Gå till innehåll
Sydnärke / Brott
En röd och vit byggnad på en kullerstensgata.

Torghallen i Askersunds ägare, Mats Carlsson, tecknar en rätt mörk bild av det han som livsmedelshandlare tvingas utså. Foto: Anders Björk

Stölder och hot vardag
för handlare i Sydnärke

Publicerad: 6 February 2024 12:20

Enligt ny statistik från Svensk handel utsattes nästan var annan handlare för brott under 2023. 44 procent av handlarna uppger att de blivit utsatta för stöld, ringa stöld, hot eller våld i samband med stöld, inbrott, hotfullt beteende eller bedrägeriförsök. I Sydnärkenytts område är det framför allt livsmedelshandeln som drabbas. Vi har rapporterat både om stölder, knivhot, våldsamma uppträden och rån mot våra livsmedelshandlare.

2022 var det 43 procent av handlarna som uppgav att de hade blivit utsatta för stöld, ringa stöld, hot eller våld i samband med stöld, inbrott, hotfullt beteende eller bedrägeriförsök.

– Det här är problem som kommer och går i vågor, så har det alltid varit. För vår del handlar det aldrig om några organiserade stölder. Det är missbrukare som kommer in här och tar det de behöver. Det är när vi konfronterar dem det uppstår hotfulla situationer. Senast i söndags blev jag hotad till livet och hotad med att få näsan inslagen. Jag är ganska härdad, men jag tycker inte min min personal ska behöva vara med om sådant, säger Mats Carlsson på Ica Torghallen i Askersund.

Han menar att det skapar en oro bland personalen, en otrygghet som påverkar arbetsmiljön väldigt mycket.

Allt mer uppgiven på rättsväsendet

Mats har blivit  allt mer uppgiven på rättsväsendet, polisen.

– Ja, man anmäler, får en bekräftelse, några dagar sedan kommer ett mail som berättar att ärendet är nedlagt. Förr ringde man ju och gjorde en anmälan. numera finns ju inte ens ett nummer där man kan nå en polis. Jag anmäler online. Men det blir allt vanligare att jag låter bli. Varför ska man lägga tid på det? Det leder ju ingenstans.

Mats har fört egen statistik.

– På 100 polisanmälningar jag gjort är det tre som gått vidare till något slags utredning. Det har de gjort för att jag krävt överprövning. Hade jag inte gjort det hade det blivit åtalseftergift, nedläggning, även på dem.

Men när ni hotas, anmäler du inte då?

– Jo, i söndags anmälde jag. När man hotar på et sätter har man gått över en gräns där vi måste anmäla. Jag hoppas att man gör något av anmälan, tar den på allvar. Men jag känner inte så mycket stöd, det finns ju inte ens poliser på regelbunden bas i kommunen. Det är någon som åker hit från Hallsberg ibland. Ringer man i en nödsituation tar det minst en halvtimme innan någon dyker upp. Det har gjort att jag numera har ett antal kompisar jag kan ringa till som kan komma hit och stötta mig, finnas till hands när det uppstår situationer.

Är inte det ett slags medborgarde?

– Jo, kanske, men vad ska vi göra? Det är ju inte så att de ingriper. Men det kan vara skönt med stöd när något händer.

Men går det inte att portförbjuda kunder som hotar, stjäl?

– Det är tyvärr en lång process. För att det ska bli aktuellt måste personen inte bara varit anmäld för snatterier, utan dömd. Eftersom polisen regelmässigt lägger ner anmälningar kommer vi sällan eller aldrig dit, det är lite av en papperstiger.

Mats uppger dock att rånen mot butiken har minskat. Det har skett på grund av säkrare kassahantering. Det går helt enkelt inte att komma åt några kontanter.


Örebro län tillhör de län där kriminalitet mot handlare är allra vanligast.

Län där högst andel av butikerna utsatts för stöld:

  1. Stockholms län (andra plats ifjol)
  2. Skåne län (femte plats ifjol)
  3. Örebro län (första plats ifjol)

Län där butikernas totala utsatthet för hot och våld är störst

  1. Örebro län (första plats ifjol)
  2. Skåne län (åttonde plats ifjol)
  3. Stockholms län (fjärde plats ifjol).

“Polisen prioriterar inte”

Mats menar att problemen beror dels på knarket, dels på just att polisen inte prioriterar brotten.

– Det är ganska välkänt att mängdbrott, som snatterier, är inkörsport till grövre brottslighet. Märker folk att det inte finns polis här, inser man ju att det går att stjäla utan konsekvenser. Frånvaron av polis gör också att missbrukare och andra kopplade till knarket drar sig hit tror jag.

Samarbete bådar gott inför framtiden

Magnus Winges på Ica Maxi i Kumla delar delvis Mats Carlsson bild av läget, men menar att det är mycket viktigt att hänga i och polisanmäla allt:

– Under året har vi ofta blivit utsatta för både stölder och snatterier och även några hotfulla situationer. Vi upplever att snatterier i allmänhet har ökat under 2023. Vi polisanmäler alltid alla snatterier och stölder hos oss, vilket gör att vi kan följa upp statistik på hur det utvecklas.

På vilka sätt arbetar ni främst för att få ner brott i butiken?

Vi arbetar främst proaktivt genom att bemöta alla som besöker oss på ett positivt sätt. Sedan ser vi till att ha stöldbegärliga varor under uppsikt. Civila butiksväktare och även kameraövervakning. Sedan är det alltid en självklarhet att polisanmäla alla brott.

Görs saker för att förbättra

Magnus Winges menar att det faktiskt görs saker i Kumla för att förbättra situationen.

– Kumla Kommun har initierat ett trygghetsforum, där kommunen, polisen, socialtjänsten och många företagare är med. Det är otroligt bra och har gjort att vi har möjlighet att berätta om läget och vilka utmaningar som finns. Att fortsätta arbeta tillsammans för ett tryggare och bättre Kumla är avgörande för hur framtiden ska bli.

Han fortsätter:

– Vi har vid flera tillfällen sett ett otroligt civilkurage hos våra kunder som hjälpt oss i butiken att förhindra brott. Det känns verkligen bra när de goda krafterna i samhället arbetar tillsammans.

Annons

Nyheter