Gå till innehåll
Sydnärke / Sport
Fyra unga fotbollsspelare poserar på en plan, med två klädda i blå träningsjackor, en i matchande blå uniform och en i orange väst, alla redo för ett träningspass.

Flickor från ett av lagen i IFK Kumla. Undersökningen visar att Kumla har störst andel idrottande flickor i länet.

Stora skillnader mellan flickors idrottande i Sydnärke

Publicerad: 4 March 2024 12:20

Nyligen publicerad statistik för flickors idrottande visar att 37 procent av flickorna i Kumla är föreningsaktiva, mest i länet. I Laxå är 20 procent aktiva, minst i länet. - Vi har en del att jobba med, säger Jessica Vidberg, Laxå kommun.

Det är nyhetsbyrån Newsworthy som sammanställt statistik för varje kommun i landet. Undersökningen gäller flickor mellan 7-25 år och siffrorna är tagna från 2022, senaste mätbara året. 

Kumla med störst andel i länet

I elva av tolv kommuner i länet idrottar fler pojkar än flickor. 

“Att pojkar föreningsidrottar mer än flickor är ett känt fenomen. Skillnaden ökar med åldern och en förklaring är att tjejer oftare väljer att träna utanför föreningsidrotten – till exempel på gym”, skriver Newsworthy.

Högst andel idrottande tjejer i länet finns i Kumla med siffran 37 procent för deltagande inom idrott i föreningsverksamhet. Det är hela 17 procentenheter mer än Laxå som är sist i länet med 20 procent. 

Övriga kommuner i Sydnärke då? 

I Hallsberg och Lekeberg är siffran 34 procent och i Askersund 28 procent. 

Kan skilja mycket i kommuner

Newsworthys undersökning har även brutit ner statistiken i område för område inom kommunerna. I hela länet är Lanna i Lekeberg det område med störst andel idrottande flickor - 60 procent. 

Fyra i länet är Oppegård/Smedstorp/Skogstorp i Kumla med 56 procent. Anmärkningsvärt är att området Kumla centrum/Fylsta/Via bara har 20 procent.

Lägst andel i länet finns i Baronbackarna i Örebro med 10 procent. Två områden i Laxå kommun är bland de sex i länet med minst deltagare. Norra Laxå är fyra med 15 procent och Finnerödja/Tived är sexa med 17 procent. 

Pålsboda i Hallsbergs kommun är nia med 20 procent. 

“Jobbar för att ställa om”

Jessica Vidberg är chef över Kultur & fritidsfrågor i Laxå kommun

- Vi har just tagit del av dessa siffror och har inte hunnit analysera i detalj, men tydligt är att vi har en del att jobba med. Vi märker av att vi har svårt att nå våra barn och unga. Vi har haft mindre kommunalt anordnade aktiviteter senaste året än tidigare och vi jobbar just nu med att ställa om vårt arbete för att stärka barn och ungas uppväxtvillkor, säger Jessica Vidberg.

Varför är det så i Laxå?

- Vi genomlyser just nu kommunens samverkan med civilsamhället i stort och föreningar specifikt. Vad kan vi göra bättre tillsammans vad gäller samordning, bidrag, aktiviteter, kompetenshöjning etc? Hur kan kommunen stötta föreningar i att rekrytera nya medlemmar? Hur kan vi matcha våra barn/unga mot befintliga föreningar?

Kan ni vända på utvecklingen?

- Vi har sedan hösten 2023 påbörjat en mobil Fritidsbank som är ute på fritidshemmen en gång i veckan, samt att vi varje torsdag befinner oss i ett specifikt bostadsområde – för att sprida kravfri rörelseglädje och gemenskap. Vi kommer att öka möjligheten till spontanidrott då forskning visar att det ger större effekter än arrangerad idrott (fler kan delta). Vi kommer att satsa ihop med RF och Sisu på PEP kommun, vi har temakvällar med ungdomar inom projekt UP2, avslutar Jessica Vidberg.

Enorma skillnader mellan idrotter

Den sport som flest flickor sysslar med är fotboll följt av gymnastik och ridsport. Noterbart är att flickor inom fotboll dock “bara” utgör 26 procent av utövarna jämfört med pojkar. 

Inom gymnastik och ridsport är dock skillnaden massiv åt andra hållet. 

87 procent av deltagarna inom gymnastik är flickor och hela 97 procent inom ridsport. 

Andra idrotter där det finns en stor skillnad mellan könen är konståkning - 97 procent flickor och dans - 93 procent flickor. Väldigt pojkdominerade idrotter är hockey - över 90 procent pojkar. Och bilsport och bowling - över 95 procent pojkar. 

Annons

Nyheter