28 Maj 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Stor totalförsvarsövning – första på 30 år

Hela länet övar totalförsvar när motståndskraften ska stärkas, det meddelar Länsstyrelsen i ett pressmeddelande i dag.
I dagarna går nämligen startskottet för den första totalförsvarsövningen i Sverige på över 30 år. Totalförsvarsövning 2020 kallas övningen, Länsstyrelsen, länets kommuner och ett antal övriga aktörer deltar och samarbetar för att tillsammans stärka vår förmåga att försvara landet och varandra.

Sverige arbetar aktivt med att stärka totalförsvaret, efter att det varit lite åsidosatt de senaste 25 åren. Länsstyrelsen leder den civila delen av totalförsvaret i länet och ska under höjd beredskap arbeta för att största möjliga totalförsvarseffekt uppnås i länet.

– Övningen är en temperaturmätare på hur långt vi kommit i den återupptagna totalförsvarsplaneringen. Den ger oss kunskap och hjälper oss att ringa in utvecklingsområden för det fortsatta arbetet, både för vår egen myndighet och för länet som helhet. Arbetet med totalförsvaret är något vi gör gemensamt och som alla är delaktiga i, från statlig myndighet till privatperson, säger Tiina Johansson, beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen i Örebro län.

Deltagandet i övningen är stort och utöver länsstyrelserna så deltar landets samtliga 290 kommuner, regioner och andra bevakningsansvariga myndigheter. Totalt deltar 400 aktörer i övningen. Att så många myndigheter och kommuner deltar är av stor betydelse då förmågan att stå emot ett väpnat angrepp stärks i hela landet och inte enbart på vissa platser. Övningens höga deltagarantal ger också bra möjligheter att öva arbetsformer för samverkan under höjd beredskap.  

– Övningen ger oss möjlighet att öka vår samlade kunskap kring vad olika aktörer har för ansvar och uppgifter inför och under höjd beredskap. Vi får även möjlighet att testa vår förmåga att prioritera resurser och fördela förnödenheter under krigsfara och krig, berättar Marcus Sjöholm, övningsledare vid Länsstyrelsen i Örebro län.

Totalförsvar – civilt och militärt försvar

Totalförsvaret består av två delar, dels det militära försvaret som är Försvarsmaktens ansvarsområde, dels det civila försvaret där länsstyrelsen är högsta civila regionala totalförsvarsmyndighet. I det civila försvaret är de främsta uppgifterna att:

Totalförsvaret, vars civila delar alltså leds av Länsstyrelserna,  sägs ha följande huvuduppgifter:

Att värna om den civila befolkningen. Att säkerställa att de viktigaste samhällsfunktionerna fungerar, exempelvis vård, skola och omsorg, även vid en kris.

Att bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vårt land.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-01-08 12:47
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.