Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
28 September 2021
Tipsa: 073-629 83 19

Största byggprojekten
på flera decennier

Marie Villman och Johnny Andersson i det som ska bli hörsalen i det nya äldreboendet Blomsterängen, Hallsberg. Foto: Henrik Östensson.Marie Villman och Johnny Andersson i det som ska bli hörsalen i det nya äldreboendet Blomsterängen, Hallsberg. Foto: Henrik Östensson.

Just nu pågår de kanske två största enskilda byggprojekten på flera decennier i både Kumla och Hallsberg. Det är som vi tidigare berättat Länsgården som bygger nya vård- och omsorgsboenden som sedan ska hyras av respektive kommun. Precis som det boende som invigdes i Askersund förra året.

Vi tog en förhandstitt på bygget i Hallsberg, där de boende kommer få blomsteräng ända in på väggarna.

Jag tror inte något äldreboende i landet, eller vård- och omsorgsboende som kommunerna föredrar att kalla dem, kommer få en liknande utsikt, säger Marie Villman från Länsgården och pekar ut mot lite skog och jordbruksmarken ut mot Samsala.

Att det är rejäla byggen är det nog ingen som missat. Både i Hallsberg och Kumla kommer den totala ytan vara ungefär 10 000 kvadratmeter.

– Här blir det 128 lägenheter uppdelade i 16 olika avdelningar. I de två huskropparna kommer det sedan bli inte mindre än nio olika öppna innergårdar, atrier. 

Två huskroppar

I Hallsberg är det frågan om två huskroppar med två våningar. De är förbundna med varandra. Allt ska sedan knytas ihop med vårdcentralen med något som närmast är att likna vid en vinterträdgård, inflikar Johnny Andersson, också han från Länsgården.

Just det är ett av Länsgårdens uppdrag, att bygga äldreboenden i anslutning till vårdcentraler. Allt för att underlätta integration mellan vård och boende för multisjuka äldre.

– Man kan säga att vi hittat ett slags gemensam standard för hur en lägenhet för vård- och omsorgsboende ska utformas. Den kommer vara sig lik både här, i Askersund och i Kumla. Varje lägenhet är på 33 kvadratmeter.

Fasaden kommer att ha lite olika färg på teglet för att ge ett mindre massivt intryck. Fasaden kommer att ha lite olika färg på teglet för att ge ett mindre massivt intryck.
Äldre boenden börjar bli slitna

– Tidigare, när landstingen drev så kallade sjukhem, var det ju vanligt att man byggde äldreboenden nära vårdcentraler och andra vårdinrättningar. Men vid den så kallade ädelreformen i början av 1990-talet ändrades det. Man ville bort från sjukhusstilen, vård i salar, med sjukhussängar.

I praktiken har de inte byggts särskilt mycket äldreboenden överhuvudtaget sedan ädelreformen, förrän nu.

– Så är det. Många av de boenden som finns är byggda i en annan tid. Det är svåra att anpassa efter moderna regler och krav på anpassning. Många är slitna och rätt dåliga, illa anpassade för att vårda äldre som vi gör i dag. Det är därför vi bygger nytt nu. Skulle man ha fortsatt lappa, laga och renovera på de gamla husen, byggda på 60-70-talen, skulle vi ändå kommit till vägs ände för heller senare. Nu ligger fokus mycket på att det ska vara ett boende, en lägenhet. Inte ett rum på en sjukinrättning. även om det är frågan om omsorgsboenden, med personal dygnet runt och biståndsbedömning för att få flytta in.

Hörsal

Boendet i Hallsberg får en fasad i tegel som varierar lite i färg beroende på vilken del av huset det är.

– Det är för att husen ska ge intryck av flera mindre hus och ge ett mindre massivt intryck. Det kommer finnas gott om inglasade balkonger. I en del av huset blir det en hörsal för 100 sittande.

– Det låter mycket. Men med 128 lägenheter kommer det behövas.

På ena sidan, åt Samsalahållet, kommer matjorden läggas tillbaka. Där ska det anläggas en blomsteräng som ska ända fram till huset. På andra sidan blir det parkering. Invändigt blir det golv i trä, i hörsalen, infärgad betong. Lägenheterna får extra stora fönster, för att boende ska kunna se ut även om de är sängliggande.

– Vi har lagt mycket omsorg på boendemiljön.

Flera våningar i Kumla

I Kumla blir det istället tre huskroppar, också de sammanbundna. De kommer ha fyra respektive fem våningar och rymma 126 lägenheter. Där bygger man delvis annorlunda, med platsgjuten betong.

– Där kommer vi när vi är klara att riva även delar av den gamla vårdcentralen för att ersätta den med nya byggnader. Bygget i Hallsberg står om allt går bra, klart i april 2022, i Kumla tar det ett år, färdigt april 2023.

– På båda byggena satsar vi en procent av budgeten på fast utsmyckning, konst.

– Det är samma arkitektfirma, Marge arkitekter, som ritat både det här huset, det i Kumla och det i Askersund. Vi har ett ramavtal med dem.

Frikyla

Klimatet förändras. Väderexperter förutspår mer extremväder, längre värmeböljor och extrema skyfall. Hallsberg översvämmades 2015. Har det påverkat bygget? 

– Det har det. Byggnaden  ska vara säkrad mot översvämningar på de sätt som är möjligt. Precis som i Askersund bygger vi här för något som kallas fri kyla. Det innebär att man, om man vill, kan kyla inomhusluften via en lång rad borrhåll liknande de man använder för bergvärme. 

Ett 40-tal borrhål ska behövas till kylan. Marie Villman fortsätter:

– Man kan inte jämföra med vanligt AC. Men man kan sänka inomhustemperaturen med flera grader, kopplat till husets ventilation. Det har fungerat mycket bra i Askersund, även när det varit ordentligt varmt.

– AC på ett sådant sätt vi ibland har hemma heller på hotellrum, är inte användbart ur energisynpunkt. Dessutom skulle nog flertalet äldre inte uppleva det som en behaglig lösning för ett bra inomhusklimat.

Det blir fri kyla även i Kumla. I Hallsberg byggs husen på mark bakom vårdcentralen i Kullängen som varit obebyggd. I Kumla fick man först riva det gamla boendet, Kungsgården.

Enklare att klara pandemin

Har pandemin påverkat byggena?

– Nej, pandemin har inte påverkat byggplaneringen. Men jag är helt trygg i att vi, i de här husen, kommer klara framtida pandemier betydligt bättre än i befintliga hus. Man kan på ett helt annat sätt hålla smittan inom lägenheterna. Det finns både spis, badrum och tvättmaskin i varje lägenhet. I varje avdelning finns möjligheter till desinfektion och liknande. Man kan stänga, avgränsa mer än i äldre byggnader. Sedan är det ju betydligt mera utrymme.

Stöd från Boverket

Som vi skrivit tidigare har de båda boendena beviljats statligt investeringsstöd från Boverket. I Hallsberg får bygget 23.4 miljoner i stöd. I Kumla blir det 33.9 miljoner.

– Systemet är utformat så att vi faktiskt inte helt säkert vet att vi får stödet, trots att vi är beviljade. Det kommer i så fall betalas ut när husen är klara.  Får vi stödet innebär det att det kommer sänka projektkostaden med motsvarande. Då kommer vi sänka hyran för respektive kommun med motsvarande. Allt ska komma skattebetalare till godo.

Äldre boenden ska tömmas

Kommunerna kommer, precis som i Askersund, hyra boendena, och sköta driften.

I Hallsberg kommer det nya boendet inte riktigt att bli fullt från början.

– Nej, meningen är ju att vi ska ha lite att växa i. Just nu har vi under en period något färre äldre. Vi beräknar att huset ska vara fullbelagt inom en sjuårsperiod, säger Ulrika Fredriksson, Engström på Hallsbergs kommun.

– Redan i dag har vi flyttat korttidsboendet Regnbågen till lokaler vid Kullängen, alltså skeppen som redan idag ligger i anslutning till vårdcentralen. Alla dessa lokaler ska tömmas. Vi ska också tömma boendet på Nytorgsgatan.

Det är också så att man utökar antalet platser för korttidsboende.

– Ja, vi har ju ett samarbete med regionen för tidigare hemgång från sjukhus. Då behövs fler korttidsplatser.

Vad som ska göras med de lokaler som blir tomma i Hallsberg är inte klart.

– Men jag tvivlar på att det blir rivning, säger Marie Villman.

Länsgården är Region Örebro läns fastighetsbolag.

Länsgården äger redan i dag de byggnader som utgör vårdcentral och omgivande byggnader. Boendet i Kumla kommer kallas kvarteret Spannremmen, med det i anslutning till vårdcentralen i Hallsberg ska heta Blomsterängen.

Här ska anslutningen till de äldre byggnaderna, vårdcentralen, byggas. Det kommer bli lite av en vinterträdgård. Här ska anslutningen till de äldre byggnaderna, vårdcentralen, byggas. Det kommer bli lite av en vinterträdgård.
Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-08-26 7:37
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.