Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
02 December 2021
Tipsa: 073-629 83 19

Stor folkbildningssatsning
för utrikesfödda föräldrar

Vad innebär föräldraskap i Sverige. Nu satsning för föräldrar från andra länder.Vad innebär föräldraskap i Sverige. Nu satsning för föräldrar från andra länder.

Flera studieförbund, kommunerna och Region Örebro län kör nu igång en stor studiesatsning som riktar sig till utrikesfödda föräldrar. Satsningen föräldraskap i Sverige går ut på att stötta föräldrar och barn i integrationen, informera om hur det är att vara förälder i Sverige.

– När familjer kommer blir det ofta så att barnen utveckling, integration tar fart när barnen går i skolan, medan föräldrarna fastnar i utanförskap. Vi vet att det skapar problem på alla möjliga sätt som vi inom folkbildningen nu vill bidra till att förebygga, säger Shahla Ojagh på studieförbundet Vuxenskolan.

Hallsberg och Kumla

I Sydnärkenytts område drar de här studiecirklarna igång nu. Man hoppas kunna utöka till fler kommuner under våren. Varje studiecirkelomgång kommer innebära fem träffar.

– Vi kommer ta upp olika teman, både skyldigheter och rättigheter för föräldrar. Skolsystemet, jämställdhet, sjukvårdssystemet och allmänt hur det är att vara förälder till en tonåring i Sverige. Vi kommer också ta upp det här med hederskultur och Sveriges syn på det, fortsätter Shahla.

Föräldrar blir “omkörda” av barnen

– Vi vet att det finns föräldrar som varit här i flera år som fastnat i integrationsprocessen. De har inte lärt sig hur det fungerar i Sverige, medan barnen träffar kompisar och lär sig hur det fungerar på egen hand, med de risker det innebär. Ofta är det ju föräldrar som levt och verkat i helt andra system, med helt andra normer än i Sverige. Man behöver hjälp att förstå  systemet i Sverige, hur det fungerar, vad som förväntas av föräldrar.

Stor kartläggning

Satsningen har föregåtts av mycket arbete inte minst i kommunerna.

– De har kartlagt hur många utrikesfödda föräldrar det finns i respektive kommun. De har också kartlagt vilka språk som vi kan behöva hålla studiecirkeln på. Just språket är ju ofta en del av problemet. 

– Sedan har det hamnat på oss att ta fram studiecirkelledare som kan de språk som krävs. Dessa ledare har sedan genomgått en utbildning hos region Örebro län.

Det kommer finna studiecirkelledare som kan arabiska, somaliska, dari och tigrinska. Tigrinska pratar man i Eritrea och dari i Afghanistan.

Totalt har 17 studiecirkelledare utbildats i de olika studieförbunden som deltar i länet.

Studiecirkelträffarna ska följa ett speciellt program som heter just ”Föräldraskap i Sverige” , som har tagits fram av Stockholms stad och Länsstyrelsen i Stockholms län. Programmet sprid i landet i samarbete med BRIS, Barnens Rätt i Samhället. 

Flera studieförbund

I länet är det både Studieförbundet vuxenskolan, Studiefrämjandet,  Medborgarskolan och studieförbundet Bilda som håller i arbetet.

– Studiecirklarna ingår ju i vår folkbildningstradition och är frivilliga. Vi kommer rekrytera på olika sätt, men framför allt kommer kommunerna att berätta om det här på olika sätt, på olika språk, avslutar Shahla.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-10-26 8:53
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.