket om ett ledningsnät som inte klarar kapaciteten. Produktionen av el räcker.

Ledning för växelström

Ledningen mellan Lindbacka och Östansjö blir en vanlig, luftburen växelströmsledning. Det stora flertalet stora kraftledningar är växelströmsledningar. Det är även den del av Sydvästlänken som är klar, Östansjö -Barkerud i Småland. Därifrån till Barva i Skåne blir det däremot en till största delen nedgrävd likströmsledning. Den sträckan har dock dragits med problem och kommer troligen invigas i höst, efter flera förseningar. Att överföra el med likström är ovanligt. Där det används är det för överföring på lite längre sträckor. Svenska kraftnät menar dock att det är mindre kostnadseffektivt med likström och att den inte kan ersätta växelströmsledningar i luften. En fördel med likström är att dessa ledningar går att gräva ner.

Ledningen mellan Östansjö och Lindbacka ska står färdig 2021 om man kan hålla tidsplanen. För att bygga fundamenten och sätta upp de nya stolparna har man fått anlägga mängder med vägar för att ta sig ut på platser där stolparna ska stå. Just rätt stora ingrepp i miljön, markintrång och liknande, är problemet med luftburna kraftledningar.

Att bygga kraftledningar är tidsödande projekt. Bara att sluta avtal med alla markägare som berörs kan ta flera år. För ledningen Östansjö-Lindbacka startade processen redan 2013.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2020-10-13 16:20
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.