Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
19 October 2021
Tipsa: 073-629 83 19

Stöket i Pålsboda - kommunen byter strategi?

Ungdomar samlas vid Folkasboskolan på kvällar och nätter med stök och skadegörelse som följd. Foto: Henrik ÖstenssonUngdomar samlas vid Folkasboskolan på kvällar och nätter med stök och skadegörelse som följd. Foto: Henrik Östensson

Rapporter om skadegörelse, nedskräpning och stök där ungdomar håller till har duggat tätt i sommar - särskilt i Pålsboda.
Nu funderar Hallsberg på att göra som flera andra Sydnärkeskommuner - arbeta förebyggande och kanske starta en fritidsgård.

Hallsbergs kommun har satt in väktare vid Folkasboskolan i Pålsboda. Ändå fortsätter skadegörelsen. Pålsbodabor som försöker dra igång nattvandringar utsätts för hot och trakasserier vilket Sydnärkenytt har berättat om.

Till skillnad från andra kommuner i Sydnärke har Hallsberg inte något uppsökande förebyggande arbete. Maria Lidberg är enhetschef på barn- och familjeenheten i Hallsberg:

- När det kommer in en anmälan till oss, från polisen eller andra, så kallar vi till oss barnet och föräldrarna för att se hur vi kan jobba och hjälpa till.

- Vi har fått en del polisanmälningar där det funnits namn på misstänkta, men det finns inte misstänkta när det gäller alla saker som har hänt.

“Anmäl till oss”

Skolan är skyldig att göra orosanmälningar när man ser att barn far illa. Maria Lidberg uppmanar andra vuxna att också anmäla.

- Vi behöver ha in orosanmälningar så att vi kan hjälpa. Det kan vara föräldrar som tappat sitt mandat i familjen så att de inte har kontroll längre. När vi träffar föräldrar frågar vi också om de vet vilka barnen umgås med och uppmanar dem att ta kontakt med de barnens föräldrar.

Det finns också ett ekonomiskt argument:

- Inte alla föräldrar är medvetna om att de kan bli skadeståndsskyldiga om barn som har fyllt 15 år döms i domstol. Det berättar vi om, säger Maria Lidberg.

Fritidsgård diskuteras

Enligt Maria Lidberg diskuteras nu förebyggande arbete:

- I vårt brottsförebyggande råd (Brå) ingår olika nämnder, även kultur och fritid, och där tittar man på möjligheten att starta fritidsgård i Pålsboda.

- Vi har också pratat om att vi skulle behöva ha ett annat samarbete kring unga. Det finns en metod där polis, fritid, skola och socialen arbetar tillsammans, men vi har inte börjat använda den än.

Sönderbrutna möbler på Folkasboskolan tidigare i somras. Foto: Hallsbergs kommun Sönderbrutna möbler på Folkasboskolan tidigare i somras. Foto: Hallsbergs kommun

Hur arbetar övriga Sydnärkeskommuner? Och hur sköter sig ungdomarna där?

När Sydnärkenytt pratar med kommunerna handlar det om beteende som stör omgivningen - ungdomar i stora grupper väsnas, som någon uttrycker det - och beteende som är brottsligt. Och förstås också beteenden som är skadliga för de unga själva.

Rörliga och högljudda

Ett “problem” är att en del ungdomar är mer rörliga än tidigare i och med att a-traktorer har blivit vanliga. Dels rör sig ungdomarna över större ytor, över kommungränserna, dels låter de mer med kraftfulla ljudanläggningar i bilarna. Som en av våra intervjupersoner sa: Det är inte lika lätt att spela störande hög musik om man drar runt på moped.

Ljudnivån verkar på många håll ha gått ned i och med att polisen vid halvårsskiftet fick rätt att skriva ut böter på direkten.

Askersund satsar på dialog

I Askersunds kommun betonar man kontakten med ungdomarna. Göran Richter är tillförordnad kommunchef i semestertider. I helgen, när pandemin satte p för den årliga bilträffen med cruising, kom det ändå mycket folk till Askersund och det var “litet stökigt” i stan. Men annars har det blivit bättre under sommarlovet. Före sommaren var det mycket stök i området vid Shellmacken, med högljudd musik. Att polisen numera kan bötfälla den som spelar hög musik har säkert bidragit, tror Göran Richter, men han lyfter också fram fritidsförvaltningens ganska nystartade arbete med den bilburna gruppen:

- De har varit ute och haft en dialog med de här ungdomarna för att visa att vi tar deras intresse på allvar.

Kumla har fältassistenter

Kumla kommun har fältassistenter som arbetar uppsökande:

- Vad vi har upplevt så är det mycket ungdomar som är ute, säger fältassistenten Emma Afzelius.

I början av kvällarna finns ungdomarna utspridda i kommunen, men sena kvällar har Borgen i närheten av Smedstorpsskolan blivit samlingsplats, på gott och ont. Det är en bit från bebyggelse, så störningarna med hög musik från a-traktorer blir inte så stora. Å andra sidan det långt från vuxnas kontroll.

- Det är inte många som passerar här ... om det skulle hända något, säger Emma Afzelius, och berättar att fältarna uppmanar föräldrar att söka upp ungdomarna.

Borgen lockar unga från Hallsberg

Till Borgen kommer ungdomar - med eller utan bilar - från Kumla men också från Hallsberg och Örebro. De flesta är i högstadieåldern eller tidiga gymnasieåldern.

Fältassistenterna i Kumla tycker att situationen har lugnat ner sig jämfört med vintern och våren - när massor av bildäck skars sönder, det var stök i butiker och på biblioteket och SJ:s övervägde att inte stanna tågen.

- Det har varit en del skadegörelse vid Kumlaby, och det blir spår i form av skräp och glassplitter där ungdomarna är, konstaterar Emma Afzelius.

Laxå - fritidsgården viktig

Pierre Sahlin är individ- och familjeomsorgschef i Laxå. Här finns inga fältassistenter, men det är på gång.

- Men vi har otroligt bra samverkan mellan skola, fritid och socialen. Vi är en liten kommun och har bra koll, tycker han.

Sommaren har varit lugn när det gäller unga i Laxå. Pierre Sahlin har teorier om orsakerna. En är att stötta föräldrar så att de kan ta sitt ansvar, vilket är en uppgift för familjecentralen som arbetar förebyggande. En annan är fritidsgårdens arbete:

“Motorer är ett bra intresse”

- Ungdomarna hänger där, även de med epatraktorer. Fritidsgården försöker jobba med ungdomarna. Motorintresse är ett bra intresse. Ofta går de ungdomarna vidare till att läsa fordon på gymnasiet och bli bilmekaniker. Och förarna är nyktra!

Fast Pierre Sahlin lägger in en brasklapp:

- Det kan ju vara så att ungdomarna stökar utan att vi vet. De kanske åker till andra kommuner.

Lekeberg - vuxennärvaro

- Vi upplever inte att det - hittills - har varit speciellt rörigt i ungdomsgruppen, säger Ann Sofie Gustafsson, teamledare i indvid- och familjeomsorgen i Lekebergs kommun, men konstaterar att sommaren inte är över.

Lekeberg arbetar med ungdomarna på flera plan. En säkerhetsstrateg har löpande dialog med närpolisen, socialtjänstens öppenvårdsgrupp har fältansvar med uppsökande verksamhet riktad till olika ungdomsgrupper och finns också på högstadieskolan. Öppenvården får information om var ungdomarna kan tänkas befinna sig från säkerhetsstrategen, men också från ungdomarna:

- De berättar, för att de känner och har förtroende för personalen ... eller försäger sig, säger Ann Sofie Gustafsson.

Inför sommaren har öppenvården fått tillgång till en utflyktsbuss och en handkassa, att användas om det behövs.

- Inte så att man stoppar in sju ovaccinerade ungdomar i en buss för att göra en utflykt, men det finns en möjlighet att samla några ungdomar om det behövs.

Coronaeffekt

Coronaviruset har påverkat hur socialtjänsten arbetar, men har också påverkat ungdomarna.

- Familjer som annars kanske skulle ha rest är hemma. Och så har nog ungdomarna ett sug efter sociala kontakter efter restriktionerna, säger Ann Sofie Gustafsson.

Öppenvårdsgruppen åker ut vid behov, dit de tror att det finns ungdomar med behov av vuxennärvaro. Det kan vara ungdomar som har en “tendens att hamna i trubbel” men Ann Sofie Gustafsson understryker att också andra grupper behöver vuxennärvaro.

“Låt dem inte leva helt fritt”

- Jag vill uppmana föräldrar att röra på sig där de egna barnen befinner sig och inte låta dem leva sina liv helt fritt. Det har ett stort värde både för de egna barnen och för andra ungdomar.

- Och är man riktigt orolig för egna eller andras barn så ta kontakt med oss! uppmanar Ann Sofie Gustafsson.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-07-20 15:25
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.